Medische termen en afkortingen: M

Bekijk hier alle Medische termen en afkortingen

 

Een macrofaag is een grote fagocyt die vreemde organismen en gedegenereerde cellen in het hele lichaam opeet en vernietigt.

Een macula is een vlak, verkleurd plekje op de huid, zoals een sproet.

De macula lutea of macula retinae is een ovale, gele vlek van ongeveer 2 mm diameter in het netvlies (retina) aan de achterpool van het oog, met in het centrum een inzinking, de fovea centralis.

Magnetic resonance imaging (MRI) is een techniek voor het stellen van een diagnose waarbij met elektromagneten en korte stoten van magnetische velden en radiogolven kruisgewijze beelden van organen en structuren in het lichaam worden gemaakt. Door deze stoten geven de waterstofatomen in het weefsel signalen af die worden opgenomen en geanalyseerd door een computer en waarvan een beeld wordt gemaakt.

Malabsorptie is de medische term voor onvoldoende vertering en/of resorptie van spijsverteringsprodukten in de darm door verschillende oorzaken.

Een maladie is een ziekte.

Malaise is een gevoel van onwelzijn.

Malaria is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een protozone parasiet van het geslacht Plasmodium. De protozoön (eencellig levend wezen) wordt overgebracht door muskieten van het geslacht Anopheles en dan voornamelijk door de steek van een muskiet. De voornaamste symptomen van malaria zijn een steeds terugkerende koorts en delirium.

Het verloop van een ziekte wordt beschreven als maligne of kwaadaardig als de ziekte ernstig is en niet reageert op de behandeling.

Mammoplastie is plastische chirurgie van de borst om de borsten te vergroten, te verkleinen, omhoog te brengen of te reconstrueren na het wegnemen van een tumor.

Manifestatie is de medische term voor een symptoom dat erop duidt dat een ziekte aanwezig is.

Manus is de Latijnse term voor hand.

Mastectomie is de amputatie van een borst, zoals bij borstkanker.

Masticatio is de medische term voor het kauwen.

Maturatie zijn de lichamelijke veranderingen door genetische invloeden (rijping).

De mazelen, ook wel rubeola genoemd, is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virusinfectie en is te herkennen aan onder andere huiduitslag.

Een microgram (mcg.) is het miljoenste deel van een gram.

Een meatus is een opening in een bot of orgaan. Het wordt ook wel een foramen genoemd

Mebandazole is een anthelminthicum-medicijn voor de behandeling van infecties door draadworm, zweepworm, spoelworm en mijnworm. Het is een krachtig medicijn dat soms misselijkheid en buikklachten kan veroorzaken.

Meconium is een donkere, groenkleurige ontlasting van een baby tijdens de eerste levensdagen.

Het mediastinum is de ruimte tussen de longen waarin het hart, de slokdarm, luchtpijp en andere organen liggen.

Onder medicatie wordt verstaan de geneeswijze, het voorschrijven van geneesmiddelen en de geneesmiddelen zelf.

De medulla is het binnenste van een structuur of orgaan, zoals het ruggenmerg, of het binnenste van de bijnier.

Melanine is de kleur of pigmentatie van de huid.

Melanocyten zijn pigmentcellen.

Een melanoom is een huidtumor die donker pigment bevat, of een zeer kwaadaardige tumor die in een moedervlek begint en heel snel uitzaait naar alle delen van het lichaam.

Melktanden zijn een andere naam voor het eerste gebit.

Melkzuur is een zwak zuur dat wordt aangemaakt door cellen als zij glucose afbreken om energie door anaërobe stofwisseling te produceren.

Een membraan is een dun laagje of vlies.

Het membraan van Descemet is een dun, doorzichtig en elastisch vlies dat de binnenkant van het hoornvlies van het oog bedekt en is bekleed met endotheel (inwendig bekleedsel van bloed- en lymfevaten).

Het membrana mucosa is een slijmafscheidend vlies dat holten en kanalen van het lichaam bekleedt.

Menarche is het begin van de menstruatie en daarmee van de puberteit.

De meninges zijn de drie vliezen die de hersenen en de wervelkolom omringen en beschermen.

Meningitis is een infectie of zwelling van de hersenvliezen (de meninges) die de hersenen en wervelkolom bedekken. Hersenvliesontsteking wordt gewoonlijk veroorzaakt door een bacterie.

De meniscus is een halvemaanvormig kraakbeenschijfje dat in diverse gewrichten in het lichaam voorkomt.

De menton is het laagste punt in het midden van de onderkaak.

Mentum is de Latijnse term voor kin.

MESA is de medische afkorting voor: epidydemische sperma-aspiratie.

Het mesenterium is een grote, dubbelgevouwen plooi van het buikvlies waarmee de kronkels van de darmen aan de achterste wand van de buikholte vastzitten.

Het mesoderm is één van de lagen van het kiemblad. Het kiemblad is een laag cellen waarin het embryo zich in een vroeg stadium verdeel en het bestaat uit het buitenste kiemblad (ectoderm), het middelste kiemblad (mesoderm) en het binnenste kiemblad (endoderm).

Mestcellen zijn een soort bindweefselcellen met vele korrels in het cytoplasma die heparine, histamine en serotonine produceren.

De term metabolisme (stofwisseling) verwijst naar het lichamelijke en scheikundige proces waardoor een levend organisme groeit, zijn voeding onderhoudt, energie produceert en zich kan vermenigvuldigen.

Metastase is het uitzaaien (vermenigvuldigen en verspreiden) van tumorcellen naar andere organen in het lichaam.

Metastasering is het proces waarbij pathogene kiemen of tumorcellen vanuit de primaire zetel van het ziekteproces via het bloed of de lymfe naar een andere plaats wordt vervoerd, waar zich een overeenkomstig ziekteproces gaat ontwikkelen.

Metra is de Griekse term voor de uterus (baarmoeder).

Een microbe is een soort micro-organisme en wordt ook wel ziektekiem of bacil genoemd.

Microchirurgie is het soort chirurgie dat hele kleine insnijdingen en manipulaties van weefsels vereist.

Microglia is een soort bindweefsel dat in de hersenen en banden voorkomt.

Een microgram (mcg.) is het miljoenste deel van een gram.

Een micrometer, ook bekend onder de naam micron, is een maateenheid (één duizendste van een millimeter) waarmee de afmetingen van cellen en organellen (verzamelnaam voor de structuren in cellen) worden gemeten.

Een micronutriënt is een essentieel voedingselement, zoals vitamine, dat door het hele lichaam in kleine hoeveelheden wordt aangetroffen.

Een microtubulus is een dunne buisvormige structuur in cellen die de cel steunt geeft.

Microvilli zijn microscopische vingerachtige uitstulpingen op een celmembraan.

Mictie is de medische term voor het lozen van urine.

Migraine is een terugkerende, hevige en kloppende hoofdpijn die meestal aan één kant van het hoofd voorkomt en vaak gepaard gaat met misselijkheid, overgeven en een verstoord gezichtsvermogen.

Een milium (gistkorrel) is een kleine, witachtige korrel op de huid als gevolg van vasthouden van een vettige stof (talg).

Mineralen zijn scheikundige elementen die in de dagelijkse voeding moeten voorkomen om goed gezond te blijven.

Een mioticum is een pupilvernauwend middel.

Een miskraam is het verlies van de foetus vóór de tweeëntwintigste week van de zwangerschap.

Mitogeen is een stof die de DNA-synthese en de proliferatie van lymfocyten stimuleert.

Ml is de afkorting van: milliliter.

Een molecuul is de kleinste fysieke eenheid van een element of mengsel.

Monoclonaal verwijst naar een enkele cel; afstammend van een enkele cel.

De mond is het begin van het spijsverteringskanaal en het gebied waarin voedsel wordt afgebroken alvorens dit wordt doorgeslikt.

Mononucleosis is een abnormale toename in het bloed van het aantal mononucleaire witte bloedcellen, zoals de lymfocyten en monocyten met een ronde of ovale kern.

Monoplegie is de verlamming van één van de ledematen.

Een monosaccharide is een enkelvoudige suiker.

Morbus is de Latijnse term voor ziekte.

Morula is een groep van embryonale cellen die het resultaat zijn van de deling en ontwikkeling van een bevruchte eicel.

Motorisch omvat alles wat een beweging veroorzaakt, zoals een spier of zenuw.

Moxibustie is een alternatieve of versterkende medische procedure die veel lijkt op acupunctuur en die pijn vermindert en andere resultaten bereikt. In plaats van punten langs ‘meridianen’ te stimuleren die over het gehele lichaam lopen, worden deze punten bij moxibustie met de zachte warmte van brandend wierook gestimuleerd (zonder dat de vlam de huid raakt).

Magnetic resonance imaging (MRI) is een techniek voor het stellen van een diagnose waarbij met elektromagneten en korte stoten van magnetische velden en radiogolven kruisgewijze beelden van organen en structuren in het lichaam worden gemaakt. Door deze stoten geven de waterstofatomen in het weefsel signalen af die worden opgenomen en geanalyseerd door een computer en waarvan een beeld wordt gemaakt.

Een mucolyticum is een slijmoplossend middel.

Het mucosa muccalis is het slijmvlies aan de binnenkant van de mond.

Mucus is het plakkerige, slijmerige materiaal dat wordt afgescheiden door slijmvliezen en klieren en deze vochtig maakt en beschermt. Het bestaat uit mucine, een olieachtig materiaal dat het lichaam beschermt tegen schuren, uit witte bloedcellen en afgestorven weefselcellen.

Multiple sclerose (MS) is een aandoening die wordt gekenmerkt door harde stukjes weefsel in de hersenen of de wervelkolom en gaat gepaard met een gedeeltelijke of volledige verlamming en schokkerige spierbewegingen.

De musculus transversus linguae is een tongspier. Hij ontspringt aan het septum en loopt naar de achterkant en zijkanten van de tong. Hij wordt geinsereerd door de nervus hypoglossus (een motorische zenuw) en de nervus lingualus (een sensorische zenuw). De arteria lingualis verzorgt de bloedtoevoer.

Een mutatie is een permanente wijziging in het genetische materiaal van een cel.

Myalgie is de medische term voor spierpijn.

Myasthenia gravis (een auto-immuunziekte) is een ernstige vorm van spierzwakte met op verlamming lijkende verschijnselen en snel optredende vermoeidheid.

Mycoplasma zijn bepaalde micro-organismen die in plaats van een celwand slechts een dunne membraan hebben.

Mycose is de medische term voor de ziekten die worden veroorzaakt door schimmels.

Een mydriaticum is een middel om de pupil te verwijden.

Myeline is een roomkleurige, vetachtige stof die is samengesteld uit lipiden en eiwitten en een beschermend vlies rond bepaalde zenuwweefsels vormt.

Een myeloom is een gezwel dat van het ruggenmerg of beenmerg uitgaat.

Myelosuppressie is de onderdrukking van de beenmergfunctie.

De myenterische plexus is een groep autonome zenuwvezels en ganglioncellen die worden aangetroffen in de spierlaag van de ingewanden.

Myo- is een voorvoegsel in woordverbindingen met betrekking tot spieren.

Een myocardinfarct is een verstopping van een hartslagader en wordt veroorzaakt door een verharding van de slagaders (arteriosclerose of slagaderverkalking) of een bloedprop.

Een myocyt is een spiercel.

Myofibrilen zijn langdradige structuren in spierweefsel.

Myogelose is een abnormale verharding van een spier.

Myoglobine is het zuurstof bindende pigment in spierweefsel.

Myoglubinurie is het vóórkomen van myoglobine (een bepaalde kleurstof) in de urine.

Myometrium is de gladde spierlaag van de uterus.

Myopathie is de medische term voor een spieraandoening als zelfstandige ziekte.

Myopie is de medische term voor bijziendheid.

Myosine is een spiereiwit en komt voor in spierweefsel dat werkt met actine en actief is bij het samentrekken van spieren.

Myxoedeem is de medische term voor slijmzwelling van de huid bij hypothyroïdie, vooral zichtbaar aan oogleden en lippen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.



Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips