Diagnose

Diagnose is het oordeel van de arts over de aard van de ziekte waaraan de patiënt lijdt. De diagnostiek, de leer van de methoden en resultaten van onderzoek, is een van de belangrijkste onderdelen van de medische wetenschap. De differentiële diagnostiek leert onderscheiden, aan welke van een aantal mogelijke ziekten de patiënt lijdt. De arts stelt de diagnose door de patiënt naar de voorgeschiedenis (anamnese) van de ziekte te vragen, hem te onderzoeken, de verschillende symptomen waar te nemen en met elkaar te vergelijken, en de resultaten van laboratorium- en röntgenonderzoek te interpreteren.

Diagnose

De instrumenten en methoden waarvan hij zich daarbij bedient zijn in werkelijkheid slechts hulpstukken bij de vijf natuurlijke zintuigen, waarop de arts vroeger voor zijn onderzoek was aangewezen. Röntgenstralen maken het waarnemen van veranderingen binnen het lichaam mogelijk. Optische instrumenten, zoals blaas- en oogspiegel (cystoscoop, oftalmoscoop), maken het mogelijk te kijken waar het blote oog niet doordringt. Met de stethoscoop kan de arts de geluiden van hart en longen beter waarnemen. Het elektrocardiogram (ECG) maakt de door het hart opgewekte elektrische stroompjes zichtbaar, terwijl met het elektroëncefalogram (EEG) tenslotte de nog zwakkere elektrische fenomenen in de hersenen geregistreerd worden. Overeenkomstige symptomen bij geheel verschillende ziekten en uiteenlopende symptomen bij dezelfde ziekte kunnen het direct stellen van een exacte diagnose soms ernstig bemoeilijken.

Zelfs de te hulp geroepen specialist kan vaak maar een voorlopig oordeel geven en een nader onderzoek laten doen of het verdere verloop van de ziekte bestuderen om zijn vermoedelijke diagnose te kunnen bevestigen of corrigeren.
Is in het geheel geen diagnose mogelijk, dan kan besloten worden tot een ’therapie ex juvantibus’, dat wil zeggen de behandeling van de ziekte, waarvan de meeste symptomen aanwezig schijnen. Het kan hierbij voorkomen dat de arts pas op grond van de resultaten van zo’n therapie achteraf de juiste diagnose kan stellen. Prenatale diagnostiek is de diagnosiek die plaatsvindt bij het ongeboren kind.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips