Menstruatie

Menstruatie is Menses, periode of maandstonde; de met bloedingen gepaard gaande periodieke afstoting van het baarmoederslijmvlies via de schede (vagina). De menstruatie begint ongeveer in het 12e levensjaar van een meisje met de menarche en blijft, indien ze niet door zwangerschap of ziekte onderbroken wordt, tot de menopauze bestaan. In het daartussen gelegen tijdperk is de vrouw vruchtbaar. De menstruatie- of ovulatiecyclus is een onderdeel van het menselijk voortplantingsgebeuren.

menstruatiecyclus uitleg

Gemiddeld vindt de menstruatiebloeding iedere 28 dagen plaats, gerekend vanaf de eerste dag van de bloeding. Toch zijn er veel gezonde vrouwen, die een regelmatige cyclus van 21 tot 35 dagen hebben, dit wordt als een normale variant gezien. De menstruatiecyclus zal niet altijd volkomen regelmatig verlopen, een afwijking van een paar dagen is normaal. De cyclus kan door ziekte of psychische opwinding verstoord worden. Een werkelijk uitgebleven periode is vaak het eerste teken van een zwangerschap. Gemiddeld houdt de bloeding 3 tot 5 dagen aan, maar 2 tot 7 dagen is eveneens normaal. Het bloedverlies bedraagt meestal 50 tot 200 ml. Al te hevig bloeden, een bloeding in het midden van de cyclus of andere afwijkingen van de menstruatie vormen aanleiding tot een bezoek aan de huisarts.

Een pijnlijke menstruatie (dysmenorroe) is een wijdverbreide klacht, die vele verschillende organische oorzaken kan hebben, soms kan de oorzaak echter ook van psychische aard zijn. Een afwijzende, bevooroordeelde houding tegenover het normale lichamelijke proces dat de menstruatie nu eenmaal is, doet lichte krampen uitgroeien tot ondraaglijke pijn. Menstruatie is geen ziekte; het is daarom niet nodig om tijdens deze dagen bedrust te houden. Beweging en activiteit zijn niet schadelijk. Tegen baden, douchen of haarwassen tijdens de menstruatie is niets aan te voeren, ook niet tegen zwemmen. De menstruatie- of ovulatiecyclus is een complex proces, dat door hormonen geregeld wordt en waarbij de uterus, de ovaria en verschillende klieren betrokken zijn, vooral het hersenaanhangsel (hypofyse).

De meest opmerkelijke veranderingen gedurende de cyclus spelen zich af aan het slijmvlies van de baarmoeder (endometrium; zie vrouwelijke geslachtsorganen). Tijdens de menstruatiebloeding laat het slijmvlies los van het daaronder gelegen baarmoederweefsel. Daarbij gaan de kleine bloedvaten (capillairen) open, waaruit het menstruatiebloed komt. Terwijl het oude slijmvlies afgestoten wordt, begint op hetzelfde moment het nieuwe slijmvlies te groeien. Het neemt in omvang toe, voelt week en fluweelachtig aan, en is voorzien van bloedvaten voor de volgende drie weken. De taak van het slijmvlies is een bevrucht eitje op te nemen. Wanneer er geen bevrucht eitje komt, wat meestal het geval is, wordt het slijmvlies weer afgestoten. Wordt echter een bevrucht eitje door het slijmvlies van de baarmoeder opgenomen, dan houdt de menstruatiecyclus onmiddellijk op, en begint na de geboorte van het kind weer opnieuw. De uitstoting van het eitje, ovulatie, vindt ongeveer halverwege de menstruatiecyclus plaats. Op dat tijdstip springt een rijpe eicel uit een klein blaasje (Graafse follikel), waarin deze zich ontwikkeld heeft.

Deze follikel produceert het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Interessant is, dat er een hormoon geproduceerd wordt voor het openspringen van de follikel en een ander hormoon voor daarna. De lege follikel wordt corpus luteum (geel lichaampje) genoemd. Deze produceert progesteron, een hormoon dat het baarmoederslijmvlies voorbereidt op de opname van een bevrucht eitje. Tegelijkertijd beïnvloedt dit hormoon het hersenaanhangsel om de rijping van nieuwe eicellen stop te zetten.

Blijft de opname van een bevrucht eitje achterwege, dan slinkt het corpus luteum en vermindert zijn hormoonproductie zodanig, dat de hoeveelheid van een dag niet meer toereikend is om het geprepareerde baarmoederslijmvlies te handhaven. Het hele gecompliceerde proces klapt min of meer in elkaar. Het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten en een nieuwe follikel begint te rijpen.

Hevige menstruatie

Klachten en verschijnselen
Menstruatie die langer duurt dan zeven dagen / Zware bloedingen tijdens de menstruatie. Hevige menstruatie komt vrij vaak voor, vooral bij jonge vrouwen die nog een onregelmatige eisprong hebben en bij oudere vrouwen die de menopauze naderen. Elke vrouw kan op een bepaald moment een zware menstruatie krijgen; sommige vrouwen hebben altijd een zware menstruatie. Menorragie, de medische naam voor langdurige menstruatie komt van de Griekse woorden men, dat maand betekent en rhegnynai, dat openbarsten betekent. Veel bloedverlies wordt hypermenorroe genoemd.

Meestal komt een zware menstruatie door een spontane verstoring van de hormonale cyclus. Het kan echter ook veroorzaakt worden door myomen, ontsteking van het kleine bekken of door endometriose, maar dat laatste komt minder vaak voor. Een spiraaltje, dat gebruikt wordt als voorbehoedmiddel, kan de oorzaak zijn van zware menstruatie. In dat geval moet het spiraaltje vaak verwijderd worden. Als de zware menstruatie eenmalig is en de menstruatie ook nog te laat is, kan het zijn dat het een miskraam is.

Waarschuw een arts, want het kan zijn dat de miskraam niet volledig is en dat een curettage nodig is (een kleine operatie waarbij de arts voorzichtig de baarmoeder van binnen schoonmaakt). Soms is zuigcurettage voldoende. Bij een enkele zware menstruatie die niet over tijd is en waarbij er geen reden is om aan zwangerschap te denken, is medische hulp meestal niet nodig. Het beste advies is om het dan een dag rustig aan te doen. Als de klachten na 24 uur aanhouden kan de arts gewaarschuwd worden. Indien er enkele zware menstruaties achter elkaar volgen, moet er een arts bezocht worden om te controleren of er geen bloedarmoede ontstaat en om te zien of er geen onderliggende oorzaak te vinden is.

Diagnose

De arts zal een inwendig onderzoek doen om afwijkingen van de baarmoeder vast te stellen. Hij zal ook een uitstrijkje maken en een echoscopisch onderzoek laten verrichten. Een bloedonderzoek is nodig om bloedarmoede en eventuele andere problemen die de zware menstruatie veroorzaken op te sporen. Als er sprake is van bloedarmoede, moeten ook andere bronnen van mogelijk bloedverlies worden nagekeken.

Hoe ernstig zijn hevige menstruaties?

Hevige menstruatie is vervelend en het kan verontrustend zijn. Het wordt echter zelden veroorzaakt door een ernstige kwaal. Bloedarmoede als gevolg van de hevige menstruatie moet natuurlijk wel voorkomen worden.

Behandeling

Geneesmiddelen. Bij een jonge vrouw met een normale baarmoeder zal de arts waarschijnlijk oestrogeen of progesteron, al dan niet gecombineerd, voorschrijven. Deze geneesmiddelen, die meestal in de vorm van de anticonceptiepil gegeven worden, verminderen de bloeding. Er zijn ook andere geneesmiddelen die gebruikt worden als de anticonceptiepil niet helpt of als deze niet gebruikt mag worden. Bij bloedarmoede worden ijzertabletten gegeven.

Operatieve behandeling

Bij oudere vrouwen of vrouwen bij wie de geneesmiddelen na enkele maanden geen resultaat hebben, kan de arts een afspraak maken voor een curettage om de oorzaak van de zware bloeding op te sporen. Zelfs als met de curettage de oorzaak niet gevonden kan worden, kan het soms de zware bloeding verhelpen. Als ook dat niet lukt kan een hysterectomie noodzakelijk zijn.

Onregelmatige menstruatie

Klachten en verschijnselen
Het aantal menstruaties is minder dan het normale aantal van elf tot dertien per jaar. Er zijn vrouwen die wel een normale eisprong hebben en normaal menstrueren, maar minder vaak dan normaal. Deze afwijking wordt oligomenorroe genoemd. Dit woord is opgebouwd uit drie Griekse woorden:oligo, dat weinig betekent, men voor maand en rhoia voor stroom.

Het is gebruikelijk dat een vrouw minder vaak menstrueert als ze tegen de menopauze aanzit. Bij anderen is dit gedurende hun hele leven het geval. De reden hiervoor is niet bekend.

Soms kan een vrouw die niet tegen de menopauze aanzit, onregelmatig gaan menstrueren en tegelijkertijd acne en een versterkte haargroei op haar gezicht krijgen. Dit wijst op een te grote hoeveelheid androgeen, dat geproduceerd wordt door de bijnier of door een tumor van de eierstok.

Onregelmatige menstruatie

Diagnose

De arts zal u verschillende vragen stellen, een inwendig onderzoek doen en waarschijnlijk ook bloed- en urine-onderzoek laten doen om de concentraties van de verschillende hormonen te meten.

Hoe ernstig is onregelmatige menstruatie?

Meestal is een onregelmatige menstruatie geen bedreiging voor de gezondheid en hoeft niet behandeld te worden. Als de menstruatie onregelmatig is en het niet lukt om zwanger te worden, moet er een verwijzing naar de gynaecoloog volgen.

Behandeling

Geneesmiddelen. Als de oorzaak van de onregelmatige menstruatie ligt in de te lage productie van oestrogeen door de eierstokken, kan de arts oestrogeen voorschrijven ter compensatie. Deze behandeling zal de normale menstruatie herstellen en helpen om osteoporose te voorkomen.

Als het probleem is dat er te veel androgeen is, zal de behandeling afhangen van de onderliggende oorzaak.

Hygiene tijdens de menstruatie

In het verleden gebruikten vrouwen katoenen maandverband om het menstruatiebloed op te vangen. Deze verbanden werden gewassen en daarna opnieuw gebruikt. Tegenwoordig zijn er wegwerp maandverband en tampons verkrijgbaar.

Tampons en maandverband zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, van ’normaal’ tot ’extra super’. Dit verwijst naar het absorberend vermogen. Omdat er geen regels zijn over wat ’super’ is of ’normaal’, kan het gebeuren dat de normale uitvoering van het ene merk meer absorbeert dan de super uitvoering van het andere merk. Welk merk en uitvoering het best bij u past is een kwestie van uitproberen. In verband met het risico op het toxisch shock syndroom (TSS), wordt geadviseerd om tampons regelmatig te verwisselen en niet ’s nachts te gebruiken.

Hygiene tijdens de menstruatie

Als tijdens de menstruatie de vagina of vulva geïrriteerd raakt of gaat jeuken, kan het zijn dat u een geparfumeerde tampon of maandverband hebt gebruikt. Sommige vrouwen zijn overgevoelig voor de chemische stoffen die hierin verwerkt zijn. Menstruatiebloed is geurloos totdat het in contact komt met bacteriën en lucht. Als u regelmatig uw tampon of maandverband verwisselt en uzelf regelmatig wast (douche of bad), zult u geen problemen hebben met de geur.

Uit het oogpunt van gezondheid is het niet schadelijk om tijdens de menstruatie geslachtsverkeer te hebben.

Onregelmatige bloedingen menstruatie

Onregelmatige bloedingen zijn meestal niet pijnlijk. Ze komen vaak voor bij meisjes die net begonnen zijn te menstrueren, bij vrouwen die de menopauze naderen of als gevolg van stress of ziekte. In de meeste gevallen is de binnenbekleding van de baarmoeder overontwikkeld, doordat de eierstokken niet op de normale wijze hormonen produceren.

De onderliggende oorzaak bij onregelmatige bloedingen kunnen ook polykysteuze eierstokken zijn. Zeldzame oorzaken zijn een oestrogeen producerende eierstoktumor of een abnormaal hoog progesterongehalte door een leverziekte. Het gebruik van geneesmiddelen die oestrogeen bevatten, kan ook de verklaring zijn.

Onregelmatige bloedingen menstruatie

Diagnose. De arts zal uitgebreid de medische voorgeschiedenis doornemen en hij zal een inwendig onderzoek verrichten om zeker te zijn dat de bloeding echt uit de baarmoeder afkomstig is en niet uit de blaas, vagina of baarmoederhals.

De arts zal ook nagaan of de bloeding veroorzaakt wordt door een vroege miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Hoe ernstig zijn onregelmatige bloedingen? Als de onregelmatige bloedingen niet plaatsvinden als de menstruatie pas begonnen is of in de overgang, moeten ze behandeld worden.

Dit kan meestal met behulp van geneesmiddelen; zo niet dan kan een curettage helpen. Vrouwen die zeer frequent bloedingen hebben, hebben een grotere kans op onvruchtbaarheid.

Behandeling. Geneesmiddelen. De arts kan een hormoonkuur voorschrijven. Na deze behandeling zijn eventueel nog ijzertabletten nodig om de bloedarmoede te bestrijden. Om te voorkomen dat de klachten terugkomen wordt nog maanden lang een anticonceptiepil voorgeschreven.

Operatieve behandeling. Als hormoonbehandeling geen resultaat oplevert, kan de arts een endometriumbiopsie (het wegnemen van een stukje weefsel uit het slijmvlies van de baarmoeder voor onderzoek) of een curettage doen om de oorzaak van de bloeding op te sporen. Deze behandeling kan soms zelfs de klachten verhelpen.

Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips