Medische termen en afkortingen: H

Bekijk hier alle Medische termen en afkortingen

 

De halfwaardetijd is de tijdsduur waarin de hoeveelheid in een organisme ingebrachte radioactiviteit tot de helft verminderd is.

Halitose is de medische term voor slechte adem die wordt veroorzaakt door een slechte tandverzorging, een neus-, mond- of keelinfectie of aandoeningen van de maag of darmen.

Een hallucinatie is de waarneming van iets dat niet daadwerkelijk aanwezig is.

Een hallucinogeen is een stof die hallucinaties veroorzaakt.

Hallux is de Latijnse term voor de grote teen.

Hamatum betekent haakvormig.

De hamstrings zijn een groep spieren aan de achterkant van de knie die de knie buigen waardoor het onderbeen wordt bewogen.

Hapalonychie is een abnormale zachtheid van de vinger- of teennagels.

Haploïdie is de aanwezigheid van (slechts) de helft van het normle aantal chromosomen.

Hardnekkig verwijst naar elke toestand waarbij niet op de behandeling wordt gereageerd.

De medische term voor een hartaanval is een myocard infarct. Het is een verstopping van de slagaders van het hart, die wordt veroorzaakt door een verharding van die slagaders (artherosclerose) of door een bloedprop.

Een hartblock is een stoornis in het elektrische systeem van het hart waardoor het hart langzamer of ongecoördineerd gaat kloppen. Dit wordt veroorzaakt door schade aan de weefsels die verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van de zenuwimpulsen in de hartspier.

De hartcyclus is de periode vanaf het begin van een hartslag tot aan het begin van de volgende hartslag.

Een hartstilstand is het plotseling ophouden van de bloedcirculatie ten gevolge van kamerfibrileren of asystolie van het hart.

Haustrum is een lobvormige uitstulping van de dikke darm als gevolg van het samentrekken van zowel de lengte- als de kringspieren.

HCG (humaan choriongonadotrofine) is een hormoon dat na ongeveer vier dagen door een bevrucht eitje wordt afgescheiden. Het hormoon verspreidt zich in het vocht van de lichaamsweefsels. Bij de meeste zwangerschapstesten wordt HCG opgespoord.

Hechting is een andere naam voor wondnaad en is in de chirurgie een methode om een opening te dichten.

Heliosis is de medische term voor zonnesteek.

Wijnvlekken komen voor bij ongeveer 10% van alle babies. De medische term hiervoor is haemangioom. De vlek is het resultaat van een overmatige groei van bloedvaten.

Een hematoblast is een onvolgroeide bloedcel.

Hematocriet is het verhoudingsgetal tussen erytrocyten en het totale bloed.

Hematologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de fysiologie en de pathologie van het bloed en de bloedbereidende organen.

Een hematoom is een bloedbuil of bloeduitstorting in het weefsel, in tegenstelling tot een bloeduitstorting in een bestaande holte.

Hematurie is de medische term voor bloed in de urine.

Hemialgie is de medische term voor eenzijdige ‘schele’ hoofdpijn met een pulserend karakter.

Wijnvlekken komen voor bij ongeveer 10% van alle babies. De medische term hiervoor is haemangiomen. De vlek is het resultaat van een overmatige groei van bloedvaten. Dit soort vlekken worden vaak zichtbaar tijdens de eerste levensmaanden en krimpen tijdens de groei. De vlekken verwijnen helemaal in ongeveer 50% van de gevallen tegen de tijd dat heen kind 10 jaar is. Haemangiomen op het gezicht of op een plaats waar een kind er last van heeft kunnen worden verwijderd met lasertherapie. De behandeling is veilig en vereist geen narcose.

Hemianopsie is het verlies van de helft van het gezichtsveld in elk oog.

Hemianopsie is de uitval van de helft van het gezichtsveld van een of beide ogen.

Hemiplegie is een halfzijdige verlamming van het lichaam.

Een hemisfeer is een halfrond, zoals de rechter- en linkerhemisfeer van de hersenen.

Hemithorax verwijst naar de laterale helft van de thorax (borstkas).

Hemofilie is een erfelijke bloederziekte die wordt gekenmerkt door ernstige bloedingen en een tekort aan de belangrijke stollingsfactoren VIII of IX in het bloed.

Hemoglobine is de ijzerhoudende kleurstof van de rode bloedlichaampjes in het bloed die de zuurstof vervoert. Een van de belangrijkste elementen voor deze stof is ijzer.

Hemolyse is de oplossing of vernietiging van erytrocyten, waarbij hemoglobine in het bloedplasma vrijkomt.

Hemoptyse is de medische term voor het ophoesten van bloedig sputum of zuiver bloed, afkomstig uit de de longen of de luchtwegen.

Een hemorragie is een bloeding uit een dermate grote wond dat het bloed niet kan stollen, zodat ernstig bloedverlies een reëel gevaar is, bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding.

Een hemorroïde (aambei) is een aandoening die wordt veroorzaakt door een verwijding van de aders en het opzwellen van het weefsel rond de anus en endeldarm.

Hemothorax is de uitstorting van bloed in de pleura-holte, de ruimte tussen de wand van de borstkas en de longen.

Hepar is een andere term voor lever.

Heparine is een stof die wordt geproduceerd door de lever en die de bloedstolling vertraagt of belemmert,

De term hepatisch verwijst naar de lever.

Hepatitis is een besmettelijke ziekte (hepatitis A) of bloedplasmaziekte (hepatitis B) die een ontsteking van de lever veroorzaakt. Het voornaamste symptoom is geelzucht, een vergeling van de ogen en huid, die wordt veroorzaakt door geel galpigment.

Hepatomegalie is de medische term voor een voelbare leververgroting.

Hepatotoxemie is een endogenen intoxicatie doordat de lever de ammoniakale stofwisselingsprodukten niet mer verwerkt, hetgeen leidt tot levercoma.

Herediteit is de medische term voor erfelijkheid; het via de genen overdraagbaar zijn.

Iets is hermetisch afgesloten wanneer er geen lucht meer bij kan.

Een hernia is de uitstulping van een gedeelte van een orgaan door het buikweefsel.

Herpes is de verzamelnaam voor ontstekingen van de huid die worden veroorzaakt door virusinfecties en worden gekenmerkt door een opeenhoping van blaasjes. Deze blaasjes zijn kleine, irriterende en soms pijnlijke, met vocht gevulde blaren op de huid en slijmvliezen die spoedig verdrogen. Infecties van het type 1 komen voor in het gezicht, vooral rond de mond en neus. Infecties van het type 2 komen voor rond de genitaliën.

Herpes zoster is de medische term voor gordelroos, een virusinfectie die de perifere zenuwen aantast en blaasjes op de huid veroorzaakt die de baan van de aangetaste zenuwen volgen.

De hersenen zijn een massa zenuwweefsel in de schedel. De hersenen bestaan uit de grote en kleine hersenen, de hersenstam, het encephalon, de tussenhersenen en het verlengde merg. Vanuit de hersenen lopen zenuwen naar vrijwel alle weefsels en structuren in het lichaam.

Hiëromanie is een verouderde medische aanduiding voor een pathologische religieuze hartstocht die wordt gekenmerkt door waanideeën met een religieuze inhoud.

Hijgen is het zacht fluitende geluid bij een bemoeilijkte ademhaling, zoals bij asthma.

De hik is een kramp van het middenrif waardoor de stemspleet zich sluit op het moment van ademhalen.

De hilus, ook wel hilum genoemd, is het deel van een orgaan waar zenuwen, bloed- en lymfevaten doorheen lopen.

De hippocampus is een sikkelvormige witte lijst aan de mediale wand van de onderste hoorn van de zijventrikel in de grote-hersenhemisfeer; hier zetelt het limbisch systeem.

Histamine is een chemische stof in de cellen in het gehele lichaam die vrijkomt tijdens een allergische reactie.

De holistische geneeskunde richt zich op de behandeling van de gehele persoon, het lichaam en de geest, en niet alleen op het deel van het lichaam waar de symptomen zich voordoen.

Hologyn verwijst naar een karaktereigenschap die alleen erfelijk is bij vrouwen en die wordt overgedragen via een recessieve factor in een deel van het X-chromosoom.

Homeopathie is een vorm van alternatieve geneeskunde waarbij een aandoening wordt behandeld met kleine hoeveelheden medicijnen die bij een gezond persoon dezelfde symptomen zouden opwekken als bij een grotere dosering van dat medicijn.

Homologe chromosomen zijn chromosomen die gelijk zijn qua vorm, afmeting en genetische inhoud.

Hormonen zijn complexe chemische stoffen die in een gedeelte van het lichaam worden geproduceerd en vervolgens in het lichaamsvocht worden verspreid als gevolg waarvan er in een ander gedeelte van het lichaam een activiteit van een orgaan of een groep cellen wordt gestart.

Horripilatio is de medische term voor kippenvel, het recht overeind staan van hoofdhaar of lichaamshaar door angst of kou.

Humaan choriongonadotrofine (HCG) is een hormoon dat na ongeveer vier dagen door een bevrucht eitje wordt afgescheiden. Het hormoon verspreidt zich in het vocht van de lichaamsweefsels. Bij de meeste zwangerschapstesten wordt HCG opgespoord.

Hydrocefalie is een abnormale hoeveelheid vocht in de schedelholten waardoor het hoofd groter wordt (waterhoofd).

Hydrocortison is een anabole steroïde die van nature in het lichaam voorkomt en zwellingen voorkomt. Dit hormoon wordt gebruikt bij de behandeling van reumatische gewrichtsontstekingen.

Hydrofobie is een andere term voor watervrees, in het bijzonder de afkeer van dolle honden voor water. Het werd vroeger ook wel gebruikt als synoniem voor rabies (hondsdolheid).

Een hydrokele is een waterbreuk; een ophoping van vloeistof in de tunica vaginalis testis (een omhullende laag om de testis).

Hydrops is een abnormale vochtophoping in weefsels of lichaamsholten.

Hyfemie is de medische term voor een bloeduitstorting in de voorste oogkamer.

Hygiëne is de wetenschap en praktijk van het in stand houden van de gezondheid.

Hyperesthesie is de medische term voor overgevoeligheid.

Hyperglykemie is een aandoening waarbij een verhoogd glucosegehalte in het bloed aanwezig is.

Hyperkeratose is een overmatige verhoorning van de huid waarbij de hoorncellen vast blijven zitten en geen kernen bevatten.

Hypermetropie is de medische term voor verziendheid. Hierbij komen de lichtstralen niet op maar achter het netvlies bij elkaar, waardoor het makkelijker is om objecten in de verte scherp te zien.

Hyperplasie is een volumevermeerdering van weefsel of van een orgaan door vermeerdering van cellen.

Hypertensie is de medische term voor verhoogde bloeddruk.

Hypertonie is de medische term voor verhoogde spanning in spieren of slagaders.

Hyperventilatie is een geforceerde ademhaling, waardoor een toestand van hypocapnie ontstaat (te laag kooldioxydegehalte van het bloed).

Een hypnagogum is een slaapmiddel.

Hypnose is een methode om iemand kunstmatig in trance te brengen door middel van suggesties. Hypnose wordt gebruikt voor het behandelen van ernstige fobieën en pijn.

Het hypochondrium is dat deel van de bovenbuik dat onder het kraakbenige gedeelte van de onderste ribben ligt.

Het hypogastrium is het middelste gedeelte van de onderbuik.

Hypoglykemie is een te laag glucosegehalte in het bloed dat normaal gesproken wordt veroorzaakt door het toedienen van te veel insuline, een te hoge afscheiding van insuline door de alvleesklier of een te lage opname van voedsel.

Hypotensie is de medische term voor lage bloeddruk.

De hypothenar is het vlezige gedeelte van de palm van de hand (de bal van de pink).

Hypothermie is een abnormale daling van de lichaamstemperatuur als gevolg van blootstelling aan kou.

Hypoxemie is de medische term voor een te laag zuurstofgehalte van het bloed.

Hypoxie is een te laag zuurstofgehalte van de weefsels.

Hysterectomie is de operatieve verwijdering van de baarmoeder.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips