Medicijnen

Medicijnen zijn geneesmiddelen die van chemische, plantaardige of dierlijke oorsprong kunnen zijn. Medicijnen zijn niet de enige geneesmiddelen; chirurgie, fysiotherapie, psychotherapie en vele andere behandelingsmethoden zijn, afhankelijk van de ziekte, eveneens belangrijke ‘middelen’ om een mens te genezen. De behandeling met medicijnen heeft in de loop van deze eeuw revolutionaire veranderingen ondergaan, vooral doordat de chemotherapie, dat wil zeggen het gebruik van kunstmatige, door de farmaceutische industrie ontwikkelde medicijnen, duidelijk aan betekenis gewonnen heeft.

Zo’n 100 jaar geleden waren het aantal ‘specifieke’ medicijnen op de vingers van één hand te tellen. Nog in 1910 golden als de tien belangrijkste geneesmiddelen: ether, morfine, digitalis (vingerhoedskruid), difterie-antitoxine, pokkenentstof, ijzer, kinine, jodium, alcohol en kwik. Een in 1945 samengestelde lijst van de belangrijkste medicijnen maakte de intussen doorgemaakte veranderingen duidelijk.

Als de tien belangrijkste medicijngroepen werden nu genoemd:

1)sulfonamide, penicilline en andere antibiotica ;
2)bloed, bloedplasma en bloedbestanddelen;
3)quinacrine en andere synthetische malariamiddelen;
4)ether en andere verdovingsmiddelen;
5)digitalis;
6)arseenpreparaten;
7)immuniserende middelen, specifieke sera en andere entstoffen;
8)insuline en andere extracten;
9)hormonen;
10)vitamines.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werden meer belangrijke middelen ontwikkeld: zo heeft de geneeskunde bijvoorbeeld sedertdien de beschikking over vele nieuwe antibiotica: streptomycine (1944), chloramfenicol (1947), polymyxine (1947), evenals de groep van tetracyclinen (1948-50) en de groep van synthetische penicillines, waaraan tegenwoordig nog steeds gewerkt wordt.
Verder zijn er compleet nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld bijnierschorshormoon (cortison) met een breed werkingsveld, bloedstollingremmende stoffen zoals heparine en dicumarine; thiouracil en radioactief jodium (radio-isotopen) ter behandeling van schildklierziekten; morfinesurrogaten; antihistamine tegen allergieën (zie allergie); chemische middelen tegen tuberculose, entstoffen (zie vaccin) en psychopharmaca, die op de psyche werken en bij psychiatrische ziektebeelden toepassing vinden.

Voor de ontwikkeling van deze medicijnen hebben artsen, chemici en biologen zich in de laboratoria van de universiteiten en de industrie verdienstelijk gemaakt. Tegenwoordig worden nieuwe geneesmiddelen hoofdzakelijk in de farmaceutische industrie gezocht, ontdekt, onderzocht en bereid. Een bijzonder moeilijke opgave is het, om de nieuwe middelen zodanig te beproeven dat ze kunnen gelden als werkzaam, maar ook als onschadelijk. Het resultaat van de chemotherapie heeft de manier van werken in de artsenpraktijk enorm veranderd.

Dit toont de statistiek van doodsoorzaken aan. Rond 1900 waren de meest voorkomende doodsoorzaken tuberculose, longontsteking, maagdarmkwalen, hartziekten en ziekten en misvormingen van zuigelingen en kleine kinderen. Tegenwoordig is de volgorde: hartziekten, kanker, attaque, verkeersongevallen en niet-besmettelijke kinderziekten, waarvoor nog geen specifieke medicijnen bestaan. Vele moderne medicijnen mogen alleen op recept afgegeven worden, omdat ze een sterke werking hebben en bij verkeerd innemen gevaarlijk kunnen zijn. Daarentegen zijn er legio andere middelen, die vrij verkocht worden, omdat ze meestal geen of een beperkte schade kunnen aanrichten.

Medicijnen worden in verschillende groepen ingedeeld, bijvoorbeeld naar soort en herkomst (plantenderivaten, synthetische stoffen, sera enz.), naar hun werking (pijn-, kalmerings-, slaap-, verdovings-, laxeermiddelen enz.) en naar de manier van toediening (als tablet, zalf, injecties enz.). Het belangrijkste bij de moderne geneesmiddelenbehandeling is, de juiste medicijnen in de juiste dosis toe te dienen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips