Homeopathie

Zo’n acht tot tien procent van de Nederlanders maakt gebruik van homeopathie. Dit komt neer op één tot anderhalf miljoen gebruikers per jaar. Ook al is het begrip zeer bekend, toch is er nog veel onduidelijkheid over. Wat is homeopathie? Hoe werkt het? En wanneer kan het worden toegepast?

Homeopathie bestaat al tweehonderd jaar. De grondlegger van de homeopathie is de arts en scheikundige Samuel Hahnemann.

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een Complementaire Alternatieve Geneeswijze (CAM). Deze geneeswijze is gebaseerd op de belangrijke natuurwetenschappelijke wet: een stof die bepaalde verschijnselen opwekt, is ook in staat om diezelfde verschijnselen te
genezen. Dit is het basisprincipe van de homeopathie.

Holistische geneeswijze

Homeopathie is een holistische geneeswijze. Deze geneeswijze ziet de mens als geheel centraal. Als je lichaam en je geest niet met elkaar in evenwicht zijn, dan kan je meer kwalen krijgen of ziek worden. Het is belangrijk om niet alleen de symptomen te onderdrukken, maar ook om het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen.

In de homeopathie wordt er vanuit gegaan dat een verstoring van de energiebalans in het lichaam leidt tot een ziekte of een klacht. Een homeopaat helpt om te onderzoeken waar de verstoring vandaan komt en zorgt er, met behulp van homeopathische middelen voor, dat het lichaam het evenwicht zelf herstelt.

Homeopathische middelen zijn er vaak niet op gericht om een kwaal te verhelpen, maar stimuleren het lichaam om zichzelf te herstellen. Als je naar een homeopaat gaat, dan gaat deze samen met jou op zoek naar de verstoring op lichamelijk of geestelijk gebied.

Hoe werkt homeopathie?

Een homeopathisch geneesmiddel stimuleert het natuurlijke herstelvermogen van het menselijk lichaam. Homeopathische middelen worden niet in hun oorspronkelijke vorm toegediend, omdat dit kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen.

Homeopathische middelen zijn eerst meerdere keren verdund en heel krachtig geschud. Dit wordt potentiëren genoemd. Hiermee wordt de directe, soms giftige, werking van het middel ontkracht. Vervolgens is het homeopathische middel de energiedrager, die het geneeskrachtige reactievermogen van de mens direct aanzet tot werken. Nadat het middel is opgelost, verdund en geschud, blijft de kwaliteit van de stof behouden en werkt deze krachtiger door op een meer verfijnd niveau, dat nauw aansluit bij het natuurlijk herstelvermogen van de mens.

Beginverergering

De homeopathie ziet ieder mens als uniek. Wat voor de ene mens goed werkt, kan voor de andere helemaal niet helpen. Een middel wordt eigenlijk steeds opnieuw getest op een patiënt. Het kan voorkomen dat de klachten eerst erger worden. Dit heet beginverergering. Vaak is dit een teken dat het middel werkt. Na verloop van tijd worden de klachten minder en kan de kwaal verdwijnen.

Bij welke klachten helpt homeopathie?

Je kunt bij een homeopaat terecht met veelvoorkomende klachten, maar ook chronische of specialistische klachten, zoals reuma, allergieën, de ziekte van Crohn, epilepsie of psychische klachten, zoals stemmingswisselingen of een burn-out.

Bij heel veel ziektes en kwaaltjes kan homeopathie verlichting of herstel bieden of leiden tot genezing. Bij een ernstige ziekte in een vergevorderd stadium of bij een onomkeerbare weefselschade kan homeopathie niet leiden tot genezen, maar wel tot pijnvermindering of een afname van de ziekteverschijnselen.

Waaruit bestaan homeopathische geneesmiddelen?

Het basismateriaal van een homeopathisch geneesmiddel bestaat uit planten of stoffen die afkomstig zijn van mineralen of dieren. Alle geneesmiddelen zijn op mensen getest en niet op dieren. Een homeopathisch middel is veilig, mild en onschadelijk voor de lever en de nieren.

Er zijn homeopathische middelen verkrijgbaar voor tal van ziektes en kwaaltjes. De middelen werken vooral goed bij chronische klachten, zoals gewrichtsklachten, luchtwegaandoeningen, huidaandoeningen, ontstekingen, maagdarmstoornissen, allergieën, psychische klachten en slaapproblemen.

Eén middel tegelijk

Meestal schrijft een homeopaat één middel tegelijk voor. Vaak wordt er gekozen voor één mineraal, één plant, enz. Meerdere geneesmiddelen kunnen elkaar gaan tegenwerken. Ook kan bepaalde voeding de werking van een homeopathisch middel tegengaan. Voorbeelden zijn koffie, thee, azijn, scherpe kruiden en pepermunt.

Wat kan je verwachten na het innemen van een homeopathisch geneesmiddel?

Ieder mens reageert weer anders op een homeopathisch geneesmiddel. De ene persoon merkt sneller een verbetering dan de ander. De verbetering hangt weer af van de klacht, de duur van de klacht en de vitaliteit van een persoon. Over het algemeen kun je het volgende verwachten:

 • Je hebt meer energie
 • Je zit beter in je vel
 • Je gaat gemakkelijker om met gebeurtenissen
 • Minder pijn of geen klachten meer

Kan je homeopathische geneesmiddelen gebruiken naast reguliere geneesmiddelen?

Meestal kan je een homeopathisch geneesmiddel gebruiken naast een ander, regulier geneesmiddel. Het is weer afhankelijk van het behandelplan, maar het kan zijn dat het gebruik van het reguliere geneesmiddel gestopt of verlaagd moet worden. Het is altijd belangrijk dat je met je arts of homeopaat over je behandelplan en je medicijngebruik spreekt, zodat deze je een behandeling op maat kan aanbieden.

Homeopathie kan samengaan met een reguliere behandeling, maar is niet bedoeld ter vervanging daarvan. Wanneer het nodig is, neemt een homeopaat altijd contact op met de huisarts of de specialist van een patiënt.

Hoe lang duurt een homeopathische behandeling?

De duur van een homeopathische behandeling hangt af van je gezondheidstoestand en de aard van je klachten. Meestal zijn er voor acute klachten één tot twee consulten nodig. Voor chronische klachten zijn vaak meerdere consulten nodig. Na een aantal consulten evalueert de homeopaat of er sprake is van een vooruitgang en wordt er gekeken of de behandeling kan worden stopgezet of moet worden verlengd.

Welke soorten homeopathie bestaan er?

Er bestaan drie soorten homeopathie:

  • Klassieke homeopathie
  • Klinische homeopathie
  • Complex homeopathie

Klassieke homeopathie

Een klassiek homeopaat schrijft een geneesmiddel voor dat past bij de persoon, de klacht of de ziekte.

Klinische homeopathie

Een klinisch homeopaat schrijft een homeopathisch middel voor op basis van een klacht, zoals een middel dat helpt bij een verkoudheid of hoofdpijn.

Complex homeopathie

Onder complex homeopathie wordt het gebruik van een standaardcombinatie van middelen verstaan voor een aandoening.

Is homeopathie ook geschikt voor kinderen?

Een homeopathische behandeling is zeer geschikt voor kinderen. Veel kinderen reageren hier erg goed op. Kinderen tonen hun emoties en lichamelijke reacties vaak zonder remmingen. Hierdoor kan een homeopaat snel analyseren welke klacht er speelt en welk middel een kind nodig heeft.

Klachten bij baby’s en kinderen waarbij een homeopaat kan helpen:

 • Darmkrampjes
 • Luchtweginfecties
 • Verkoudheid
 • Slaapproblemen
 • Hoesten
 • Tandjes die doorkomen
 • Een huilbaby
 • Allergieën
 • Klachten na een vaccinatie
 • Eczeem
 • Astma
 • Gedragsproblemen zoals ADD of ADHD
 • Emotionele problemen
 • Acne
 • Ontwikkelingsstoornissen

Is homeopathie geschikt voor dieren?

Homeopathie helpt ook bij dieren. Door middel van een homeopathische behandeling wordt het zelfherstellend vermogen van een dier gestimuleerd. Dankzij homeopathie geneest een dier of heeft het een betere kwaliteit van leven. Een dier geeft vaak heel direct aan waar het last van heeft. Het is dan ook al direct merkbaar of er na een homeopathische behandeling verbetering optreedt.

Wordt een homeopathische behandeling vergoed?

Bijna alle verzekeraars vergoeden een homeopathische behandeling en geneesmiddelen gedeeltelijk of helemaal als onderdeel van een aanvullend pakket.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips