Medische termen en afkortingen: P

Bekijk hier alle Medische termen en afkortingen

 

P&A is de medische afkorting voor: percussie en auscultatie.

P.C is de medische afkorting van: na de maaltijd.

P.O. (per os) is de medische afkorting van: via de mond.

PABA is de afkorting van para-amniobenzoëzuur. Het is een zonwerende stof die ultraviolette straling opneemt.

De pacemaker is dat gedeelte van het hart dat door middel van elektrische pulsen de hartslag start, onderhoudt en regelt. Deze natuurlijke pacemaker wordt ook wel de sinusknoop genoemd. Kunstmatige pacemakers zijn apparaten die tijdelijk of permanent in de borstkas worden geïmplanteerd en die de hartslag regelen. Een pacemaker wordt ingebracht als de sinusknoop ziek is en niet langer zijn functie kan uitoefenen.

Palataal heeft te maken met het gehemelte van de mond.

Palliatief is de medische term voor verlichtend of verzachtend.

Pallor is het ontbreken van een normale huidskleur. De huid van de mens heeft gewoonlijk een witgrijze tint.

Palpabel is iets wat kan worden gevoeld, dus wat tastbaar is.

Palpatie is het voelen met de hand en dan vooral met de vingers.

Een pandemie is een zeer verbreide epidemie die bijvoorbeeld in verschillende landen gelijktijdig woedt (o.a. bij griep).

Papillen zijn kleine, tepelachtige uitsteeksels.

Een papillocarcinoom is een zich vertakkend dekepitheelgezwel van huid en slijmvliezen met vorming van papillen en vlokken.

Een pappiloedeem is een oedeem van de discus nervi optici (de plaats waar de oogzenuw overgaat in het netvlies).

Paracentese is het doorsteken van bijvoorbeeld het trommelvlies bij middenoorontsteking om de druk te verminderen en vloeistof weg te laten lopen.

Paralyse is een volledig of gedeeltelijk verlies van de spierfuncties, het gevoel of van beide.

Paranoia (vervolgingswaanzin) is een zeldzame ziekte van de geest die wordt gekenmerkt door veranderende stemmingen en wisselende emoties.

Paraplegie is de term voor de verlamming van de onderste ledematen.

Een parasiet is een organisme dat leeft in of op een ander organisme.

Het parasympatisch zenuwstelsel heeft ganglia in de middenhersenen, de medulla oblongata en in het sacrale deel. De zenuwen van het parasympatisch zenuwstelsel zorgen voor de opslag en het herstel van de energievoorraad van het lichaam na een sympatische reactie op stress.

Parathyroïd is de medische term voor de bijschildklier.

Paresthesie is een stoornis in de gevoelswaarneming waarbij, zonder dat er sprake is van prikkelingen, kriebelingen, jeuk of tintelingen worden waargenomen.

Parkinsonisme of ziekte van Parkinson is een chronische, degenererende ziekte van het centrale zenuwstelsel die zich gewoonlijk na het vijftigste levensjaar openbaart.

Paronychia is een gistinfectie of bacteriële infectie van het nagelbed.

Een paroxysme is een plotselinge aanval of een steeds erger wordende herhaling van een ziekte of verschijnsel. Men noemt dit fenomeen ook wel spasme.

Paroxysmaal is de medische term voor in aanvallen optredend.

Parturitio betekent baring.

Een passer is een instrument waarmee de dikte van huidplooien wordt gemeten om het percentage lichaamsvet ten opzichte van de spiermassa vast te stellen.

De passieve immuniteit is de natuurlijke immuniteit die de pasgeborene verkrijgt door antistoffen van de moeder of de kunstmatige immuniteit verworven door injectie van antistoffen door middel van een immuunserum.

Een pastille is een kleine, ronde, gezoete tablet die een bepaald geneesmiddel bevat en oplost in de mond.

Pat is de medische afkorting voor: patiënt.

Een pathogeen is een ziekteverwekkende stof, waaronder de micro-organismen.

Ped. is het medisch voorvoegsel voor: kinderen betreffend

Een pees is een sterk en elastisch bindweefsel dat spieren aan botten hecht. In de vingers bijvoorbeeld zitten geen spieren. De vingers worden bewogen door pezen die vastzitten aan spieren in de onderarm.

Pellagra is een ziekte die ontstaat door een gebrek aan niacine, een B-complex vitamine of tryptofaan (aminozuur) met als symptomen huidontsteking, aandoeningen van de maag en darmen en het centrale zenuwstelsel.

Penicilline, dat is ontdekt in 1928 en voor het eerst als medicijn in 1940 is gebruikt, is een zeer sterk antibioticum dat een effectief middel tegen diverse bacteriën is.

Pentamidine isethionate is een betrekkelijk nieuw medicijn dat voor het eerst in 1985 is gebruikt voor de preventie en behandeling van de longziekte die ontstaat door het inhaleren van stof, vooral de longziekte die met AIDS in verband wordt gebracht. De precieze werking van dit medicijn is niet bekend, maar men gaat ervan uit dat het middel de RNA- en DNA-informatie stoort en de productie van essentiële eiwitten belemmert. Er zijn slechts enkele bijwerkingen die zelden optreden, waaronder ontsteking van de alvleesklier en een te laag glucosegehalte in het bloed.

Pepsine is een enzym dat in de maag wordt geproduceerd en eiwitten afbreekt tot peptiden die vervolgens verder worden verteerd.

Peptide is een verbinding van aminozuren; het is een tussenvorm in de opbouw en afbraak van proteïnen

De term perfusie verwijst naar het (doen) doorstromen met een vloeistof. In engere zin betekent het de doorstroming van het bloed naar en door de weefsels.

Perifeer is de anatomische term voor de buitenkant, oppervlakte of het omringende gebied van een orgaan of structuur.

Het perifeer zenuwstelsel zorgt voor het vervoeren van zenuwprikkels van en naar verschillende delen van het lichaam, inclusief de vele craniospinale zenuwen die vertakken van de hersenen en het ruggenmerg.

Perifere neuropathie is een aandoening van het perifeer zenuwstelsel.

Perinataal verwijst naar het proces van baren of geboren worden.

Perinatale overdracht is de overdracht van een ziekte van moeder op kind tijdens de geboorte.

De perineum (bilnaad) is het gebied tussen de externe genitaliën en de anus en wordt omsloten door schaambeen, stuitbeen en dijbenen.

Een periodontale ziekte is een aandoening van de ondersteunende weefsels van het gebit, waaronder het tandvlees.

Peristaltische bewegingen zijn de onwillekeurige spiersamentrekkingen van de diverse buisachtige organen in het lichaam, zoals de slokdarm.

Permeabiliteit is de medische term voor doordringbaarheid, doorgankelijkheid (het tegenovergestelde is impermeabiliteit).

Pes is de Latijnse term voor voet.

Pest is een epidemische ziekte, zoals de builenpest, die wordt overgedragen door de beet van een vlo van knaagdieren die zijn geïnfecteerd met de bacterie ‘Yersinia pestis’. Longpest is een andere vorm van de pest die door personen wordt overgebracht.

Bij positron emission tomography, of PET-scanning, wordt door middel van een radioactieve stof die in het lichaam wordt ingebracht, een beeld gemaakt dat het niveau van de activiteiten van weefsels laat zien.

PH is het meten van de zuur- of alkalinegraad van een oplossing. PH-waarden tot maximaal 7 zijn zuur, 7 is neutraal en elke waarde groter dan 7 wordt als alkaline beschouwd.

Een pharmacoloog is iemand die is gespecialiseerd in pharmacologie

De pijnappelklier is een klein, kegelvormig orgaan in de hersenen dat het hormoon melatonine afscheidt.

Pineaal verwijst naar elk pijnappelvormig orgaan in het lichaam.

Piperazine is een medicijn dat voorheen veel werd voorgeschreven voor de behandeling van jicht, omdat het in vitro urinezuur kon omzetten. Het medicijn bleek de afscheiding van urinezuur echter onvoldoende te stimuleren. Vandaag de dag wordt het voorgeschreven als een anthelminthicum (wormafdrijvend middel), vooral als behandeling tegen ascariasis (spoelworminfestatie).

Piriformis is de term voor elk peervormig orgaan in het lichaam.

Pisiformis is de term voor elk erwtvormig orgaan in het lichaam.

Een placebo is een behandelingsvorm, zoals een medicatie, die een bepaald effect bij een patiënt bereikt door suggestie in plaats van door geneesmiddelen of de aard van de behandeling.

Plaque is een kleurloze, harde laag van micro-organismen die zich vastzetten op de tanden en kiezen en deze aantasten als ze niet regelmatig worden verwijderd. Als plaque in verband wordt gebracht met het hart, is deze aandoening een gele zwelling die ontstaat door het afzetten van lipiden aan de binnenkant van een slagader.

Plasma is de waterige, kleurloze vloeistof in lymfe en bloed waarin de witte en rode bloedcellen en de bloedplaatjes zweven en dat de vele elementen van het bloed via de bloedsomloop vervoert.

De pleura is het sereuze vlies dat de borstholte bekleedt en de longen bedekt.

Pleuritis is de medische term voor ontsteking van de pleura (borstvliesontsteking).

De plexus van Auerbach is een zenuwvlecht met veel ganglioncellen, tussen de longitudinale en circulaire spiervezels van de darm, die de darmbewegingen reguleert. Hij is vernoemd naar de Duitse anatoom Leopold Auerbach (1828-1897).

Pneumocystis carinii is een vorm van longontsteking die wordt veroorzaak door een bepaalde interstitiële plasmacel; het komt meestal voor bij AIDS-patiënten.

Een podoloog is een specialist in het stellen van een diagnose van ziekten en aandoeningen van de voet en het behandelen ervan.

De pokken, ook wel variola genoemd, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een acute virusinfectie. Symptomen zijn puisten op de huid en bloedingen in de nieren en longen.

Een poliep is een over het algemeen goedaardig gezwel op een steel dat voorkomt in de neus, dikke darm of baarmoeder.

Polio is de informele term voor poliomyelitis, en is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus en wordt overgedragen van persoon op persoon. Symptomen zijn koorts, verlamming van de motorische spieren en atrofie van de skeletspieren, met meestal blijvende invaliditeit en misvormdheid als resultaat.

Poliomyelitis, vaak ook polio genoemd, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus en wordt overgedragen van persoon op persoon. Symptomen zijn koorts, verlamming van de motorische spieren en atrofie van de skeletspieren, met meestal blijvende invaliditeit en misvormdheid als resultaat.

Pollen bestaan uit poederachtige microsporen die worden geproduceerd door bloeiende planten en door de wind of insecten worden verspreid. Pollen zijn een van de belangrijkste, irriterende stoffen die hooikoorts en allergieën veroorzaken.

Een polsslag is het ritmisch samentrekken van een slagader als het hart er bloed doorheen pompt.

Een polypeptide is een grote molecule die bestaat uit ten minste twee met elkaar verbonden aminozuren.

Polypus is een andere term voor poliep; een gesteeld, goedaardig gezwel.

Een porie is een hele kleine opening en wordt meestal in verband gebracht met de openingen in de huid waardoor talg wordt afgescheiden.

Bij een positron emission tomography, of PET-scan, wordt door middel van een radioactieve stof die in het lichaam wordt ingebracht, een beeld gemaakt dat het activiteitenniveau van weefsels laat zien.

Post-op is de medische afkorting van: postoperatief.

Posterior betekent dat wat achter ligt, het achterste deel van een structuur.

Postnasal drip is het druppelgewijs, uit het achterste gedeelte van de neusholte naar de keelholte, afvloeien van neusafscheiding.

Praziquantel is een medicijn dat wordt voorgeschreven voor de behandeling van een groot aantal worminfestaties. Het middel werkt bij alle schistosoma-infecties (zuigwormen in het bloed) en ook bij andere trematoden (zuigwormen) en volwassen cestoden (lintwormen).

Pre-eclampsie is een periode voorafgaande aan een eclamptische aanval, gekenmerkt door klachten over hoofdpijn, visusstoorinissen , maagklachten. Eclampsie zelf is een acute aanval van krampen tijdens de laatste maanden van de zwangerschap, tijdens de baring of hierna. Het is nauwelijks te onderscheiden van een epileptisch insult.

Pre-op is de medische afkorting van: vóór de operatie.

Het precordium is de anatomische term voor dat deel van de borstkas dat de voorkant van het hart bedekt.

Preputium is de medische term voor de voorhuid, de huid over de kop van de penis. Het verwijderen van de voorhuid wordt besnijdenis genoemd.

Presbyacusis is de medische term voor ouderdomshardhorendheid; het verlies van gevoeligheid voor geluidsprikkels met het stijgen van de leeftijd.

Previus is de Latijnse term die normaliter de blokkering van het baringskanaal beschrijft.

Een proces is een voortdurende ontwikkeling met veel wijzigingen.
In de anatomie is een proces een natuurlijke groei uit een bot of een ander lichaamsdeel.

Proctologie is een tak van de medische wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van de anus en de endeldarm.

Een prodroom is een voorbode van een ziekte.

Een profylacticum is een middel dat een bepaalde ziekte voorkómt.

Profylaxe is de leer van het voorkómen van ziekten.

Een prognose is een voorspelling van het mogelijke verloop of gevolg van een ziekte, gebaseerd op wat men weet van het normale verloop van de ziekte in combinatie met de factoren die de ziekte kunnen beïnvloeden.

Prolaps is de verzakking van een orgaan in het lichaam.

Proliferatie is een woekering door celvermeerdering.

Pronatie is het zodanig draaien van de onderarm dat de handpalm omlaag wijst.

Prostaat-specifiek-antigeen (PSA) is een eiwit dat wordt gemaakt door de prostaatklier en dat in grote hoeveelheden wordt aangetroffen bij patiënten met aandoeningen van de prostaat.

Protease (of proteïnase) is een eiwitsplitsend enzym.

Proteïnen zijn grote moleculen die bestaan uit een groot aantal aminozuren. Deze aminozuren zijn met elkaar verbonden en vormen lange kettingen. Proteïnen kunnen ook suikers en lipiden (vetten of vetachtige stoffen) zijn.

Prothese is een kunstmiddel als vervanging voor een verloren lichaamsdeel.

Protrombine is een bestanddeel in bloedplasma dat door de lever wordt aangemaakt en de voorloper is van trombine.

Pruritus is de medische term voor jeuk.

Psoriasis is een chronische huidaandoening die wordt gekenmerkt door roodachtige plekken bedekt met zilverachtige schubben.

Psychose is een ernstige, geestelijke ziekte met een lichamelijke en/of emotionele oorzaak.

Ptilose is de medische term voor het uitvallen van de oogharen.

Ptyaline is een enzym dat voorkomt in speeksel en zetmeel omzet in dextrine, maltose en glucose.

De puberteit is de levensfase waarin het lichaam volwassen wordt en de geslachtsorganen tot volle ontwikkeling komen.

Puberteit is de periode waarin de secundaire geslachtskenmerken zich ontwikkelen en de persoon zich kan gaan voortplanten.

Puerperium (kraambed) is de periode van zes weken na de bevalling waarna de lichamelijke veranderingen door de zwangerschap verdwijnen.

Pulmo is de Latijnse term voor longen.

Pulmonaal is een term die verwijst naar de longen.

Pulsus irregularis is de medische term voor een onregelmatige pols, waarbij de slagen ongelijk van kracht zijn en de pauzes tussen de slagen ongelijk van duur.

Een purgeermiddel is een oraal geneesmiddel dat een ontlasting-bevorderende werking heeft.

Purulent betekent etterig, pus bevattend.

Pus is een dik vocht dat bestaat uit bloedcellen, lymfe en dode bacteriën en dat zich ophoopt op de plaats van de ontsteking.

Een pustula is een kleine verdikking op de huid die meestal pus bevat.

Putrefactie is de medische term voor stinkende rotting.

Pyemie is een aandoening waarbij pus in het bloed komt dat vervolgens vergiftigd wordt. De symptomen zijn abcessen, hevige rillingen en hoge koorts.

Pyrantel pamoate is een anthelminthicum dat wordt gebruikt bij de behandeling van spoelworm- en draadworminfecties. De bijwerkingen van dit medicijn zijn duizeligheid, buikklachten, diarree en bij een allergische reactie huiduitslag.

Pyrexie is de medische term voor koorts.

Pyurie is de medische term voor het lozen van pus in de urine; het duidt meestal op een infectie.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips