Medische termen en afkortingen: T

Bekijk hier alle Medische termen en afkortingen

 

T-cellen zijn afkomstig uit de lymfoïde stamcellen in het beenmerg, ze hebben onder invloed van de thymus een rijpingsproces ondergaan waardoor ze ’thymus-afhankelijk’ worden genoemd.

T.i.d. is de medische aforting voor: ter in die (driemaal per dag).

T.i.n. is de medische afkorting voor: ter in noc (driemaal ’s nachts).

Een tablet is een kleine dosering of een vaste vorm van een geneesmiddel. Het kan veel verschillende vormen of grootten hebben.

Tachycardie is de medische term voor een abnormaal snelle hartslag, gewoonlijk meer dan 100 slagen per minuut.

De taille is het gedeelte van het lichaam tussen de ribben en het bekken.

Tandsteen, ook calculus genaamd, is een opeenhoping van mineralen en plaque op tanden en kiezen.

De telofase is het laatste stadium van de mitose en de laatste deling van de meiose.

Tendinitis is een ontsteking van een pees, veroorzaakt door een infectie of een herhaaldelijke, lichamelijke spanning op de pees.

De tepel is het verhoogde gebied in het midden van de areola (lichtbruine kring rond de tepel) boven op de borstklier. Bij een vrouw is de tepel het uiteinde van het melkkanaal in de borstklier.

Teratogenese is de ontwikkeling van een misgeboorte.

TESE is de medische afkorting voor: testiculaire sperma-extractie.

Testosteron is een hormoon dat de groei van de mannelijke kenmerken stimuleert.

Tetanie is een spierkramp.

Tetanus is een infectie die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani die het centrale zenuwstelsel aantast. Tetanus wordt overgebracht door sporen in een wond. Het meest opvallende kenmerk van tetanus is kaakklem.

Tetracycline is een antibioticum dat voor het eerst in 1953 in de Verenigde Staten is gebruikt. Het medicijn wordt gebruikt bij de behandeling van een groot aantal bacteriële infecties die worden veroorzaakt door bacteriën en protozoa. Het wordt ook voorgeschreven bij ernstige vormen van acne.

Tetraplegie is de medische term voor verlamming van alle vier de ledematen.

Thenar is het vlezige gedeelte op de palm van de hand onder aan de duim, de muis van de duim.

Therapeutisch is de medische term voor genezen, ondersteunende zorg voor de gezondheid.

Thermogenese is de productie van warmte door de cellen van het lichaam.

Thiabendazol is een anthelminthicum-medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van een groot aantal worminfecties. Het is een krachtig medicijn dat enkele bijwerkingen kent, waaronder duizeligheid, ernstige buikklachten, anorexia en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.

Thyroïd stimulerend hormoon (TSH), of thyrotropine, wordt afgescheiden door de hypofysevoorkwab en onderhoudt de groei en ontwikkeling van de schildklier. Door dit hormoon scheidt de schildklier twee hormonen af, waaronder thyroxine.

Thyroxine is een jodiumhoudend hormoon van de schildklier dat de stofwisseling en groei- en weefselprocessen regelt. Ook reguleert dit hormoon de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling en de geslachtsrijpheid.

Tic is een Frans woord en betekent spastische beweging of kramp, zoals van een spier in het gezicht, hoofd of de hals.

De tidal air of het ademvolume is de hoeveelheid lucht die bij elke ademteug wordt ingezogen en uitgeblazen.

Een tinctuur is een alcoholisch extract van plantaardige geneesmiddelen.

Tinnitus aurium zijn oorsuizingen, waarbij de patiënt constant geluid hoort zonder dat daaraan een geluidsprikkel van buitenaf ten grondslag ligt.

Transcutane neurale stimulatie (TNS) is een procedure waarbij stimulerende elektroden op een pijnlijke plek worden geplaatst en een zwakke stroom wordt toegediend die een tintelend, warm gevoel opwekt.

Tocografie is de registratie van de spiersamentrekkingen van de baarmoeder (weeën) tijdens de bevalling.

Een toeval is een tijdelijke activiteitenstop in de hersenen waardoor de spieren van het lichaam onwillekeurig gaan samentrekken.

Tolerantie is de mate van verdraagzaamheid; het vermogen geneesmiddelen, dieetvoedsel en dergelijken te verdragen.

Tolnaftaat is een antischimmelmedicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van oppervlakkige schimmelinfecties van de huid, zoals ringworminfecties. Dit medicijn heeft zelden bijwerkingen, maar soms kan er een lichte huidirritatie optreden.

Tonometrie is het meten van de druk binnen in het oog. Het is een nuttige techniek om glaucoom op te sporen.

Topicaal is de term voor een medicijn dat wordt opgebracht op de huid, zoals een zalf.

Topicum is een witte, in water oplosbare stof die als desinfecterend middel en ontsmettingsmiddel wordt gebruikt.

Torsie betekent draaien.

De totale longcapaciteit is de grootste hoeveelheid lucht die in een enkele uitademing uit de longen kan worden geblazen, plus de lucht die na het uitademen in de longen achterblijft.

Toxiciteit is de mate van vergiftigdheid in het lichaam.

Toxikemie is de aanwezigheid van giftige bacteriën in het bloed.

Een toxine is een schadelijke stof die door bacteriën wordt gevormd. Het kan ook een schadelijk afscheidingsprodukt zijn van sommige klieren in het lichaam van mens of dier.

Een trabekel is de anatomische term voor een steunend spier-, bot- of bindweefselbundeltje.

Een tracheostomie is een ingreep waarbij een opening in de luchtpijp wordt gemaakt en er een buis wordt ingebracht om ademhalen mogelijk te maken.

Tranen zijn de waterige en zoute afscheiding van de traanklier van het oog.

Transcriptie is de overdracht van genetische informatie van de DNA-moleculen op het boodschapper-RNA.

Transcutane neurale stimulatie (TNS) is een procedure waarbij stimulerende elektroden op een pijnlijke plek worden geplaatst en een zwakke stroom wordt toegediend die een tintelend, warm gevoel opwekt.

Een transfusie is het overbrengen van bloed en bloedbestanddelen uit de ene mens in een ander.

Translocatie is een mutatie waarbij de chromosomen of delen van chromosomen opnieuw in de menselijke cellen worden gerangschikt.

Een transplantatie is het overbrengen of inhechten van weefsel of orgaan op een andere plaats in het lichaam of naar een ander lichaam.

Transsudatie is de medische term voor de passage van serum of een ander lichaamsvocht door een vlies of weefsel.

Transversaal verwijst naar een functie of orgaan welke ‘overlangs’ gaat. Voorbeelden hiervan zijn de transversale processen van de wervels die op de wervelkolom staan.

Trauma is een lichamelijke blessure of wond, maar wordt ook gebruikt voor een ernstige, geestelijke shock.

Trepanatie is een operatieve ingreep waarbij met een boor ronde stukjes bot uit de schedel worden verwijderd.

Tri-jodothyronine is een schildklierhormoon dat jodium bevat, maar minder dan thyroxine, en dezelfde functies heeft met betrekking tot groei en ontwikkeling. Ook wordt de lichaamstemperatuur door dit hormoon geregeld. Het wordt gebruikt bij de behandeling van hypothyroïdisme (trage schildklier) en struma (vergroting van de schildklier).

Triglyceride is een lipide van het type dat is betrokken bij de vorming van plaques en door het lichaam als een bron van energie wordt gebruikt.

Trimethroprim is een antibioticum dat wordt gebruikt bij de behandeling van diverse bacteriële infecties, vooral bij infecties van de urinewegen, het middenoor en de bronchiën.

Triplegie is verlamming van beide benen en één arm.

Trombine is het enzym dat fibrinogeen omzet in fibrine.

Trombocytopenie is een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Tromboflebitis is de ontsteking van een ader. De aandoening gaat vaak gepaard met de vorming van een bloedpropje in de ader.

De tractus ascendens is de stijgende vezelbundel in het ruggenmerg dat prikkels naar de hersenen vervoerd.

Thyroïd stimulerend hormoon (TSH), of thyrotropine, wordt afgescheiden door de voorkwab van de hypofyse en onderhoudt de groei en ontwikkeling van de schildklier. Door dit hormoon scheidt de schildklier twee hormomen af, waaronder thyroxine.

Tubaire afbinding is een van de sterilisatiemethoden waarbij de beide eileiders worden afgebonden zodat er geen bevruchting meer kan plaatsvinden.

Tuberculose, vaak afgekort tot TB, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het virus mycobacterium tuberculosis.

Tuberculum is een kleine groep cellen of een knobbeltje, zoals op een bot, of een verhevenheid zoals het kauwvlak van een kies.

Tuberositas is een ronde verhevenheid, meestal op een bot, die dienst doet als aanhechtingsplaats voor spieren of gewrichtsbanden.

Tularemie is een op pest lijkende ziekte van knaagdieren, die een enkele keer ook bij mensen voorkomt. Het wordt verspreid door teken. De belangrijkste symptomen zijn zweertjes die niet helen. De zweertjes gaan gepaard met opgezwollen lymfklieren in gebieden rondom de beten. Vaak treedt ook koorts op. De ziekte wordt behandeld met antibiotica.

Een tumor is een abnormale hoeveelheid weefsel in het lichaam. De cellen van de tumor kunnen zich plaatselijk vermenigvuldigen, zich verspreiden door het lichaam en goedaardig of kwaadaardig zijn.

De tunica vasculosa bulbi is de middelste laag van de wand van de oogbol.

Tyfus is een groep acute infectieziekten, die worden veroorzaakt door diverse soorten ‘rickettsiosen’ en gewoonlijk op de mens worden overgedragen door de beet van luizen, vlooien, mijten of teken van geïnfecteerde knaagdieren.

Tympanum is de medische term voor trommelvlies.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips