Trauma

Een trauma is een verwonding die het gevolg is van geweld of kracht van buitenaf. Een botbreuk, een harde klap tegen het hoofd of een uitgeslagen tand zijn allemaal vormen van trauma.

Breuken, verzwikkingen, ontwrichtingen en andere verwondingen aan botten en gewrichten zijn spoedgevallen die professionele medische zorg nodig hebben.

Ontwrichtingen

Een ontwrichting is een verwonding waarbij de botten in een gewricht hun normale positie ten opzichte van elkaar zijn kwijtgeraakt. Dit kan door een klap, een val of een ongeluk worden veroorzaakt.

Aanwijzingen voor een ontwrichting zijn:
• Een gewricht dat er vreemd uitziet, de verkeerde kant op gebogen is en moeilijk kan worden bewogen

Een pijnlijk en opgezwollen gewricht Een ontwrichting moet zo snel mogelijk worden behandeld. U moet nooit zelf proberen het gewricht weer in de goede positie te brengen. Spalk het in de houding waarin het zich bevindt. Behandel een ontwrichting als een breuk. Roep onmiddellijk medische hulp in.

Breuken

Bij een bot- of beenderbreuk is snelle medische behandeling noodzakelijk. Als u vermoedt dat een bot gebroken is, moet het tegen verdere beschadiging worden beschermd. Probeer niet zelf het bot te zetten. Spalk het bot en zorg ervoor dat ook de gewrichten onder en boven de breuk niet kunnen bewegen.

Als bij of door de breuk ook een bloeding optreedt, druk de wond dan dicht. Probeer het bloedende lichaamsdeel hoger te leggen dan de rest van het lichaam om het bloeden te verminderen. Druk de wond dicht tot het bloeden stopt.

Als het slachtoffer zwak is, bleek ziet of merkbaar oppervlakkig en snel ademt, behandel hem dan alsof hij in shock is: leg hem neer met de voeten iets hoger dan het lichaam en bedek hem met een deken of iets anders om hem warm te houden.

Trauma

Aanwijzingen voor een botbreuk zijn:
• Een zwelling of een blauwe plek vlak boven een bot
• Misvorming van een lichaamsdeel
• Plaatselijke pijn die toeneemt bij beweging of druk
• Verminderde beweeglijkheid van een lichaamsdeel
• Een bot dat door de huid naar buiten steekt

Verstuikingen

Een verstuiking ontstaat wanneer een gewricht verder wordt bewogen dan het eigenlijk kan. De gewrichtsbanden worden verrekt of kunnen zelfs scheuren. De aanwijzingen voor een verstuiking zijn:
• Pijn aan het gewricht bij aanraking
• Snel optredende zwelling, vaak met verkleuring van de huid
• Verminderde beweeglijkheid van het gewricht

De meeste lichte verstuikingen kunt u zelf behandelen. Medische spoedhulp is nodig als u bij de verwonding duidelijk een knappend geluid hoorde en u het gewricht meteen daarna nog maar met moeite kunt bewegen.

Hoofdletsel

Hoofdletsel is meestal niet ernstig. De hersenen worden goed beschermd door de schedel. Voor ongeveer 10 procent van het hoofdletsel is opname in een ziekenhuis noodzakelijk. Eenvoudige sneetjes en blauwe plekken kunnen met eerstehulptechnieken worden behandeld.

Gevallen van ernstig hoofdletsel waarbij medische spoedhulp nodig is, worden hieronder beschreven. Bij deze letsels mag de nek niet worden bewogen, omdat die ook kan zijn beschadigd.

Hersenschudding:
Een hersenschudding is het gevolg van een zware klap op het hoofd door stoten of een val. Door de kracht van de klap bewegen de hersenen plotseling binnenin de schedel. Een hersenschudding veroorzaakt bewustzijnsverlies. Het lijkt of het slachtoffer verdoofd is. Als er geen bewustzijnsverlies is, dan is er ook geen sprake van een hersenschudding. Geheugenverlies, duizeligheid en overgeven kunnen ook voorkomen. Andere mogelijke klachten zijn gedeeltelijke verlamming en shock.

Bloeduitstorting onder de schedel:
Een bloeduitstorting onder de schedel ontstaat door scheuring van een bloedvat tussen de schedel en de hersenen. Het bloed dat weglekt vormt een bloeduitstorting (een zogenaamd hematoom) die op het hersenweefsel drukt. Klachten ontstaan uren tot weken na de klap. Vaak is er aan de buitenkant van het hoofd niets te zien. Tot de klachten behoren vaak hevige hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, verandering in het bewustzijn en pupillen die niet even groot zijn. Zonder behandeling (operatie) kan bewusteloosheid optreden en uiteindelijk kan het slachtoffer zelfs overlijden.

Schedelfractuur:
Een schedelfractuur valt vaak niet erg op. Let op de volgende verschijnselen:
• Blauwe plekken achter een oor of rond de ogen
• Bloed of helder, waterig vocht dat uit de oren of de neus komt
• Pupillen van ongelijke grootte
• Vervormingen van de schedel, zowel gezwollen als ingedeukte plekken

Eerste hulp

Zoek onmiddellijk medische spoedhulp bij de volgende klachten:
• Zware hoofd- of gezichtsbloedingen
• Bewustzijnsveranderingen, ook als die maar kort duren
• Onregelmatige of moeizame ademhaling
• Overgeven

Waarschuwing

Tot een arts of ambulance ter plekke is, moet u het slachtoffer rustig laten liggen in een ruimte met gedempt licht. Houd het slachtoffer goed in de gaten. Let op ademhaling, hartslag en bewustzijn. Stop een bloeding door de wond dicht te drukken.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips