Ziekenhuis

In ziekenhuizen moeten twee zaken worden onderscheiden. Naast de specifieke medische en verpleegkundige taken enerzijds, vervult het ziekenhuis anderzijds een ‘hotelfunctie’. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen voor een operatie of een andere medische behandeling, moet u ook gewassen worden, eten krijgen en bezoek kunnen ontvangen. Ziekenhuizen zijn al naar gelang de medische specialismen verdeeld in afdelingen, met de daarbij behorende faciliteiten. Ze kunnen zowel patiënten met somatische (lichamelijke) als psychische klachten hebben.

Een ziekenhuis valt onder de Kwaliteitswet zorginstellingen hetgeen betekent dat het wettelijk verplicht is verantwoorde zorg aan te bieden, die zorg te bewaken en hierover ook verantwoording af te leggen.

Zowel ziekenfonds als particuliere ziektekostenverzekering dekken de kosten van opname in een ziekenhuis voor de eerste 365 dagen; daarna worden deze kosten via de AWBZ vergoed. U kunt met een klacht zowel de betrokken hulpverlener als het ziekenhuis aanspreken. Veel ziekenhuizen kennen een patiëntenservicebureau en/of een klachtenfunctionaris; in dat geval kunt u het best eerst daar aankloppen. Ziekenhuizen horen een interne klachtenregeling te hebben. We beschrijven de regeling die geldt voor algemene ziekenhuizen, dus met somatische en psychische patiënten.

U kunt bij de klachtencommissie terecht met een klacht over het ziekenhuis zelf of over een persoon die binnen het ziekenhuis werkzaam is. De klachten kunnen gaan over de behandeling, de verzorging (de ‘hotelfunctie’ dus), de bejegening of de organisatie. Schadeclaims worden in beginsel niet in behandeling genomen. Informeer bij het ziekenhuis hoe de procedure er precies uitziet, want die kan per ziekenhuis verschillen. Zoals bij zoveel klachtencommissies het geval is, kan de commissie bij haar uitspraak een aanbeveling doen; er kunnen geen sancties worden opgelegd. Beroep is niet mogelijk. Belangrijk om te weten, is dat volgens de WGBO een ziekenhuis centraal aansprakelijk is voor alle handelingen die er binnen het ziekenhuis worden verricht.

Sinds kort bestaat er een Geschillencommissie Ziekenhuizen waarbij ongeveer 50 ziekenhuislocaties zijn aangesloten waar u met een eis tot schadevergoeding kunt aankloppen. Ziekenhuizen zijn van oudsher plaatsen waar zieken of gewonden weer herstellen. Het zijn instellingen die bedden, onafgebroken verpleging en een georganiseerde medische staf bieden. Zowel bij mensen die wel of geen chirurgische ingreep moeten ondergaan wordt een diagnose gesteld en een behandeling in gang gezet voor de meest uiteenlopende ziekten of afwijkingen. Ziekenhuizen bieden ook mogelijkheden voor medisch gerelateerd onderzoek en opleidingen. Vele ziekenhuizen bieden ook bezigheidstherapie en revalidatieprogramma’s. Andere ziekenhuizen bieden voornamelijk specialistische diensten en richten hun zorg en operaties op speciale vakgebieden, zoals oog- en hartziekten of pediatrie.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips