Hersenschudding

Een hersenschudding wordt gekenmerkt door kortdurend bewustzijnsverlies na een hoofdletsel. Als er geen bewustzijnsverlies in het spel is, is er geen sprake van een hersenschudding.

Hersenschudding – Commotio cerebri; schudding van de hersenen door inwerking van geweld op het hoofd (stoot, val, slag); indien de hersenen hierbij beschadigd worden, wordt dit contusio cerebri (hersenkneuzing) genoemd. De symptomen variëren en hangen af van de ernst en de omvang van de verwonding: in lichte gevallen is vaak alleen sprake van wat hoofdpijn of draaierigheid, welke na enkele uren weer verdwijnen. In ernstiger gevallen kunnen verschijnselen optreden als braken, zwakke pols en een oppervlakkige ademhaling.

In zeer ernstige gevallen is bewusteloosheid het meest opvallende symptoom; soms kan deze bewusteloosheid weken duren. De prognose is in het algemeen gunstig, soms kan het herstel echter lang duren; tijdens de periode van genezing kan de patiënt prikkelbaar zijn en lijden aan geheugenverlies (amnesie). Voor een hersenschudding is het geheugenverlies met betrekking tot de gebeurtenissen voorafgaand aan het geweld kenmerkend.

De schok veroorzaakt een plotselinge verplaatsing van de hersenen binnen de schedel. Hierdoor kan een heel scala van letsels veroorzaakt worden, waar van de hersenschudding de mildste vorm is. Bij een hersenschudding treedt geen aantoonbare beschadiging van de hersenen op, hoewel er op de huid rondom de schedel wel verwondingen of blauwe plekken kunnen zijn.

Hoofdletsels worden meestal veroorzaakt door verkeers- of bedrijfsongevallen, een val of mishandeling. Het aantal gevallen van hoofdletsel met fatale afloop is de laatste jaren afgenomen door het gebruik van motor- en sporthelmen, veiligheidshelmen en veiligheidsgordels en doordat ambulances snel ter plaatse zijn. Niettemin blijven hoofdletsels een ernstig probleem.

Klachten en verschijnselen:

– Kortdurend bewustzijnsverlies of geheugenverlies.
– Hoofdpijn.
– Enigszins wazig zien of concentratiestoornissen.
– Zwakte.
Misselijkheid of braken.

Alarmerende verschijnselen:

– Aanhoudende verwardheid, slaperigheid of delirium (een toestand met onrust, hallucinaties en onsamenhangend spreken).
Spraakstoornissen of gedeeltelijke verlammingen.
– Gedaald bewustzijn of coma.
– Verwijding van een pupil.
– Toenemende sufheid.

Diagnose.

Waarschuw onmiddellijk de huisarts bij daling van het bewustzijn of een versuft gevoel na een hoofdletsel. De diagnose hersenschudding wordt bemoeilijkt door de mogelijkheid van een ernstige bloeding binnen de schedel, waarvoor onmiddellijk een operatie nodig kan zijn.

Voorbeelden van een ernstige bloeding zijn een epiduraal of subduraal hematoom. Ook kan er sprake zijn van hersenkneuzing.

De verschijnselen van ernstige hersenbeschadiging kunnen meteen tot uiting komen of pas uren of dagen na het letsel. Hoe alert de patiënt is, geeft voor een groot deel de ernst van de hersenbeschadiging aan.

De arts zal u onderzoeken om na te gaan of er tekenen van schedelbreuken of hersenbeschadiging zijn. Aan de hand van röntgenfoto’s van de schedel of een CT-scan van het hoofd kan hij vaststellen hoe ernstig de schade is en of er meer aan de hand is dan een hersenschudding. Een observatieperiode van 24 tot 48 uur wordt aanbevolen, hetzij in het ziekenhuis, hetzij thuis, met familie of vrienden die kunnen controleren of er zich meer verschijnselen ontwikkelen.

Hoe ernstig is een hersenschudding?

Een hersenschudding is een onschuldige, tijdelijke aandoening, die geen blijvende hersenbeschadiging tot gevolg heeft. Een op de vijf gevallen van hoofdletsel door een ongeluk leidt echter tot de dood of tot blijvende hersenbeschadiging. Daarom moet elk hoofdletsel als mogelijk ernstig beschouwd worden.

Het geheugenverlies (amnesie) dat bij een hersenschudding optreedt, betreft gewoonlijk alleen de gebeurtenissen kort voor, tijdens en na het ongeluk dat de hersenschudding veroorzaakte.

Soms kan het geheugenverlies echter een aantal weken (of in zeldzame gevallen maanden) voor het ongeluk omvatten. Het geheugen voor de dingen die het langst geleden gebeurd zijn, komt meestal het eerst weer terug.

Ongeveer eenderde van alle mensen met een hersenschudding houdt nog een tijdlang na het hoofdletsel een combinatie van verschijnselen die posttraumatisch syndroom genoemd wordt. Naast hoofdpijn en duizeligheid kunnen hiertoe de volgende verschijnselen behoren: slapeloosheid, prikkelbaarheid, rusteloosheid, concentratiestoornissen, depressie of persoonlijkheidsveranderingen, zoals zwaarmoedigheid. Waarom deze verschijnselen bij sommige mensen optreden is niet precies bekend.

Behandeling.

Een hersenschudding gaat over het algemeen vanzelf over. Er is dan ook weinig of geen behandeling nodig. Om de hoofdpijn te verlichten kan de dokter paracetamol of een sterkere pijnstiller zoals codeïne voorschrijven.

Aspirine kan beter niet gebruikt worden, omdat dit geneesmiddel kan bijdragen tot bloedingen. Door rust en ontspanning en het vermijden van bezigheden die concentratie of kracht vergen, zal binnen een paar dagen herstel optreden. Als u een fanatiek sporter bent, vraag dan aan uw huisarts wanneer u weer kunt gaan sporten.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips