Geweld

Er zijn twee definities van geweld:

* Iemand die geweld ‘heeft’, beschikt over macht, machtsmiddelen, bevoegdheid macht uit te oefenen en kracht. Dit wordt bedoeld wanneer men het over het gewelds- of machtsmonopolie van de staat heeft. Het is een vorm van formeel, in zekere zin abstract, geweld.

* Iemand die gebruik maakt van geweld, oefent ten opzichte van andere mensen fysieke of psychische dwang uit. Zo iemand wordt gewelddadig genoemd. Dit is concreet geweld. Psychologen zien gewelddadigheid als een uitdrukkingsvorm van agressie. De neiging daartoe kan erfelijk zijn, het kan ontstaan uit frustraties of ‘aangeleerd’ zijn door de sociale omgeving.

Wat is de oorzaak van gewelddadigheid?

Het besluit geweld te gebruiken ontstaat niet alleen uit een persoonlijk idee, maar is tevens het resultaat van bepaalde door de maatschappij verwachte rolpatronen.

De mannelijke ‘macho’ is een voorbeeld van zo’n verwachtingspatroon. Of de verwachting dat in een gezin de man de boventoon voert. In deze gevallen wordt zelfs stilzwijgend door de maatschappij geaccepteerd dat gebruik wordt gemaakt van geweld. Een belangrijke oorzaak van geweld kan gelegen zijn in het onvermogen om in conflictsituaties zijn wil of wensen met woorden te uiten en te verdedigen. Dan wordt niet gediscussieerd, maar geslagen.

Geweld

Met elkaar in strijd zijnde waarden
Soms worden algemeen erkende waarden gewelddadig afgewezen. Opstandigheid van jongeren vindt hier een ventiel. Jongeren die niets zien in de normen en waarden van de gevestigde maatschappij en zich door haar in de steek voelen gelaten, sluiten zich aaneen tot groepen en worden gewelddadig ten opzichte van mensen of dingen.

Geweld binnen het gezin

In het algemeen wordt het gezin gezien als een geweldloze eenheid, waar liefde, warmte en begrip heersen. In werkelijkheid is het gebruik van geweld om sociale conflicten op te lossen wijd verbreid binnen gezinnen. Geweld ten opzichte van echtgenote en levenspartner is een veel voorkomend delict. Het toenemend aantal ‘Blijf van mijn Lijfhuizen’ waar vrouwen worden beschermd tegen hun meedogenloze mannen, is daarvan het bewijs. Ook worden kinderen in de beslotenheid van het gezin lichamelijk mishandeld en seksueel misbruikt. De angst en schaamte om daarover te praten is zo groot dat deze conflicten meestal niet naar buiten worden gebracht. Niet in de laatste plaats om die reden blijft de indruk dat er sprake is van een goed gezinsleven bij de buitenwereld vaak onaangetast.

Geweld in de media

De gewelddadigheid tegen mensen en dingen neemt toe. Vandalisme, diefstal, lichamelijk letsel en lompheid in het verkeer wijzen er op dat de agressie in de maatschappij toeneemt. Deze ontwikkeling wordt in zekere zin ook in de hand gewerkt door de belangrijke plaats die geweld in de media inneemt.

Onderzoek heeft aangetoond dat geweld in de media (met de televisie op de eerste plaats) bij kinderen, jongeren en ook bij volwassenen de kans op gewelddadig gedrag verhoogt. Geweld wordt in de media meestal niet weergegeven zoals het er in werkelijkheid aan toe gaat, maar als ‘schoon, mooi’ geweld, waarmee problemen kunnen worden opgelost. Natuurlijk raken vooral kinderen onder de indruk van een dergelijke voorstelling van zaken. Hoe vaker een kind geweld op de televisie ziet, des te eerder zal het gebruik van geweld goedkeuren en des te groter wordt de bereidheid om in het dagelijks leven geweld te gebruiken. Conflicten worden dan opgelost en egoïstische doelen nagestreefd met behulp van geweld.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips