Stof en merknaam van geneesmiddelen

Er zijn duizenden geneesmiddelen verkrijgbaar bij apothekers over het hele land. Deze appendix geeft een korte en eenvoudige beschrijving van enkele bekende geneesmiddelen die op recept of vrij verkrijgbaar zijn en die u mogelijk gebruikt. Wetenschappers zijn voortdurend aan het werk om nieuwe middelen te ontwikkelen.

Farmaceutische bedrijven wedijveren constant om de eerste te zijn om een nieuw en effectief middel op de markt te brengen. Als gevolg daarvan komen bijna dagelijks nieuwe producten in de handel. Omwille van deze voortdurende vooruitgang in kennis en de wisselende aard van de markt zou een geneesmiddelengids als deze vele honderden bladzijden moeten tellen om volledig te kunnen zijn. Ons doel is bescheidener.

In dit gedeelte vindt u namen voor geneesmiddelen waarvan we weten dat ze gewoonlijk worden voorgeschreven of aangeraden door artsen in ons land. We nemen zowel stof- als merknamen op. Deze lijst is niet allesomvattend en is geen steunbetuiging voor enig product of bedrijf.

Een stofnaam (generieke naam) is de naam die aan een middel wordt gegeven als het voor het eerst wordt ontwikkeld. Deze naam identificeert het middel als uniek ten opzichte van alle andere. In deze gids staan stofnamen vet gedrukt. In cursief worden enkele van de merknamen opgesomd waaronder bepaalde stofnamen worden verkocht. De merknaam is de eigen naam die door elke fabrikant aan het middel wordt toegekend. Tenzij door de letters VV aangegeven wordt dat het genoemde middel vrij verkrijgbaar is, is het alleen op recept te verkrijgen. De merknamen die alleen in Nederland gelden, worden aangegeven met (N). Merken die alleen in België te krijgen zijn, worden aangegeven met (B).

A
Acenocoumarol (Sintrom): Anticoagulans (middel dat de stollingsneiging van het bloed vermindert).
Acetylsalicylzuur: De generieke (stof-) naam voor Aspirine.
Acid A vit: Merknaam voor het anti-acnémiddel tretinoïne.
Aciclovir (Zovirax): Een antiviraal middel.
Acupril: Merknaam van quinapril, een middel tegen hoge bloeddruk.
Adalat: Merknaam voor het hartmiddel nifedipine.
Advil: Merknaam voor de pijnstiller ibuprofen. VV (N)
Aldactone: Merknaam van het plasmiddel spironolacton.
Aldomet: Merknaam van het middel tegen hoge bloeddruk methyldopa.
Allopurinol (Zyloric): Een middel tegen jicht (urinezuurremmer).
Alprazolam (Xanax): Een angstremmend middel.
Aluminiumhydroxide: Een zuurbinder. Wordt ook als fosfaatbinder toegepast. VV
Alupent: Merknaam van het luchtwegverwijdende middel orciprenaline.
Amitriptyline (Tryptizol, Sarotex (N), Redomex (B)): Een middel tegen depressies.
Amlodipine (Norvasc): Een middel tegen hoge bloeddruk.
amoxicilline (Clamoxyl, Flemoxin): Een antibioticum.
amoxicilline/Clavulaanzuur (Augmentin): Een combinatiepreparaat van twee antibiotica.
Ampicilline (Pentrexyl): Een antibioticum.
Antagel: Merknaam van het zuurbindende middel magnesiumhydroxide/aluminiumoxide. VV (N)
Anusol: Merknaam van de zetpil of crème, gebruikt bij aambeien om jeuk en pijn van de anaalstreek te behandelen. Het bevat bismut, zinkoxide en hydrocortison.
Aspirine: Merknaam voor de pijnstiller, koorts- en ontstekingsremmer acetylsalicylzuur. Wordt in lage dosering gebruikt tegen de vorming van bloedstolsels na een hartinfarct. Ook bekend als acetosal. VV
Astemizol (Hismanal): Een antihistaminicum.
Atenolol (Tenormin): Een middel tegen hoge bloeddruk en voor het hart.
Atenolol/Chloortalidon (Tenoretic): Een combinatiepreparaat tegen hoge bloeddruk.
Atrovent: Merknaam voor het luchtwegverwijdend middel ipratropium.
Augmentin: Merknaam voor het combinatiepreparaat van de antibiotica amoxicilline en clavulaanzuur.
Azitromycine (Zithromax): Een antibioticum.

B
Bactrim: Merknaam voor het combinatiepreparaat van de antibiotica trimethoprim en sulfamethoxazol, ook wel bekend als co-trimoxazol. (B)
Bactrimel: Merknaam voor het combinatiepreparaat van de antibiotica trimethoprim en sulfamethoxazol, ook wel bekend als co-trimoxazol. (N)
Bactroban: Merknaam voor het uitwendig toegepaste antibioticum mupirocine.
Beclomethason: Een corticosteroïd.
Beconase: Merknaam voor het corticosteroïd beclomethason.
Benazepril (Cibacen): Een middel tegen hoge bloeddruk.
Benemid: Merknaam voor het jichtmiddel probenecide. (N)
Benylin: Merknaam voor een hoestdrank die onder andere difenhydramine bevat. VV
Benzoylperoxide (Benzac): Een uitwendig middel tegen acné (jeugdpuistjes). VV
Biartac: Merknaam van het antiontstekingsmiddel diflunisal. (B)
Bisacodyl (Dulcolax): Een laxeermiddel. VV
Bismutsubcitraat (De-Nol): Een middel gebruikt bij maagzweren.
Bismutsubgallaat: Een plaatselijk middel tegen anale pijn en jeuk. Zit onder andere in Anusol.
Bricanyl: Merknaam van het luchtwegverwijdende middel terbutaline.
Broxil: Merknaam voor het antibioticum feneticilline. (N)
Brufen: Merknaam voor de pijnstiller ibuprofen.
Bumetanide (Burinex): Een plasmiddel en middel tegen hoge bloeddruk.
Burinex: Merknaam voor het plasmiddel en middel tegen hoge bloeddruk bumetanide.
Buspiron (Buspar): Een angstremmend middel.

C
Canesten : Merknaam voor het middel tegen schimmelinfecties clotrimazol. (Canestene (B))
Capoten: Merknaam van het middel tegen hoge bloeddruk en voor het hart captopril.
Captopril (Capoten): Een middel tegen hoge bloeddruk en voor het hart.
Carbamazepine (Tegretol): Een middel tegen toevallen (epilepsie).
Cardura: Merknaam van doxazosine, een middel tegen hoge bloeddruk.
Ceclor: Merknaam van het antibioticum cefaclor.
Cedocard: Merknaam voor het middel tegen angina pectoris isosorbidedinitraat.
Cefaclor (Ceclor): een antibioticum.
Cefradine (Maxisporin (N), Velosef): Een antibioticum.
Cefuroxim (Zinacef): Een antibioticum.
Chloordiazepoxide (Librium): Kalmeringsmiddel.
Chloorhexidine (Hibitane, Sterilon): Een geneesmiddel om huid en slijmvliezen te ontsmetten (desinfecteren). Het wordt o.a. toegepast bij tandvleesontsteking (gingivitis).
Chloorpromazine (Largactil): Antipsychoticum, ook als kalmeer-/slaapmiddel gebruikt.
Chloortalidon (Hygroton): Een plasmiddel, gebruikt bij hoge bloeddruk.
Chloorthiazide (Chlotride (N)): Een plasmiddel, gebruikt bij hoge bloeddruk.
Chlotride: Merknaam voor het plasmiddel chloorthiazide. (N)
Cimetidine (Tagamet): Een histamine(2)-blokkerend middel tegen maagzweren.
Ciprofloxacine (Ciproxin): Een antibioticum.
Cisapride (Prepulsid): Een geneesmiddel dat o.a. wordt toegepast bij buikklachten na de maaltijd.
Claritromycine (Klacid): Een antibioticum.
Clamoxyl: Merknaam voor het antibioticum amoxicilline.
Claritine: Merknaam voor het antihistaminicum loratidine. VV
Clearasil: Merknaam van een antiacné middel. VV
Clemastine (Tavegil): Een middel tegen allergie. (Tavegyl (B))
Clinoril: Merknaam van de pijnstiller en middel tegen gewrichtsontsteking sulindac.
Clonazepam (Rivotril): Een geneesmiddel tegen toevallen (epilepsie).
Clonidine (Catapresan, Dixarit): Een middel tegen hoge bloeddruk, ook gebruikt bij migraine.
Clorazepinezuur (Tranxene): Een angstremmend middel.
Clotrimazol (Canesten): Middel tegen schimmelinfecties. (Canestene (B)).
Codeïne: Middel met diverse toepassingen: bij hoest, diarree, pijn. Zit in diverse combinatiemiddelen.
Colchicine: Een anti-jichtmiddel.
Colestyramine (Questran): Een cholesterolverlagend middel.
Cromoglicinezuur (Lomudal): Een middel tegen allergie.
Co-trimoxazol (Bactrimel (N), Bactrim (B)): Combinatiepreparaat van de antibiotica trimethoprim en sulfamethoxazol.

D
Dactinomycine (Lyovac Cosmegen): Een cytotoxisch middel.
Daktarin: Merknaam voor het middel tegen schimmelinfecties (antimycoticum) miconazol.
Dalmadorm: Merknaam voor het slaap- en kalmeringsmiddel flurazepam. (N)
Daonil: Merknaam van het orale bloedsuikerverlagende middel glibenclamide.
Darolan: Merknaam voor het hoestmiddel dextromethorfan. (N)
De-Nol: Merknaam voor het middel bij maagzweren bismutsubcitraat.
Depakine: Merknaam voor valproïnezuur, een middel tegen toevallen (epilepsie).
Depo-Medrol: Merknaam voor het corticosteroïd methylprednisolon.
Depronal: Merknaam voor de pijnstiller dextropropoxyfeen.
Desipramine (Pertofran): Een middel tegen depressies.
Desogestrel: Bestanddeel van sommige anticonceptiepillen.
Dexamethason (Oradexon): Een corticosteroïd.
Dexchloorfeniramine (Polaramine): Een antihistaminicum gebruikt bij allergie.
Dextropropoxyfeen (Depronal): Pijnstiller.
Diacure: Merknaam voor het middel tegen diarree loperamide. VV (N)
Diamicron: Merknaam voor het orale bloedsuikerverlagende middel gliclazide.
Diazepam (Valium): Een angstremmend middel.
Diclofenac (Voltaren): Een antiontstekingsmiddel.
Difenhydramine (Benylin): Een antihistaminicum en hoestonderdrukkend middel. Ook gebruikt tegen reisziekte. VV (in sommige bereidingen).
Diflunisal (Dolocid (N)), Biartac (B)): Een antiontstekingsmiddel.
Digoxine (Lanoxin): Een hartmiddel.
Diltiazem (Tildiem): Een hartmiddel.
Diopine: Merknaam voor het geneesmiddel tegen glaucoom dipivefrine. (N)
Diphantoïne: Merknaam voor het geneesmiddel tegen toevallen fenytoïne.
Dipivefrine (Diopine (N), Propine (B)): Een middel tegen glaucoom; in oogdruppels.
Dipyridamol (Persantin): Middel dat de stollingsneiging van het bloed vermindert.
Dixarit: Merknaam voor het middel tegen migraine clonidine, dat ook bij hoge bloeddruk wordt gebruikt onder de naam Catapresan.
Dolocid: Merknaam van het antiontstekingsmiddel diflunisal. (N)
Doxazosine (Cardura): Een middel tegen hoge bloeddruk.
Doxepine (Sinequan): Een middel tegen depressies.
Doxycycline (Vibramycine): Een antibioticum.
Dulcolax: Merknaam van het laxeermiddel bisacodyl. VV
Dytenzide: Merknaam voor het combinatiepreparaat van de plasmiddelen triamtereen en hydrochloorthiazide, dat gebruikt wordt bij hoge bloeddruk.

E
Enalapril (Renitec): Een middel tegen hoge bloeddruk.
Epinefrine: Een antiastmatisch, antiglaucoom en decongestief (gaat overmatige bloedtoevoer naar een orgaan tegen) middel. Heet ook wel adrenaline.
Eryc: Merknaam van het antibioticum erythromycine. (N)
Erythrocine: Merknaam van het antibioticum erythromycine.
Erythromycine (Eryc (N), Erythrocine): Een antibioticum.
Esidrex: Merknaam van het plasmiddel hydrochloorthiazide.
Estraderm TTS: Merknaam van het oestrogeen estradiol (toegepast als pleister).
Estradiol (Estraderm): Een oestrogeen (geslachtshormoon).
Ethinylestradiol: Bestanddeel van vele anticonceptiepillen.

F
amotidine (Pepcidin): Een histamine(2)-blokkerend middel tegen maagzweren.
Feldene: Merknaam van het middel tegen gewrichtsontsteking piroxicam.
Femex: Merknaam voor de pijnstiller naproxen. (N) VV
Feneticilline (Broxil): Een antibioticum.
Fenobarbital: Een middel tegen epilepsie (toevallen), vroeger ook kalmerend en slaapmiddel. Ook geschreven als phenobarbital.
Fenprocoumon (Marcoumar): Anticoagulans (middel dat de stollingsneiging van het bloed vermindert).
Fenytoïne (Diphantoïne): Een middel tegen epilepsie.Ook geschreven als phenytoïne.
Fero-gradumet: Merknaam van het ijzersupplement ferrosulfaat.
Ferrofumaraat: Een ijzeraanvulling.
Ferrosulfaat (Fero-gradumet, Liquifer): Een ijzeraanvulling.
Flagyl: Merknaam van het antimicrobiële middel metronidazol.
Flemoxin: Merknaam voor het antibioticum amoxicilline.
Fludex: Merknaam voor het plasmiddel indapamide.
Fluocinonide (Topsyne(N), Synalar): Een plaatselijk antiontstekingsmiddel.
Fluoxetine (Prozac): Een middel tegen depressies.
Flurazepam (Dalmadorm (N), Staurodorm (B)): Een slaap- en kalmerend middel.
Flurbiprofen (Froben): Een pijnstillend en ontstekingsremmend middel.
Furadantine MC: Merknaam voor het antibioticum nitrofurantoïne. MC staat voor Macro Kristallijn.
Furosemide (Lasix): Een plasmiddel.

G
Gemfibrozil (Lopid): Een antilipaemisch (cholesterolverlagend) middel.
Glibenclamide (Daonil): Oraal bloedsuikerverlagend (tegen suikerziekte) middel.
Glibenese: Merknaam voor het bloedsuikerverlagende glipizide.
Gliclazide (Diamicron): Oraal bloedsuikerverlagend (tegen suikerziekte) middel.
Glipizide (Glibenese): Oraal bloedsuikerverlagend (tegen suikerziekte) middel.
Guaifenesine: Bestanddeel van hoestmiddelen als Toplexil. Aanwezig in diverse hoestdranken. Een expectorans (middel dat het ophoesten bevordert). VV

H
Hibitane: Merknaam voor chloorhexidine, een middel om huid en slijmvliezen te ontsmetten (desinfecteren). Het wordt o.a. toegepast bij tandvleesontsteking (gingivitis).
Hismanal: Merknaam voor astemizol, een antihistaminicum.
Hydrochloorthiazide (Esidrex): Een plasmiddel tegen hoge bloeddruk.
Hydrocortisoncrème: Een plaatselijk gebruikt corticosteroïd.
Hygroton: Merknaam voor het plasmiddel chloortalidon.

I
Ibuprofen (Brufen): Een pijnstiller. VV tot 200 milligram (als Advil (N) en Nerofen); boven de 200 milligram alleen op recept.
Imigran: Merknaam van sumatriptan, dat wordt gebruikt bij de behandeling van migraineaanvallen.
Imodium: Merknaam van het middel tegen diarree loperamide. VV als Diacure.
Indapamide (Fludex): Een plasmiddel tegen hoge bloeddruk.
Inderal: Merknaam van het antiaritmische hartmiddel propranolol. Ook gebruikt bij hoge bloeddruk, angina pectoris en ter voorkoming van een migraineaanval.
Indocid: Merknaam van de pijnstiller en antiontstekingsmiddel indometacine.
Indometacine (Indocid): Een pijnstiller en antiontstekingsmiddel.
Insuline: Een middel tegen suikerziekte.
Ipratropium (Atrovent): Een luchtwegverwijdend middel.
Isoptin: Merknaam van het hartmiddel en middel tegen hoge bloeddruk verapamil.
Isosorbidedinitraat (Cedocard): Een hartmiddel (tegen angina pectoris).
Isotretinoïne (Roaccutane): Een middel tegen acné.
Isradipine (Lomir): Een middel tegen hoge bloeddruk.

K
Kaliumchloride (Kalium durettes, Slow-K (N)): Een kaliumaanvulling.
Keforal: Merknaam voor het antibioticum cefalexine.
Ketoconazol (Nizoral): Een geneesmiddel tegen schimmelinfecties.
Ketoprofen (Orudis (N), Rofenid (B)): Een pijnstiller en middel tegen gewrichtsontsteking (artritis).
Kinidine (Kinidine Durettes): Middel tegen hartritmestoornissen.
Klacid: Merknaam van het antibioticum claritromycine.

L
Labetalol (Trandate): Een hartmiddel en middel tegen hoge bloeddruk.
Lanoxin: Merknaam van het hartmiddel digoxine.
Largactil: Merknaam voor het antipsychoticum en kalmeringsmiddel chloorpromazine.
Lasix: Merknaam van het plasmiddel furosemide.
Ledertrexate: Merknaam voor het cytotoxische middel methotrexaat.
Levodopa/Benserazide (Madopar (N), Propola (B)): Een combinatiemiddel tegen Parkinsonverschijnselen.
Levodopa/Carbidopa (Sinemet): Een combinatiemiddel tegen Parkinsonverschijnselen.
Levonorgestrel: Bestanddeel van sommige anticonceptiepillen.
Levothyroxinenatrium (Thyrax): Een schildklierhormoon.
Librium: Merknaam voor het kalmerende middel chloordiazepoxide.
Lisinopril (Novatec, Zestril): Een middel tegen hoge bloeddruk en hartgeneesmiddel.
Lomir: Merknaam van het hoge bloeddrukmiddel isradipine.
Lomudal: Merknaam voor het middel tegen allergie cromoglicinezuur.
Loperamide (Imodium, Diacure (N)): Een middel tegen diarree. VV
Lopid: Merknaam van het antilipaemisch (cholesterolverlagend) middel gemfibrozil.
Lopresor: Merknaam van het hartmiddel en middel tegen hoge bloeddruk metoprolol. (N)
Loracarbef (Lorax): Een antibioticum.
Loratidine (Allerfre, Claritine): Een antihistaminicum. VV
Lorax: Merknaam van het antibioticum loracarbef.
Lorazepam (Temesta): Een angstremmend middel, wordt ook als slaapmiddel toegepast.
Losec: Merknaam voor de maagzuurremmer omeprazol.
Lynestrenol: Een bestanddeel van sommige orale voorbehoedmiddelen.
Lyovac Cosmegen: Merknaam van het cytotoxische middel dactinomycine.

M
Maalox: Merknaam van het zuurbindende combinatiepreparaat dat aluminium- en magnesiumhydroxide bevat. VV
Madopar: Merknaam voor het combinatiemiddel bij Parkinsonverschijnselen Levodopa/Benserazide. (N)
Magnesiumcarbonaat: Een zuurbinder. VV
Magnesiumhydroxide: Een zuurbinder. VV
Marcoumar: Merknaam van het anticoagulans fenprocoumon.
Marvelon: Merknaam voor een oraal voorbehoedmiddel bestaande uit desogestrel en ethinylestradiol.
Maxisporin: Merknaam voor het antibioticum cefradine. (N)
Meclozine (Suprimal (N), Postafene (B)): Middel tegen misselijkheid en bewegingsziekte.
Mercilon: Merknaam voor een oraal voorbehoedmiddel bestaande uit desogestrel en ethinylestradiol.
Medroxyprogesteron (Provera): Progesteronachtig hormoon. Wordt onder andere gebruikt als voorbehoedmiddel.
Metamucil: Merknaam van het bulkvormend laxeermiddel psylliumzaad (ispagulazaad (B)). VV
Methotrexaat (Ledertrexate): Een cytotoxisch middel; wordt ook gebruikt bij de behandeling van reumatoïde artritis en psoriasis.
Methyldopa (Aldomet): Een middel tegen hoge bloeddruk.
Methylfenidaat (Ritalin): Een amfetamineachtige stof, soms toegepast bij overactieve kinderen.
Methylprednisolon (Depo-Medrol): Een corticosteroïd (antiontstekingsmiddel).
Metoclopramide (Primperan): Een middel tegen misselijkheid.
metoprolol (Lopresor (N), Selokeen): Een hartmiddel en middel tegen hoge bloeddruk.
Metronidazol (Flagyl): Een antimicrobieel middel.
Miconazol (Daktarin): Een geneesmiddel tegen schimmelinfecties.
Microgynon: Merknaam voor een oraal voorbehoedmiddel bestaande uit levonorgestrel en ethinylestradiol.
Minipress: Merknaam van het middel tegen hoge bloeddruk prazosine.
Minocin: Merknaam van het antibioticum minocycline.
Minocycline (Minocin): Een antibioticum.
Minoxidil (Lonnoten): Een middel tegen hoge bloeddruk en een haargroeibevorderend middel.
Moduretic: Merknaam van het combinatiepreparaat van de plasmiddelen amiloride en hydrochloorthiazide.
Mupirocine (Bactroban): Een uitwendig toegepast antibioticum.

N
Nabumeton (Mebutan): Een pijnstillend en ontstekingsremmend middel.
Nasacort: Merknaam van een neusspray, die het corticosteroïd triamcinolonacetonide bevat.
Nasivin: Merknaam van het decongestivum (middel tegen slijmvlieszwelling) oxymetazoline. VV (N)
Nerofen: Merknaam voor de pijnstiller ibuprofen. VV
Nesivine: Merknaam van het decongestivum (middel tegen slijmvlieszwelling) oxymetazoline. VV (B)
Naprosyne: Merknaam van de pijnstiller en het antiontstekingsmiddel naproxen.
Naproxen (Naprosyne, Femex (N)): Een pijnstiller en antiontstekingsmiddel.
Natriumbicarbonaat: Een zuurbinder. VV
Nicorette: Merknaam van een vervangingsmiddel voor nicotine uit tabak (kauwgom).
Nicotine (Nicorette, Nicotinell): Een vervangingsmiddel voor nicotine uit tabak.
Nicotinell: Merknaam van een vervangingsmiddel voor nicotine uit tabak (pleister).
Nifedipine (Adalat): Een hartmiddel.
Nitrobaat: Merknaam voor nitroglycerine, een middel tegen angina pectoris.
Nitrofurantoïne macrokristallen (Furadantine MC): Een antibioticum.
Nitroglycerine (Nitrobaat, Nitrostat): Een hartmiddel, toegepast bij angina pectoris.
Nitrostat: Merknaam voor nitroglycerine, een middel tegen angina pectoris. (N)
Nizatidine: Een histamine(2)-blokkerend middel dat de maagzuurproductie remt.
Nizoral: Merknaam voor ketoconazol, een geneesmiddel tegen schimmelinfecties.
Nolvadex: Merknaam voor het antikanker middel tamoxifen.
Normison: Merknaam van het benzodiazepine temazepam. (N)
Normison Mitis: Merknaam van het benzodiazepine temazepam. (B)
Nortrilen: Merknaam voor het antidepressieve middel nortriptyline.
Nortriptyline (Nortrilen): Een middel tegen depressies.
Norvasc: Merknaam voor amlodipine, een middel tegen hoge bloeddruk.
Novatec: Merknaam van lisinopril, een middel tegen hoge bloeddruk en hartgeneesmiddel.
Nystatine: Een geneesmiddel tegen schimmelinfecties.

O
Oestrogenen: Vrouwelijke geslachtshormonen.
Omeprazol (Losec): Maagzuurremmend middel.
Oradexon: Merknaam voor het corticosteroïd dexamethason.
Orciprenaline (Alupent): een luchtwegverwijdend middel.
Orudis: Merknaam van de pijnstiller en middel tegen gewrichtsontsteking (artritis) ketoprofen. (N)
Oxymetazoline (Nasivin (N), Nesivine (B)): Een decongestivum (middel tegen slijmvlieszwelling). VV

P
Panadol: Merknaam van de pijnstiller paracetamol. VV
Pantoprazol (Pantozol): Maagzuurremmend middel.
Pantozol: Merknaam voor het maagzuurremmend middel pantoprazol.
Paracetamol (Panadol): Een pijnstiller. VV
Paracetamol met Codeïne: Een combinatiepreparaat met twee pijnstillende stoffen.
Paroxetine (Seroxat): Een middel tegen depressies.
Pectofree: Merknaam voor het hoestmiddel dextromethorfan. (B)
Pentoxifylline (Trental (N), Torental (B)): Een middel dat wordt gebruikt om het stromen van het bloed te verbeteren.
Pepcidin: Merknaam voor de maagzuurremmer famotidine.
Persantin: Merknaam van de bloedverdunner dipyridamol.
Pertofran: Merknaam voor het antidepressieve middel desipramine.
Phenergan: Merknaam van het antihistaminicum promethazine.
Phenylephrine: Merknaam voor het decongestivum (middel tegen slijmvlieszwelling) fenylefrine.
Phenytoïne: Zie fenytoïne.
Pipemidinezuur (Pipram): Antibacterieel middel.
Pipram: Merknaam voor het antibacteriële middel pipemidinezuur.
Piroxicam (Feldene): Een middel tegen gewrichtsontsteking (artritis).
Polaramine: Merknaam voor het antiallergiemiddel dexchloorfeniramine.
Postafene: Merknaam voor het middel tegen misselijkheid en bewegingsziekte meclozine. (B)
Pravastatine (Selektine): Een cholesterolverlagend middel.
Prazosine (Minipress): Een middel tegen hoge bloeddruk.
Prednisolon: Een corticosteroïd.
Prednison: Een corticosteroïd.
Premarin: Merknaam voor het oraal of vaginaal toegediende vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen.
Prepulsid: Merknaam voor cisapride, een geneesmiddel dat o.a. wordt toegepast bij buikklachten na de maaltijd.
Primperan: Merknaam voor metoclopramide, een middel tegen misselijkheid.
Probenecid (Benemid (N), Probenid (B)): Een middel tegen jicht.
Probenid: Merknaam voor probenecid, een middel tegen jicht. (B)
Prochloorperazine (Stemetil): Een middel tegen misselijkheid.
Promethazine (Phenergan): Een antihistaminicum.
Propine: Merknaam voor dipivefrine, een middel tegen glaucoom. (B)
Propola: Merknaam voor het combinatiemiddel tegen Parkinsonverschijnselen Levodopa/Benserazide. (B)
Propranolol (Inderal): Een middel tegen hartritmestoornissen. Ook gebruikt bij hoge bloeddruk, angina pectoris en ter voorkoming van een migraineaanval.
Provera: Merknaam van het progesteronachtige hormoon medroxyprogesteron.
Prozac: Merknaam van fluoxetine, een middel tegen depressies.
Psylliumzaad (Metamucil): Een bulkvormend laxeermiddel. VV

Q
Questran: Merknaam van het cholesterolverlagende middel colestyramine.
Quinapril (Acupril): Een middel tegen hoge bloeddruk.

R
Ramipril (Tritace): Een middel tegen hoge bloeddruk.
Ranitidine (Zantac): Een histamine(2)-blokkerend middel tegen maagzweren.
Redomex: Merknaam voor amitriptyline, een middel tegen depressies. (B)
Renitec: Merknaam voor enalapril, een middel tegen hoge bloeddruk.
Rifadin: Merknaam voor het antibioticum rifampicine.
Rifampicine (Rifadin, Rimactan): Een antibioticum.
Rimactan: Merknaam van het antibioticum rifampicine.
Ritalin: Merknaam van het amfetamineachtige middel methylfenidaat.
Rivotril: Merknaam van clonazepam, een middel tegen toevallen (epilepsie).
Roaccutane: Merknaam van isotretinoïne, een middel tegen acné.
Rofenid: Merknaam van de pijnstiller en middel tegen artritis ketoprofen. (B)

S
Salbutamol (Ventolin): Luchtwegverwijdend middel.
Sarotex: Merknaam voor amitriptyline, een middel tegen depressies. (N)
Scopoderm: Merknaam voor scopolamine, een middel tegen bewegingsziekte, in een pleister als toedieningsvorm.
Seleensulfide (Selsun, Selsun-R): Een behandeling tegen haarroos. VV
Selektine: Merknaam voor het cholesterolverlagende middel pravastatine.
Selokeen: Merknaam van het hartmiddel en middel tegen hoge bloeddruk metoprolol.
Selsun: Merknaam van seleensulfide, een middel tegen haarroos.
Selsun-R: Merknaam van seleensulfide, een middel tegen haarroos. VV
Seroxat: Merknaam van paroxetine, een middel tegen depressies.
Sertraline (Zoloft): Een middel tegen depressies.
Simvastatine (Zocor): Cholesterolverlagend middel.
Sinemet: Merknaam van het combinatiepreparaat levodopa/carbidopa tegen Parkinsonverschijnselen.
Sinequan: Merknaam van doxepine, een middel tegen depressies.
Sintrom: Merknaam van het anticoagulans (middel dat de stollingsneiging van het bloed vermindert) acenocoumarol.
Slow-K: Merknaam van een kaliumaanvullend middel. (N)
Spironolacton (Aldactone): Een plasmiddel.
Staurodorm: Merknaam voor het slaap- en kalmeringsmiddel flurazepam. (B)
Stemetil: Merknaam voor prochloorperazine, een middel tegen misselijkheid. (N)
Sterilon: Merknaam voor chloorhexidine, een middel om huid en slijmvliezen te ontsmetten (desinfecteren).
Stilnoct: Merknaam van het slaapmiddel zolpidem.
Sucralfaat (Ulcogant): Een middel dat beschermende eigenschappen heeft voor de maagwand.
Sulindac (Clinoril): Een pijnstiller en middel tegen gewrichtsontsteking (artritis).
Sumatriptan (Imigran): Een middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van migraineaanvallen.
Suprimal: Merknaam voor meclozine, een middel tegen misselijkheid en bewegingsziekte. (N)
Synalar: Merknaam voor het plaatselijk werkende antiontstekingsmiddel fluocinolonacetonide.

T
Tagamet: Merknaam van cimetidine, een histamine(2)-blokkerend middel tegen maagzweren.
Tamoxifen (Nolvadex): Een antikanker geneesmiddel.
Tavegil: Merknaam voor het antiallergie middel clemastine. (Tavegyl (B)).
Tegretol: Merknaam voor carbamazepine, een middel tegen toevallen (epilepsie).
temazepam (Normison, Normison Mitis (B)): Een kalmerend en slaapmiddel.
Tenoretic: Merknaam van het combinatiepreparaat tegen hoge bloeddruk atenolol/-chloortalidon.
Tenormin: Merknaam voor atenolol, een hartmiddel en middel tegen hoge bloeddruk.
Terbutaline (Bricanyl): Een luchtwegverwijdend middel.
Terfenadine (Triludan): Een antihistaminicum.
Tetracycline: Een antibioticum.
Temesta: Merknaam voor het angstremmende middel lorazepam.
Theofylline (Theolair, Theolin (N)): Een luchtwegverwijdend middel.
Theolair: Merknaam voor het luchtwegverwijdende theofylline.
Theolin: Merknaam voor het luchtwegverwijdende theofylline. (N)
Thyrax: Merknaam voor het schildklierhormoon levothyroxine.
Tildiem: Merknaam voor het hartmiddel diltiazem.
Timolol (Timoptol): Een middel tegen hoge bloeddruk en glaucoom.
Timoptol: Merknaam van timolol, een middel tegen hoge bloeddruk en glaucoom.
Tolectin: Merknaam van het antiontstekingsmiddel tolmetine.
Tolmetine (Tolectin): Een antiontstekingsmiddel.
Topsyne: Merknaam voor het plaatselijk werkende antiontstekingsmiddel fluocinonide. (N)
Trafloxal: Merknaam voor het antibioticum ofloxacine.
Trandate: Merknaam voor het bloeddrukverlagende labetalol.
Transiderm-Nitro: Merknaam van het hartmiddel nitroglycerine. Toegepast als pleister. (N)
Tranxene: Merknaam van het angstremmende middel clorazepaat.
razodon (Trazolan): Een middel tegen depressies.
Trazolan: Merknaam voor trazodon, een middel tegen depressies.
Tretinoïne (Acid A vit): Een middel tegen acné.
Triamcinolon(acetonide): Een corticosteroïd.
Triamtereen/hydrochloorthiazide (Dytenzide): Een combinatiepreparaat van twee plasmiddelen tegen hoge bloeddruk.
Triazolam (Halcion): Een kalmerend en slaapmiddel.
Trigynon: Merknaam voor een oraal voorbehoedmiddel bestaande uit levonorgestrel en ethinylestradiol.
Triludan: Merknaam voor het antihistaminicum terfenadine.
Trimethoprim/sulfamethoxazol (Bactrimel): Een combinatiepreparaat van twee antibiotica. (N)
Trimethoprim/sulfamethoxazol (Bactrim): Een combinatiepreparaat van twee antibiotica. (B)
Tritace: Merknaam voor ramipril, een middel tegen hoge bloeddruk.
Tryptizol: Merknaam voor amitriptyline, een middel tegen depressies.

U
Ulcogant: Merknaam voor het middel sucralfaat dat de maagwand beschermt.

V
Valium: Merknaam van het angstwerend middel diazepam.
Valproïnezuur: Een middel tegen toevallen (epilepsie).
Velosef: Merknaam voor het antibioticum cefradine.
Vibramycine: Merknaam van het antibioticum doxycycline.
Ventolin: Merknaam van het luchtwegverwijdende middel salbutamol.
Verapamil (Isoptin): Een hartmiddel en middel tegen hoge bloeddruk.
Voltaren: Merknaam van het pijnstillende en ontstekingsremmende middel diclofenac.

X
Xanax: Merknaam van het angstwerend middel alprazolam.

Z
Zantac: Merknaam van ranitidine, een histamine(2)-blokkerend middel tegen maagzweren.
Zestril: Merknaam van lisinopril, een middel tegen hoge bloeddruk en hartgeneesmiddel.
Zithromax: Merknaam van het antibioticum azitromycine.
Zocor: Merknaam voor het cholesterolverlagende middel simvastatine.
Zoloft: Merknaam van sertraline, een middel tegen depressies.
Zolpidem (Stilnoct): Een slaapmiddel.
Zovirax: Merknaam van het antivirale middel aciclovir.
Zyloric: Merknaam van het middel tegen jicht (urinezuurremmer) allopurinol.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips