Hydrochloorthiazide

Hydrochlorothiazidum Ph.Eur.; 6-Chlor-7-sulfamoxyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzo-thiadiazin-1,1-dioxid; CAS-Nr. 58-93-5

Kenmerken:

Peroraal “low-ceiling” diuretikum (saluretikum). Werkt 2 uur na de inname. Werkingsduur: 6-12 uur.

Werking:

Thiaziddiuretika zijn voornamelijk werkzaam in de eerste helft van de distale tubulus contortus proximalis van de nier en remmen het natrium-chloride-cotransport af waardoor de urine gekoncentreerd blijft. Osmotisch leidt dit tot waterafdrijving, met extra-afdrijving van onder meer natrium en chloride-ionen.

Indikaties:

Het wordt voornamelijk ingezet tegen hogebloeddruk, hartfalen en afdrijven van oedemen. Saluretika worden het meest gebruikt als monotherapeutikum bij behandeling van hoge bloeddruk. Kombinatie met andere middelen tegen hoge bloeddruk of andere diuretika is mogelijk. Ook bij hartinsufficiëntie worden thiaziden en verwante diuretika dikwijls gebruikt. Bij renale diabetes insipidus verminderen thiaziden het urinevolume met 50%.

Wisselwerking:

Patiënten die andere medicijnen nemen dienen dit te doen na zorgvuldig overleg met de behandelende arts. hydrochloorthiazide kan de anti-mykotische werking van Fluconazol opheffen. De bijsluiter vermeldt verder wisselwerkingen met ACE-remmers en Angiotensine-II-blokkers, met NSAID-pijnstillers (ibuprofen, naproxen en diclofenac), met ketanserine (tegen hoge bloeddruk) en acetazolamide (glaucoom en oedeem), met andere bloeddrukverlagende medicijnen, met medicijnen tegen epilepsie carbazemazepine en oxcarbazepine, en de medicijnen tegen depressie citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline en venlafaxine. Beendermergschade (leukopenie, thrombozytopenie en zelfs agranulocytose) worden aan een wisselwerking tussen Methyldopa en hydrochloorthiazide toegedragen. Plastabletten kunnen de bijwerkingen van lithium versterken. Ook met tricylische antidepressiva zijn wisselwerkingen gerapporteerd.

hydrochloorthiazide

Dosering:

25 mg per dag voor volwassenen
Diuretika-resistentie is bekend en ligt gedeeltelijk aan een slechte “compliance” (de helft van alle patiënten nemen deze niet of niet goed in). Te hoge doseringsintervallen kunnen ook een rol spelen. Rebound-effekten na de therapie zijn bekend en kunnen worden opgeheven door kortere doseringsintervallen. Bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie die een duidelijke proteïnurie vertonen in hun bloedspiegel dient de dosis verhoogt te worden.

Nevenwerkingen:

Hypokalemie kan in bepaalde gevallen optreden. Kaliumsparende diuretika (medicijnen tegen kaliumverlies bvb. amiloride of triamtereen) of kaliumzouten kunnen hieraan remediëren. Ook lichtgevoeligheid, allergische vasculitis, lupus erythematodes, vasculitis van de nieren, impotentie, verhoging van de cholesterinwaarden optreden.

Kontra-indikaties:

Hydrochloorthiazide staat op de verboden lijst van het wereld anti-doping agentschap (WADA). Het mag niet tijdens de zwangerschap en beter niet tijdens de borstvoeding worden genomen. Het kan de foetus beschadigen en de melkproduktie verminderen. Saluretika mogen niet aan patiënten met duidelijk verminderde nierfunktie, met zware leverfunktiestoringen, overgevoeligheid tegen sulfonamide, jicht, hyponatremie, hypokalemie, hypovolemie of diabetes mellitus worden gegeven. Hydrochloorthiazide mag niet worden genomen door patiënten met het syndroom van Sjögren of met porfyrie.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips