Angina pectoris

Angina pectoris kan het beste worden vertaald met ‘borstbeklemming’. De pijn op de borst ontstaat door een zuurstofgebrek van de hartspier en wordt meestal uitgelokt door lichamelijke of psychische belasting. De krampende pijn begint rond het borstbeen en kan naar de armen, de kaak en soms naar de buik uitstralen. Het beklemde gevoel dat angina pectoris veroorzaakt, kan tot hevige angst leiden.

Wat zijn de oorzaken van angina pectoris?

De hartspier wordt door de kransslagaderen van zuurstofrijk bloed voorzien. Als de kransslagaderen vernauwd zijn, krijgt het hart te weinig zuurstof. De oorzaak van een vernauwing is meestal aderverkalking. Beschadiging van de hartkleppen is een minder vaak voorkomende oorzaak van angina pectoris.

Hoe wordt angina pectoris behandeld?

Welke behandeling het beste is, hangt af van de frequentie en de intensiteit van de aanvallen. Over het algemeen helpt een tabletje nitroglycerine (Nitrobaat) onder de tong de patiënt binnen enkele minuten van
zijn klachten af. Nitroglycerine geeft een verwijding van de bloedvaten. Als iemand vaker last heeft van pijn op de borst, zijn medicijnen met een langere werkingsduur noodzakelijk.

Bij een ernstige angina pectoris die slecht reageert op medicamenten, kan een bypassoperatie noodzakelijk zijn. Bij een bypassoperatie verwijdert men elders in het lichaam een ader en legt deze langs de vernauwde kransslagader, zodat het bloed om de vernauwde plek wordt geleid. Een andere methode is het zogenoemde ‘dotteren’. Men brengt een opblaasbaar ballonnetje via een slagader in en rekt daarmee de vernauwing op.

Wat kan men er zelf aan doen?

Men moet niet roken en niet vet eten. Dit versnelt de aderverkalking. Roken leidt bovendien tot een vernauwing van de bloedvaten. Regelmatige en op het individu afgestemde beweging is goed. Te zware lichamelijke belasting kan echter gevaarlijk zijn. Wie de situaties kent, waarin hij angina pectoris krijgt, kan uit voorzorg een nitrogly cerinetabletj e nemen.

Wanneer moet men de huisarts raadplegen?

Men kan beter naar de huisarts gaan, als men symptomen heeft die op angina pectoris wijzen. Ook iemand die al last heeft van angina pectoris, maar bij wie de aanvallen ineens vaker optreden of heviger worden, moet naar de dokter gaan. Als een aanval langer dan een kwartier duurt, bestaat de kans dat men een hartinfarct heeft. Het is dan belangrijk onmiddellijk medische hulp in te roepen. Hij zal eerst naar de klachten vragen. Daarna zal hij de pols en bloeddruk controleren en eventueel een ECG maken. Bloedonderzoek is nodig om bepaalde oorzaken, zoals een verhoogd cholesterolgehalte, op het spoor te komen.

Ziekteverloop

Iemand met angina pectoris houdt hier zijn verdere leven last van. De pijn is medicamenteus meestal goed onder controle te houden.

Is angina pectoris gevaarlijk?

De aandoening is zelf niet gevaarlijk, maar het is een belangrijke waarschuwing: het hart krijgt te weinig zuurstof. Als een aanval ondanks rust en medicijnen niet verdwijnt, dreigt een hartinfarct.

Lichaamsoefeningen tegen angina.

Talloze anginapatiënten misleiden zichzelf met het denkbeeld dat lichaamsoefening uit den boze is omdat dit het hart belast. En aangezien inspanning een angina-aanval uitlokt, moeten lichaamsoefeningen vermeden worden. Dit is absoluut niet waar.

Het geval is bekend van een groep patiënten die op een wachtlijst stonden voor een harttransplantatie en een oefenprogramma moesten volgen om aan te sterken voor de operatie. Na verloop van enkele maanden was de hartfunctie van de helft van hen zodanig verbeterd, dat zij geen transplantatie meer nodig hadden.

Patiënten die met een oefenprogramma beginnen, zullen bij het begin van een sessie bijna altijd een aanval van angina krijgen. Maar angina is geen reden om geen oefeningen te doen.

Anginalijders moeten goed naar hun lichaam luisteren. Als ze een aanval voelen opkomen, moeten ze weten dat wanneer ze het kalmer aan doen, de aanval vanzelf wegebt zonder dat ze helemaal hoeven te stoppen.

Waarom is oefening zo cruciaal? Ten eerste omdat bewezen is dat lichaamsbeweging stressbevrijdend werkt. Bovendien is het een goed middel om te vermageren. Zowel stress als overgewicht zijn nadelig voor de gezondheid van het hart. Tevens zullen door oefening de hartslag en de bloeddruk verlagen, waardoor je het dan weer met minder medicatie kunt stellen.

Oefening leidt tot deze veranderingen omdat geoefende spieren meer zuurstof uit het slagaderlijke bloed kunnen halen. Hierdoor vermindert de hoeveelheid arbeid die het hart moet verrichten om dezelfde hoeveelheid zuurstof naar de spieren te pompen. Artsen zijn het erover eens dat oefening alleen echter geen uitkomst biedt. Oefening en een aangepast dieet zijn nodig om doeltreffend te zijn.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips