Hoge bloeddruk

Een Hoge bloeddruk is het gevolg van een verhoogde weerstand bij de doorstroming en kan intreden wanneer de bloedvaten vernauwd zijn, of wanneer het bloed stroperiger is dan normaal. Een toegenomen hartminutenvolume (de hoeveelheid bloed die het hart per minuut uitpompt) veroorzaakt geen aanhoudende verhoogde bloeddruk, eventueel slechts een tijdelijke. Psychische belastingen van allerlei aard weerspiegelen zich vaak in de bloeddruk.

Opwinding, onrust of ergernis stimuleren de activiteit van het sympathische zenuwstelsel ; daardoor ontstaat een versnelling van de hartslag en een samentrekking van de arteriolenmusculatuur (zie arteriolen) waardoor een Hoge bloeddruk ontstaat. Een hevige inspanning, bijvoorbeeld een vechtpartij, kan de bloeddruk tot 240 mm Hg systolisch (zie systole) en 130 mm Hg diastolisch (zie diastole) opvoeren; de normale bloeddruk ligt rond de 120/80 mm Hg.

Hoge bloeddruk

Een andere belangrijke factor is de invloed van bepaalde hormonen, in het bijzonder het noradrenaline (zie endocriene klieren). Wanneer zich teveel noradrenaline in de bloedsomloop bevindt, heeft dit een langdurige stijging van de bloeddruk tot gevolg. Nierziekten spelen eveneens een belangrijke rol bij het ontstaan van een hypertensie, want een beschadigde of onvoldoende doorbloede nier vormt een substantie, renine, die indirect een sterke samentrekking van de arteriolen veroorzaken kan. Een ziekte die wel behandeld kan worden is de vernauwing (stenosis) van de nierslagader; hierbij worden grote hoeveelheden renine gevormd, waardoor de bloeddruk sterk verhoogd kan zijn; een operatieve correctie leidt in vele gevallen tot genezing.

Het bloed wordt stroperiger wanneer het aantal rode bloedlichaampjes toegenomen is. Dat is het geval bij polycythemie (ziekte van Vaquez). Een sterkere kracht dan normaal is nodig om het dikke bloed door de aderen te laten stromen; dit heeft een verhoogde druk op de slagaderen tot gevolg. Ook kan een te grote hoeveelheid bloed in het circulatiesysteem een bloeddrukverhoging veroorzaken, de bloedvaten zijn hierbij boven hun capaciteit met bloed gevuld. Het bloedvolume kan ten gevolge van een door de nieren veroorzaakte zout- en waterretentie (zie retentie) toenemen, zoals bij tumoren van de bijnierschors die het hormoon aldosteron produceren.

Een langdurige hypertensie kan een vervroegde verkalking van de wanden van de slagaderen en arteriolen veroorzaken. Dit vermindert de doorsnede van de vaten en bemoeilijkt de bloedstroom. De hersenen, de nieren en het hart kunnen door de verminderde bloedvoorziening ernstig beschadigd worden. Om de bloedverzorging op peil te houden zal van het hart meer energie gevergd worden, wat weer een grotere slagaderlijke druk tot gevolg heeft, waarbij de situatie verder kan verslechteren. Met het ouder worden treden veranderingen in het systeem van de bloedsomloop in, door de langzaam toenemende verkalking van de bloedvaten wordt het ouder wordende hart een toenemende belasting opgelegd.

Ingeval van een aanhoudende hypertensie dient de oorzaak achterhaald te worden, in verband met de potentiële schadelijke werking op de bloedvaten is het gewenst een hypertensie te behandelen, hiertoe staan diverse medicamenten ter beschikking, onder andere de groep van de zogenaamde bètablokkers.

Oorzaken van een hoge bloeddruk

• In meer dan 90 procent van de gevallen is er niet één enkele oorzaak aan te wijzen. Tot de risicofactoren behoren een familiegeschiedenis van hypertensie, geslacht (vrouwen hebben ca. 50 tot 65 procent minder kans dan mannen), emotionele stress, zittend leven en ouder worden. Vetzucht, overmatig alcoholgebruik, roken en natriumrijk (zout) voedsel verhogen het risico eveneens.

• Als er een onderliggende oorzaak wordt ontdekt, spreken we van secundaire hypertensie. Dan kan er sprake zijn van nieraandoeningen, bijniertumoren en zwangerschap.

Oorzaken van een hoge bloeddruk

In meer dan 90 procent van de gevallen is er niet één enkele oorzaak aan te wijzen. Tot de risicofactoren behoren een familiegeschiedenis van hypertensie, geslacht (vrouwen hebben ca. 50 tot 65 procent minder kans dan mannen), emotionele stress, zittend leven en ouder worden. Vetzucht, overmatig alcoholgebruik, roken en natriumrijk (zout) voedsel verhogen het risico eveneens.Als er een onderliggende oorzaak wordt ontdekt, spreken we van secundaire hypertensie. Dan kan er

Preventie

• Houd uw lichaamsgewicht op een gezond niveau.
• Stop met roken en beperk alcoholgebruik tot twee equivalenten per dag.
• Probeer per dag minstens 20 minuten flink aërobisch te oefenen (joggen, fietsen, dansen of zwemmen), drie- tot viermaal per week.
• Beperk uw natriumgebruik tot 2,5 mg (3 g zout) per dag.

Voor diagnostisch onderzoek moet tijdens drie verschillende gelegenheden binnen een week de bloeddruk worden opgenomen. Sommige mensen hebben last van ‘witte jassen’-hypertensie, waarbij de bloeddruk tijdens het doktersonderzoek altijd hoog is, maar thuis normaal. Anderen hebben afwisselend een verhoogde en een normale bloeddruk (labiele bloeddruk). Dergelijke patiënten moeten dan een draagbare monitor dragen, die automatisch de bloeddruk registreert over een periode van bijvoorbeeld 24 uur. Bloedonderzoek op nierbeschadiging en een elektrocardiogram om eventuele schade aan het hart op te sporen (mogelijke complicaties van verhoogde bloeddruk).


Relevante artikelen
1 reacties
  1. Wat leuk is om te weten, is dat ik in mijn jongere jaren al bezig was met het menselijk lichaam: heb oa een spreekbeurt gehouden over menselijk lichaam op school.
    Heden heeft het mij weer aan herinnerd. Het menselijk lichaam blijft mij boeien.
    Ik heb mij ingeschreven voor nieuwsbrief. Uit pure interresse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips