Medische termen en afkortingen: V

Bekijk hier alle Medische termen en afkortingen

 

Een vaccin is een preparaat van organismen dat bestaat uit verzwakte of dode bacillen en dat wordt toegediend als bescherming tegen infectieziekten.

Vasculair is de medische term voor alles wat met slagaders en aders te maken heeft.

Vasectomie is een vorm van sterilisatie bij de man. Bij deze ingreep wordt een deel van de zaadleiders weggenomen. De zaadleiders zijn buisjes die van de testikels door het scrotum lopen en samenkomen met de zaadblaasjes.

Vasoconstrictie is het dunner worden van bloedvaten.

Een vasodilator is een stof of zenuw die ervoor zorgt dat bloedvaten verwijden.

Vasopressine, ook antidiuretisch hormoon (ADH) genaamd, is een hormoon dat wordt afgescheiden door de achterkwab van de hypofyse. Door dit hormoon verhogen de nieren de terugresorptie van water in het bloed.

Een vector is een mens of dier die drager is van een ziekte en deze overdraagt. Het kan ook verwijzen naar een factor die, behalve een grootte, ook een richting heeft.

Veilig vrijen is de term voor de voorzorgsmaatregelen die worden genomen om het overdragen en oplopen van geslachtsziekten tot een minimum te beperken.

Veneuze toegang is de medische term voor een ingang tot een ader.

Een ventriculus is een kleine holte, zoals de met ruggenmergvloeistof gevulde holten in de hersenen, of de linker- en rechterhartkamer.

Een verband is een steriele bedekking van een wond om bloedingen te stelpen, afscheiding te absorberen en medicatie toe te dienen.

De vermis cerebelli is een wormvormig lichaam van de kleine hersenen.

Verruca is de medische term voor wrat.

Een verstuiking is een beschadiging van een gewricht waarbij de banden zijn opgerekt.

Een verstuiver is een apparaat dat wordt gebruikt om geneesmiddelen in te ademen door middel van een fijne nevel.

Verticale overdracht is de medische term voor de overdracht van een ziekte, kenmerk of aandoening van de ene generatie op de andere, hetzij genetisch, hetzij van moeder op foetus of kind.

Vertigo is een evenwichtsstoornis gepaard gaande met onder andere duizeligheid.

Een vesicula is een kleine blaar op de huid, die gewoonlijk is gevuld met vocht, en voorkomt op de plaats waar de huid is beschadigd.

Vesiculatie is de medische term voor de vorming van blaasjes (bijv. vesicula pulmonalis = longblaasje).

De vestibulaire zenuw is een vertakking van de gehoorzenuw.

Vetweefsel bestaat uit vetcellen die door een dun, vezelachtig materiaal bij elkaar worden gehouden. Dit vetweefsel ligt net onder de huid en beschermt en isoleert een groot deel van het lichaam. Bovendien is het een bron van energie. Vetweefsel komt vooral voor in de billen en borsten. Een teveel aan vet (zwaarlijvigheid) is een van de voornaamste oorzaken van hartaanvallen.

Villi zijn vingerachtige vlokken die de vouwen van de dunne darm bedekken.

Vingerafdrukken zijn de afdrukken van de lijnen op de toppen van de vingers. Ze bestaan uit talloze papillaire randen die een uniek patroon vormen. Er zijn geen twee personen te vinden die dezelfde vingerafdrukken hebben en daarom worden vingerafdrukken als identificatiemiddel gebruikt.

Een virale kweek is het onderzoeken van een monster om te bepalen of er een virus in voorkomt.

Viremie is de medische term voor aanwezigheid van virussen in het bloed.

Een virion is een volledig virusdeeltje.

Virulent is de medische term voor zeer giftig.

Virulentie is het vermogen van micro-organismen om ziekten te veroorzaken.

Een virus is een microscopisch organisme dat het organisme van zijn gastheer infecteert. Symptomen van virusinfecties lijken veel op de symptomen van bacteriële infecties en zijn onder andere uitslag, hoest, loopneus, waterige ogen, vermoeidheid, misselijkheid, koorts en spierpijn. Virusinfecties reageren niet op antibiotica. Influenza (griep) en het human immunodeficiency-virus (HIV – de veroorzaker van AIDS) zijn voorbeelden van virusinfecties.

Viscera is de medische term voor de ingewanden.

Viscositeit is de weerstand van vocht, vloeistof of gas, dus de ‘kleverigheid’ van een vloeistof.

De vitale capaciteit (VC) is de grootste hoeveelheid lucht die in één keer kan worden in- en uitgeademd.

Vitaminen zijn een groep van ingewikkelde, chemische stoffen die van essentieel belang zijn voor het normaal functioneren van het lichaam.

De vlekjes van De Morgan zijn onschuldige rode of paarse plekjes op de huid (ongeveer 3 mm groot) die gewoonlijk voorkomen bij mensen van middelbare leeftijd of ouder.

Volwassenheid is de levensfase vanaf het einde van de puberteit tot aan ouderdom.

De voorhuid, ook preputium genoemd, is de huid over de eikel van de penis. Het wegnemen van de voorhuid wordt besnijdenis genoemd.

Het voorvoegsel ‘a’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘niet’ of ‘zonder’, zoals in aritmie (zonder ritme), een abnormale harstlag.

Het voorvoegsel ‘ab’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘van’ of ‘vanaf’, zoals in aboraal (van de mond af).

Het voorvoegsel ‘ad’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘bij’ of ‘naar’, zoals in adrenaal (bijnier).

Het voorvoegsel ‘an’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘ontbreken van’ of ‘zonder’, zoals in anemie (bloedarmoede), een aandoening waarbij er een tekort is aan rode bloedcellen in het bloed.

Het voorvoegsel ‘anti’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ’tegen’, zoals in antisepsis (maatregelen tegen infecties).

Het voorvoegsel ‘contra’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘anti’, zoals in contraceptie (anticonceptie, verhindering van de bevruchting).

Het voorvoegsel ‘dys’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘pijnlijk’ of ‘verkeerd’, zoals in dysergie (verkeerde werking van organen).

Het voorvoegsels ‘ecto’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘buiten’ of ‘uitwendig’, zoals in ectodermis (buitenste laag van de huid).

Het voorvoegsel ‘endo’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘binnen’ of ‘inwendig’, zoals in endocardium (inwendig bekleedsel van het hart).

Het voorvoegsel ‘hyper’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘excessief’ of ‘hoger’, zoals in hyperpigmentatie (bovenmatige hoeveelheid pigment).

Het voorvoegsel ‘hypo’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘laag’ of ‘onder’, zoals in hypocorticisme (onvoldoende werking van de bijnierschors) en hypodermis (lederhuid, huid onder de opperhuid).

Het voorvoegsel ‘infra’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘onder’, zoals in infravergentie (afwijkende stand van een oog naar beneden).

Het voorvoegsel ‘inter’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ’tussen’, zoals in interstitieel (tussenweefsels betreffend).

Het voorvoegsel ‘macro’ betekent groot.

Het voorvoegsel ‘mes’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘midden’, zoals in mesencefalon (middenhersenen).

Het voorvoegsel ‘micro’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘erg klein’, zoals in micro-organismen (zeer kleine organismen, zoals bacteriën of virussen).

Het voorvoegsel ‘myel’ verwijst naar beenmerg of de wervelkolom.

Het voorvoegsel ‘myo’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘spier’, zoals in myometrium (de spierlaag van de baarmoeder).

Het voorvoegsel ‘osteo’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘bot’, zoals in osteoporose (zwakke, poreuze botten).

Het voorvoegsel ‘para’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘naast’, zoals in pararenaal (naast of langs een nier).

Het voorvoegsel ‘peri’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘boven’ of ‘omringend’, zoals in periosteum (het beschermende vlies rond een bot).

Het voorvoegsel ‘re’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ’terug’ of ‘opnieuw’, zoals in reflex (terugtrekken van spier als reactie op een scherpe prikkel).

Het voorvoegsel ‘supra’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘boven’, zoals in suprarenaal (boven de nieren gelegen).

Het voorvoegsel ’trans’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘dwars’ of ‘over’, zoals in transsectie (incisie dwars op de lengterichting) en transplantie (het overzetten van organen in een ander lichaam).

Het voorvoegsel ‘ultra’ wordt toegevoegd aan woorden en betekent ‘excessief’ of ‘hoger’, zoals in ultrasonisch (geluid dat niet door het menselijk gehoor kan worden waargenomen).

Een vreetcel is een cel in een organisme die het vermogen heeft vreemde materie in zich op te nemen (o.a. bacteriën) en door lysosomale activiteit onschadelijk te maken.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips