De pil

De anticonceptiepil is de populairste en een van de meest effectieve methodes van reversibele, op recept verkrijgbare contraceptie. Anticonceptiepillen worden al dertig jaar gebruikt. ‘De pil’ is uitgebreid onderzocht op veiligheid en effectiviteit.

De meeste orale anticonceptiemiddelen bevatten twee bestanddelen die ook door het lichaam geproduceerd worden: oestrogeen en progesteron. Deze vrouwelijke hormonen regelen de menstruatiecyclus. De pil wendt deze hormonen aan om de boodschap van de hersenen aan de eierstokken om een eitje los te laten te onderscheppen. De pil werkt ook op andere manieren aan het voorkomen van zwangerschap.

Er zijn twee soorten anticonceptiepillen: combinatiepillen en minipillen. Combinatiepillen bevatten zowel oestrogeen als progestageen (een synthetisch progesteron). Door een gebrek aan oestrogeen verhindert de minipil niet altijd een zwangerschap. Daardoor is de minipil iets minder effectief dan de combinatiepil.

Om ervoor te zorgen dat de pil goed werkt, moet hij eens per dag op dezelfde tijd ingenomen worden. De minipil is verkrijgbaar in een verpakking met 28 pillen die alleen progestageen bevatten. De combinatiepillen zijn er in twee verschillende verpakkingen: voor 28 en 21 dagen. De 28-dagenverpakking bevat 21 pillen met actieve bestanddelen en 7 pillen zonder actieve bestanddelen. De 21-dagenverpakking bevat alleen pillen met actieve bestanddelen. Nadat deze pillen ingenomen zijn, hoeven er 7 dagen lang geen pillen met actieve bestanddelen ingenomen te worden. Vervolgens dient de volgende 21-dagenverpakking aangesproken te worden. Er zijn vrouwen die de 28-dagenverpakking prefereren omdat ze nogal eens vergeten wanneer ze weer moeten beginnen met de 21-dagenverpakking.

Er zijn verschillende merken anticonceptiepillen in een aantal verschillende verpakkingen. Er zijn drie verschillende manieren om te beginnen met de anticonceptiepil. Uw arts kan u helpen een keuze te maken welke pil en welk doseringsschema het beste bij uw persoonlijke wensen passen.

Orale anticonceptie (de pil)

Wie kunnen de pil gebruiken:

Alle vrouwen die een effectieve, gemakkelijke en reversibele methode van geboortebeperking wensen, die een spontane geslachtsgemeenschap niet verstoort.

Wie kunnen de pil beter niet gebruiken:

Voor de meeste vrouwen is de pil een veilige methode, maar voor sommige niet. Onder de volgende omstandigheden kan de pil beter niet gebruikt worden: na een hartaanval of beroerte; bloedproppen in de benen, longen en ogen; bloedproppen in de dieperliggende aders in de benen; borstkanker, baarmoeder(hals)kanker of kanker in de vagina (of het vermoeden daarvan); levertumor (goedaardig of kwaadaardig); pijn op de borst; onverklaarbare vaginale bloedingen; een vergeling van het oogwit of de huid tijdens eerder gebruik van de pil of tijdens zwangerschap; zwangerschap of een vermoeden daarvan.

Er zijn vrouwen die geen orale anticonceptie mogen gebruiken. Als de vrouw een voorgeschiedenis heeft met een hersenbloeding, embolie, hoge bloeddruk, ernstige suikerziekte, borstkanker of baarmoederkanker, moet de combinatiepil niet worden gebruikt. Ook bij leverziekten, sikkelcelziekte of zwangerschap moet de pil niet gebruikt worden. Als u borstvoeding geeft kunt u de pil wel gebruiken, alhoewel de hoeveelheid borstvoeding hierdoor kan verminderen. Ook komt de pil via de moedermelk bij de baby terecht.

Schadelijke effecten hiervan zijn niet aangetoond, maar kunnen ook niet helemaal worden uitgesloten. Sommige artsen raden de pil ook af als een vrouw depressief is, last heeft van migraine-aanvallen, veel rookt of helemaal geen menstruatie meer heeft . Omdat de risico’s die verbonden zijn aan de anticonceptiepil stijgen met de leeftijd, raden sommige artsen vrouwen van 35 jaar en ouder die roken, en vrouwen van 40 jaar en ouder die niet roken, af om de anticonceptiepil te gebruiken.

Voordelen:

Van elke 100 vrouwen worden er per jaar 0 tot 3 zwanger bij juist gebruik van de anticonceptiepil. De pil is gemakkelijk in te nemen en bederft of stoort de geslachtsgemeenschap niet. U kunt stoppen met de pil door hem simpelweg niet meer in te nemen. Bovendien is er aan het gebruik van de combinatiepil een aantal niet-contraceptieve voordelen verbonden. Uw bevoegde arts kan u inlichten over deze mogelijke voordelen.

Nadelen:

De pil biedt geen bescherming tegen geslachtsziekten, maar uitsluitend tegen zwangerschap. Bovendien vereist de pil een consistent doseringssysteem om effectief te kunnen zijn. Als de pil twee of meer dagen overgeslagen wordt, neemt de kans op zwangerschap aanzienlijk toe. Bepaalde andere medicijnen kunnen de werking van de pil beïnvloeden.

Bijwerkingen:

Omdat er nog steeds een kleine kans bestaat dat de pil een beroerte veroorzaakt, is het raadzaam om op verschijnselen te letten die daarop wijzen. Als u vaker hoofdpijn hebt dan anders of duizelig wordt of spraakstoornissen krijgt, is het nodig een arts te raadplegen.

Als een operatie nodig is, moet u het gebruik van een pil met een hoge dosis hormonen ongeveer één maand voor de ingreep stoppen om zo het risico op embolie te verminderen. Bij de pil met lage hoeveelheden hormonen doen deze bijwerkingen zich nauwelijks voor.

Er zijn ook andere minder ernstige bijwerkingen. Vooral als u voor het eerst de pil gebruikt kan licht bloedverlies tussen de menstruaties door mogelijk zijn. Ook kan de menstruatie helemaal wegblijven. Er zijn verschillende merken en soorten anticonceptiepillen te krijgen. Bij klachten kan de arts een ander merk voorschrijven. Soms blijft na het stoppen met de pil de normale menstruatie uit.

Dit is meestal een tijdelijk verschijnsel. Ongeveer 5 procent van alle vrouwen die de pil gebruiken krijgen een verhoging van de bloeddruk. Meestal daalt deze weer als de vrouw stopt met de pil.

Andere bijwerkingen zijn onder andere misselijkheid, gevoelige borsten, vasthouden van vocht, depressie en nervositeit. Een lichte gewichtstoename is mogelijk doordat het lichaam meer vocht vasthoudt of doordat u meer trek hebt en daardoor meer eet.

Ernstige bijwerkingen:

Hoewel uitzonderlijk, kunnen de volgende aandoeningen optreden : bloedproppen in de benen, hersenen, longen en hart; als u rookt tijdens het gebruik van de pil neemt de kans op hartaanvallen of beroertes toe; leverkanker (bij hoge uitzondering) en hoge bloeddruk.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips