Persoonlijke ontwikkeling

Groei en Persoonlijke ontwikkeling
De termen groei en ontwikkeling hebben beide betrekking op de dynamische processen van de volwassenwording van mensen. De twee termen kunnen vaak elkaars plaats innemen. Het woordenboek omschrijft groei als het toenemen in grootte van levende wezens of hun organen. Ontwikkeling wordt omschreven als tot volwassenheid komen of ontplooien. Ontwikkeling is het gedragsaspect van de groei. Groei en ontwikkeling zijn processen die het hele leven duren en van invloed zijn op de gehele persoon. Er zijn tien fasen, ieder met een eigen bijbehorende leeftijd, kenmerken en ontwikkelingstaken. Hoewel het proces een geordend patroon vertoont, varieert de mate van groei en ontwikkeling van persoon tot persoon. De tien fasen van groei en ontwikkeling zijn: de prenatale fase (voor de geboorte), de neonatale fase (pasgeborene) zuigeling, peutertijd, kleutertijd, lagereschoolleeftijd, puberteit, jongvolwassene, middelbare leeftijd en bejaard.

Persoonlijke ontwikkeling Fase 1: Prenataal

De prenatale fase van groei en ontwikkeling doet zich voor vanaf de bevruchting tot aan de geboorte. Deze periode wordt in drie trimesters onderverdeeld, die elk drie maanden duren. Tijdens de eerste acht weken na de bevruchting wordt de zich ontwikkelende baby een embryo genoemd en na die acht weken foetus. Gedurende deze periode van negen maanden ontwikkelen zich alle belangrijke stelsels van het lichaam. De ontwikkeling van de embryo wordt beïnvloed door de genen die het meekrijgt van beide ouders en door factoren zoals voeding van de moeder en de medicijnen die tijdens de zwangerschap zijn gebruikt. Alle interne organen zoals de lever, alvleesklier, maag, hart, longen, nieren en geslachtsorganen, beginnen zich rond de vijfde week te vormen. Gedurende deze periode is de embryo niet groter dan zeven tot acht cm en weegt ongeveer 1 ons. De foetus is het meest kwetsbaar tijdens het eerste trimester. Gedurende het tweede trimester groeit de foetus. De organen die tijdens het eerste trimester zijn gevormd, beginnen zich nu volledig te ontwikkelen. De foetus kan schoppen, een vuist maken en de mond kan al open en dicht. De foetus is ongeveer dertig cm lang en weegt circa 1 pond. Tijdens het derde trimester neemt het gewicht van de foetus het meest toe.

Persoonlijke ontwikkeling Fase 2: Pasgeborene

De fase van de pasgeborene begint bij de geboorte en duurt tot de 28e dag. In deze fase wordt de baby een neonatus of pasgeborene genoemd. Bij de geboorte is een baby gemiddeld 45 tot 50 cm lang en weegt zeven tot acht pond. Het hoofd van de pasgeborene is erg groot in verhouding tot de rest van het lichaam. De huid is gerimpeld en ziet er in eerste instantie rood uit. Het centrale zenuwstelsel van de pasgeborene is niet helemaal ontwikkeld. Bewegingen vinden ongecoördineerd plaats en dienen over het algemeen geen enkel doel. De eerste spieren waarover een baby controle krijgt, zijn die van de ogen en het gezicht. Vlak na de geboorte kijkt de baby enkele seconden lang naar het gezicht van de moeder. Baby’s kunnen bij de geboorte zien, maar hun gezichtsvermogen is niet duidelijk. Zij horen erg goed en worden opgeschrikt door harde geluiden en gerustgesteld door zachte geluiden. Baby’s reageren op aanraken en de smaak- en reukzintuigen zijn ontwikkeld. Het gedrag wordt nog grotendeels door reflexen bepaald, maar ontwikkelt zich langzaam in een meer doelgericht gedrag. Binnen een paar weken na de geboorte beginnen baby’s met het maken van geluiden en beginnen ze te lachen.

Persoonlijke ontwikkeling Fase 3: Zuigeling

De fase van de zuigeling (baby) is het eerste jaar van het leven. Deze doet zich voor vanaf de eerste maand tot het einde van het eerste jaar. Deze periode wordt gekenmerkt door een erg snelle lichamelijke, psychologische en sociale groei en ontwikkeling. De baby groeit snel (zwaarder en langer) en de vitale delen van het lichaam, grootte van het hoofd, waarneming, gebit en de motoriek ontwikkelen zich snel. Tijdens deze periode begint de baby zich ook te zien als een onafhankelijk wezen en begint het gevoel van bewustzijn zich te ontwikkelen. De meest elementaire sociale vaardigheden worden ontwikkeld als de baby de wereld gaat ontdekken.

De ontwikkeling van het kind kan als volgt worden onderverdeeld:
1. Leren lopen
2. Beginnen met praten en communiceren met anderen
3. Opbouwen van een emotionele band met de belangrijkste verzorgers
4. Leren eten van vast voedsel
5. Ontwikkelen van vaste slaap- en eetperioden

Persoonlijke ontwikkeling Fase 4: Peutertijd

De fase van de peutertijd doet zich voor vanaf het eerste tot het derde levensjaar. Tijdens deze fase ontwikkelt zich de motoriek waardoor het kind zelfstandiger wordt. Het leert zich beter te bewegen, leert lopen en de nieuwsgierigheid neemt toe. Peuters willen alles weten en alles zien. Tijdens deze fase groeit het kind langzamer dan tijdens de babytijd, maar de psychosociale vaardigheden van de peuter ontwikkelen zich sneller.

Deze fase kent de volgende ontwikkelingstaken:
1. Staat toe dat de belangrijkste verzorger weleens weg is
2. Controle over darm en blaas
3. Woorden gebruiken om te communiceren met anderen
4. Minder afhankelijk van de belangrijkste verzorger

Persoonlijke ontwikkeling Fase 5: Kleutertijd

De fase van de kleutertijd, ook wel de vroege kinderjaren genoemd, ligt tussen het derde en zesde levensjaar. De wereld van de kleuter wordt steeds groter. Tijdens het spel doet het kind nieuwe ervaringen op en wordt het sociale gedrag geoefend. Tijdens deze periode groeit het kind veel langzamer. Het groeit wel maar het neemt niet veel in gewicht toe tijdens deze fase. Kleuters zijn dunner, gecoördineerder en gracieuzer dan peuters.

De volgende ontwikkelingstaken behoren tot de kleutertijd:
1. Ontwikkelen van de communicatie met en het begrijpen van anderen
2. Zichzelf verzorgen
3. Verschil leren tussen seksen en ontwikkelen van het seksuele bewustzijn
4. Onderscheid leren maken tussen goed en slecht en waar en niet waar
5. Ontwikkelen van relaties in het gezin

Persoonlijke ontwikkeling Fase 6: Schoolleeftijd

De fase van de schoolleeftijd ligt tussen het zesde en twaalfde levensjaar. Tijdens deze fase gaat het kind naar school en komt het kind in de prepuberteit (van het tiende tot twaalfde levensjaar). Kinderen treden de wereld van groepsvorming binnen en hun gedrag wordt steeds meer bepaald door andere kinderen van de eigen leeftijd. De communicatievaardigheden worden steeds beter als de lichamelijke, cognitieve en sociale aspecten zich verder ontwikkelen.

Het kind in de schoolleeftijd krijgt met het volgende te maken:
1. Ontwikkelen van de sociale en lichamelijke vaardigheden die nodig zijn voor spelen
2. Leren omgaan met anderen
3. Zich gedragen volgens de eigen sekse
4. Leren lezen, schrijven en rekenen
5. Ontwikkelen van het geweten en principes
6. Ontwikkelen van een goed gevoel en mening over zichzelf

Gedurende de tweede ontwikkelingsfase van het kind in de schoolleeftijd, vaak de prepuberteit genoemd, begint het kind zich genuanceerder en volwassener op te stellen en wordt het geconfronteerd met de volgende zaken:
1. Hij moet een onafhankelijk individu worden en leren op zichzelf te vertrouwen
2. Ontwikkelen en onderhouden van vriendschappen met kinderen van eigen leeftijd
3. Begrijpen van de lichamelijke, psychologische en sociale rol van de eigen sekse
4. Ontwikkelen van spierkracht, coördinatie en evenwicht
5. Leren hoe te studeren

Gedurende de fase van de prepuberteit groeien jongens gemiddeld twee à drie cm per jaar en meisjes ongeveer vijf cm per jaar. Jongens worden per jaar circa twee kilo zwaarder en meisjes ongeveer twee à tweeënhalf kilo. Tijdens de late prepuberteit zijn meisjes langer dan jongens. De spieren van beide seksen worden sterker en het lichaam is tot meer in staat. Als het begin van de puberteit zich aankondigt, worden er vele veranderingen in het lichaam zichtbaar. Bij meisjes wordt het bekken breder en komt er vet op heupen en borst. De verandering van de geslachtskenmerken is tijdens deze periode bij jongens minder zichtbaar dan bij meisjes.

Persoonlijke ontwikkeling Fase 7: Puberteit

De fase van de puberteit, van groei en ontwikkeling, vindt plaats tussen het twaalfde en twintigste levensjaar. De puberteit is een tijd van snelle lichamelijke groei en psychologische en sociale rijpheid. De eigenwaarde van het kind verandert als het lichaam zich ontwikkelt en het kind zijn grenzen gaat bepalen. Deze fase van ontwikkeling begint bij de puberteit. Tijdens de puberteit beginnen de geslachtsorganen te functioneren en ontwikkelen zich de secundaire geslachtskenmerken, zoals de baard in de keel en de groei van baard en snor. Hiervoor zijn de gonadrotrofinen verantwoordelijk, de hormonen die door de hypofyse worden geproduceerd. Door deze hormonen verhogen de eierstokken de productie van het hormoon oestrogeen en de zaadballen de productie van het hormoon testosteron. De leeftijd waarop de puberteit begint, kan erg verschillend zijn en ligt tussen het twaalfde en twintigste levensjaar.

Tijdens deze periode wordt de puber geconfronteerd met:
1. Het accepteren van veranderingen in lichaam en uiterlijk
2. Het ontwikkelen van relaties tussen vrouwen en mannen van dezelfde leeftijd
3. Het accepteren van de mannelijke en vrouwelijke rol die bij zijn of haar leeftijd hoort
4. Onafhankelijk worden van ouders en volwassenen
5. Principes. Hij moet houdingen en waarden ontwikkelen die nodig zijn voor het functioneren in de samenleving

Persoonlijke ontwikkeling Fase 8: Jongvolwassene

De fase van jongvolwassene vindt plaats tussen het 20e en 40e levensjaar. De lichamelijke en sociale ontwikkeling gaat tijdens deze fase verder. Tijdens deze periode ontwikkelt zich een persoonlijke levenscyclus. Over het algemeen gaat men tijdens deze fase een duurzame relatie aan met een ander en wordt er gewerkt aan een carrière en inkomen. Het lichaam groeit nog iets. De volwassen lengte wordt bereikt en de lichaamsstelsels zijn volledig ontwikkeld.

Tot de ontwikkelingstaken van jonge volwassenen behoort:
1. Het kiezen van een opleiding en beroep
2. Selecteren van een huwelijkspartner
3. Leren samen te leven met een man of vrouw
4. Ontwikkelen van een bevredigend seksleven

Persoonlijke ontwikkeling Fase 9: Middelbare leeftijd

De fase van de middelbare leeftijd vindt plaats tussen het 40e en 65e levensjaar. Deze fase van ontwikkeling is meer stabiel en aangenaam, alhoewel sommige mensen door een ‘midlife crisis’ moeten. De term ‘midlife crisis’ beschrijft het gevoel dat sommige mensen hebben als zij zich realiseren dat ze niet meer zo jong zijn. Deze term wordt vaak gebruikt voor mannen die proberen hun verloren gegane jeugd terug te krijgen door het aangaan van een buitenechtelijke relatie, het veranderen van baan of het zich weer jeugdig gaan gedragen. Tijdens deze periode van groei en ontwikkeling verandert de levensstijl, doordat de omstandigheden veranderen. Het lichaam verandert op verschillende punten, wat geleidelijk en onopgemerkt of vrij snel kan gaan. Energie en uithoudingsvermogen nemen af. Omdat de stofwisseling en de lichamelijke activiteiten minder worden, kan het gewicht een probleem gaan vormen.

Tijdens deze periode krijgt men met het volgende te maken:
1. Zich aanpassen aan de lichamelijke veranderingen
2. Volwassen kinderen
3. Ontwikkelen van activiteiten in de vrije tijd
4. Bejaarde ouders

Persoonlijke ontwikkeling Fase 10: Bejaard

De bejaarde fase begint rond het 65e levensjaar. Een groot aantal lichamelijke, psychologische en sociale veranderingen vinden tijdens deze fase plaats. Zo zal men zich moeten aanpassen aan een lichaam dat tot steeds minder in staat is. Het ouder worden tijdens deze ontwikkelingsfase verschilt aanzienlijk per individu. De oorzaken hiervan liggen bij de genetische informatie, of men weinig of veel ziek is geweest en de omgeving, waaronder de eet- en leefgewoonten, wel of geen sportbeoefening en stress.

De ontwikkelingstaken van een bejaarde zijn:
1. Aanpassen aan een aftakelend lichaam en slechter wordende gezondheid
2. Aanpassen aan pensionering en lager inkomen
3. Leren om te gaan met de dood van vrouw of man
4. Zich voorbereiden op de eigen dood


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips