Evenwicht

Evenwicht. Voor onze oriëntatie in de wereld om ons heen, is het horen ongeveer even belangrijk als het zien. Bij communicatie door middel van taal speelt het oor een bijzondere rol. Het oor is bijzonder gevoelig voor geluidsfrequenties in het spraakbereik. Door het gehoororgaan worden bepaalde luchttrillingen waargenomen. De van een lichaam uitgaande trillingen (geluidsbronnen) worden door de lucht als geluidsdrager opgenomen en bereiken dan het oor. Trillingen met een frequentie van16 tot hoogstens 20.000 per seconde, kunnen door mensen worden waargenomen.

Dieren horen deels aanzienlijk beter, zij kunnen ook trillingen van over de 20.000 per seconde waarnemen. Lage tonen ontstaan door langzame trillingen, ongeveer 50 trillingen per seconde. Bij de hoogst hoorbare tonen ligt het aantal trillingen op maximaal 20.000 per seconde. Nog snellere trillingen noemt men ultrasonisch geluid. Deze zijn door het menselijk oor niet meer waar te nemen. Het aantal trillingen en daarmee de toonhoogte wordt ”toonfrequentie“ genoemd en aangegeven met de meeteenheid Hertz. Één Hertz betekent één trilling per seconde. De grootste afwijking van een geluidsgolf vanuit rusttoestand is de amplitude (amplitude). Stijging betekent een luide toon, daling een zachte. Geluidssterkte wordt gemeten in decibel (dB).

In het oor worden de luchttrillingen omgezet in elektrische zenuwimpulsen, die door de hersenen als geruis opgevat kunnen worden. Daarnaast bevat het oor organen die waarnemingen betreffende beweging en positie doorgeven. Wat de opbouw betreft, kan het oor in drie delen onderverdeeld worden. In het derde gedeelte, het binnenoor, liggen de zintuigcellen.

Tot het binnenoor behoren:

– het slakkenhuis met zintuigcellen voor geluidsopname
– de halfcirkelvormige kanalen met de zintuigcellen voor het waarnemen van beweging
– de beide zakjes met de zintuigcellen voor het zich oriënteren in de ruimte.

Het uitwendige oor, het middenoor en het slakkenhuis vormen het gehoororgaan. De halfcirkelvormige kanalen en de beide zakjes vormen het evenwichtsorgaan.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips