Zintuigen

Artikelen over Zintuigen

Synesthesie

Synesthesie

In simpele bewoordingen is synesthesie een vermengin...

Informatie verwerking

Informatie verwerking

Cellen van lagere organismen hebben in de regel een ...

Tastzintuigen

Tastzintuigen

Gewikkeld om de basis van de fijne haartjes op de hu...

Oog

Oog

Het oog (oculus) verschaft de mens zijn visuele waar...

Reukorgaan

Reukorgaan

Het reukorgaan ligt aan het begin van de luchtwegen ...

Smaakorgaan

Smaakorgaan

Het smaakorgaan heeft geen gesloten structuur. De on...