Synesthesie

In simpele bewoordingen is synesthesie een vermenging v...

Lees Meer +

Informatie verwerking

Cellen van lagere organismen hebben in de regel een gro...

Lees Meer +

Tastzintuigen

Gewikkeld om de basis van de fijne haartjes op de huid ...

Lees Meer +

Oog

Het oog (oculus) verschaft de mens zijn visuele waarnem...

Lees Meer +

Reukorgaan

Het reukorgaan ligt aan het begin van de luchtwegen en ...

Lees Meer +

Smaakorgaan

Het smaakorgaan heeft geen gesloten structuur. De ongev...

Lees Meer +

Traanapparaat

Boven in de oogholte, aan de zijkant, liggen een groter...

Lees Meer +

Oogholte

Het oog ligt diep in een oogholte (orbita) ingebed. Bij...

Lees Meer +

Oogbol

Het grootste deel van het oog ligt in de oogholte (orbi...

Lees Meer +

Gezichtsafwijkingen

Het normaal ziende en goed gebouwde oog (oculus) vereni...

Lees Meer +
MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips