Allergisch voor geneesmiddelen

Klachten en verschijnselen:
– Een piepende ademhaling met kortademigheid.
– Galbulten (netelroos).
– Jeuk over het gehele lichaam.
Huiduitslag.
Shock.

Alarmerende verschijnselen:

– Anafylaxie met ernstige zwelling van ogen, lippen of tong; zwelling van de keel, waardoor moeite met ademhalen ontstaat; hoesten en hijgen; galbulten; onduidelijk praten; psychische verwardheid; – krampen;misselijkheid en braken; angst; sterke daling van de bloeddruk die bewustzijnsverlies tot gevolg kan hebben.
– Ernstige astma.
– Afsluiting van de keel door zwelling van het slijmvlies.

Vrijwel ieder geneesmiddel kan bijwerkingen hebben. Deze reacties zijn niet ongewoon en kunnen variëren van een lichte irritatie tot levensbedreigende toestanden. Sommige reacties zijn typisch allergisch (er worden IgE-antilichamen gemobiliseerd die reageren met het allergeen, waardoor histamine vrijkomt). Andere zijn bijverschijnselen die horen bij dat speciale geneesmiddel. Weer andere zijn vergiftigingssymptomen. Er zijn bovendien nog reacties die wij slecht of helemaal niet kunnen begrijpen. Uw huisarts zal de aard van de symptomen beoordelen en bekijken wat eraan te doen is.

Penicilline en derivaten hiervan zijn verantwoordelijk voor veel allergische reacties, die zich uitstrekken van een lichte huiduitslag tot galbulten en anafylaxie. Een geringe huiduitslag komt het meest voor, maar dit hoeft nog niet altijd allergie te betekenen.

Onder de medicamenten die reacties kunnen veroorzaken vallen sulfonamiden, barbituraten, anticonvulsieve middelen, insuline en middelen voor plaatselijke verdoving. Verder kunnen ook contrastvloeistoffen, die jodium bevatten en die intraveneus worden ingespoten om bij röntgenonderzoek organen zichtbaar te maken, allergisch gaan functioneren.

Veel mensen vertonen verschijnselen na het gebruik van medicamenten. Deze verschijnselen, voornamelijk galbulten, lijken op een allergie, maar daarvoor bestaat geen immunologische basis. Ongeveer een kwart van de mensen die chronisch last hebben van galbulten, krijgt een verergering, wanneer zij aspirine gebruiken. Tien procent van de mensen met astma is bovendien gevoelig voor aspirine, dat bij hen plotseling een bronchospasmus kan veroorzaken.

Diagnose

Een huiduitslag is het meest voorkomende verschijnsel van een allergische reactie op medicijnen. Penicilline kan een huiduitslag en galbulten doen ontstaan, maar kan ook verantwoordelijk zijn voor een reactie die bekend staat als serumziekte. Deze reactie, die soms wel drie weken kan duren, bestaat uit koorts, pijnlijke gewrichten, zwelling van lymfklieren en een huiduitslag. In zeldzame gevallen kunnen penicilline, evenals streptomycine, insuline en tetracycline een anafylactische shock veroorzaken.

Gevoeligheid voor penicilline kan worden aangetoond door middel van een huidtest. Bij andere medicamenten is dit minder eenvoudig, omdat de huidtest daarbij niet betrouwbaar en zelfs gevaarlijk kan zijn. Dat betekent dat een dokter afhankelijk is van wat een patiënt zich nog kan herinneren: hoe en wanneer werd het medicijn ingenomen en in welke hoeveelheid; werd het ingenomen in combinatie met andere geneesmiddelen; hoe lang na inname ontstonden de verschijnselen en welke andere geneesmiddelen werden reeds gebruikt, met inbegrip van middelen die vrij verkrijgbaar zijn, zoals vitaminen, laxeermiddelen, neusdruppels, aspirine en middelen tegen verkoudheid.

Hoe ernstig is allergie voor geneesmiddelen? Reacties zoals anafylaxie en astma zijn ernstig omdat zij het leven kunnen bedreigen. Ze zijn gelukkig zeldzaam. De meeste reacties beperken zich tot een huiduitslag en galbulten. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze moeten worden gebagatelliseerd.

Behandeling

De meeste reacties op medicamenten zoals huiduitslag, jeuk en galbulten worden met antihistaminica behandeld en soms met steroïden. Voor astmatische verschijnselen geeft men bronchodilatatoren en steroïden. Voor anafylaxie is een adrenaline-injectie het aangewezen middel .

De meeste allergieën voor geneesmiddelen kunnen niet worden genezen. Die voor penicilline is daarop een uitzondering. In enkele gevallen kan de gevoeligheid zodanig worden verminderd, dat het gebruik van het medicijn kan worden verdragen. Dit geschiedt door de betreffende persoon met kleine, toenemende doseringen te behandelen. Soms worden antihistaminica en steroïden gegeven om gedurende de penicillinekuur de allergische verschijnselen te verminderen.

Mensen die weten dat zij allergisch zijn voor een bepaald medicament, doen er verstandig aan om dit niet meer te gebruiken. Ze moeten hun behandelend arts hierop attenderen, wanneer ze een bepaalde behandeling ondergaan. Dat houdt ook in dat zij voedingsmiddelen moeten vermijden die bepaalde stoffen kunnen bevatten. Mensen die gevoelig zijn voor aspirine, moeten aspirinebevattende geneesmiddelen niet meer gebruiken.

Als u allergisch bent voor een bepaald geneesmiddel is het ook verstandig om aan een kettinkje om de hals of de pols een identiteitsplaatje te dragen dat dit vermeldt.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips