Tia

Klachten en verschijnselen:

– Plotseling optreden van zwakte, tintelingen of een doof gevoel, kenmerkend beperkt tot een lichaamshelft.
– Coördinatiestoornissen van de ledematen.
– Verlies van het gezichtsvermogen, dubbelzien.
Spraakstoornissen.
Duizeligheid en evenwichtsstoornissen.

Een transient ischemic attack of TIA wordt veroorzaakt door een tijdelijke stoornis in de bloedtoevoer naar de hersenen, die meestal slechts enkele minuten duurt. TIA’s hebben dezelfde oorzaken als de ischemische beroerte.

Meestal is een TIA te wijten aan een ziekte die aderverkalking (atherosclerose) wordt genoemd. Aderverkalking treedt op als er zich plaques vormen in de slagaders. Zo’n plaque vormt zich nadat de binnenbekleding van een slagader beschadigd is. Op de beschadigde plaats klonteren bloedplaatjes samen. Samen met cholesterol, dat op dezelfde plaats wordt afgezet, vormen deze geklonterde bloedplaatjes een massa die uitpuilt in de holte van de slagader. Deze massa wordt een plaque genoemd. Bij verdere beschadiging kunnen nog meer veranderingen optreden, zoals beschadiging (ulceratie) van de plaque of plaatselijke stolselvorming (trombose). Ook kan een stukje van een plaque losraken, meegevoerd worden met de bloedstroom en verderop in de hersenen blijven steken. Dit kan dan een TIA veroorzaken.

De voornaamste risicofactoren voor TIA’s zijn hoge bloeddruk, sommige hartaandoeningen, roken, suikerziekte en gevorderde leeftijd.

Diagnose

Het meest opvallende verschijnsel van TIA’s is de snelheid waarmee ze komen en gaan: een snel begin, een korte duur en dan terugkeer naar de normale situatie is de gebruikelijke volgorde. Terugkeer van dezelfde of soortgelijke verschijnselen is ook kenmerkend voor TIA’s. De lichamelijke verschijnselen kunnen zich aan u voordoen als een gering verlies van functie of gevoel. Een volledige beschrijving van uw verschijnselen draagt bij tot de diagnose. Krachtsvermindering in slechts één arm of been bijvoorbeeld, kan wijzen op een stoornis in een vertakking van de binnenste halsslagader (arteria carotis interna), terwijl krachtsvermindering in beide armen of benen stoornissen in de slagader doet vermoeden waarin de slagaders die door het achterhoofdsgat de schedel binnenkomen, zich verenigen (de arteria basilaris). Andere gegevens die tot de diagnose kunnen bijdragen, zijn de oogdruk, de bloeddruk en het geluid dat met de stethoscoop hoorbaar is (geruis) als er minder bloed door een slagader stroomt. Voor volledige informatie kan aanvullend onderzoek nodig zijn, zoals een CT-scan, MRI-onderzoek of hersenangiografie. Met dergelijk onderzoek kunnen de slagaders afgebeeld worden voor beoordeling.

Hoe ernstig is een TIA?

De Klachten en verschijnselen van een TIA zijn gelijk aan die van een ischemische beroerte, maar er is een belangrijk verschil: bij een TIA zijn de verschijnselen binnen 24 uur volledig verdwenen. Een TIA kan zich dezelfde dag of later herhalen, maar duurt elke keer maar een paar minuten. Een TIA is te beschouwen als een waarschuwing dat er een beroerte kan volgen. Ongeveer eenderde van de mensen met TIA’s krijgt later een beroerte, eenderde krijgt vaker TIA’s en eenderde krijgt geen verschijnselen van vaataandoeningen in de hersenen meer.

Aderverkalking komt bij TIA’s heel veel voor, maar hoeft ze niet altijd te veroorzaken. De afzonderlijke slagaderlijke netwerken in de hersenen hebben een ingebouwde veiligheidsfactor door uitgebreide, kleine onderlinge verbindingen. Als de bloeddoorstroming in het ene netwerk geleidelijk afneemt, worden deze onderlinge verbindingen groter, waardoor een ander slagaderlijk netwerk de bloedtoevoer naar het betreffende gebied kan overnemen. Dit ver schijnsel wordt collaterale circulatie genoemd. Als de collaterale circulatie toereikend is, kan zelfs een volledige afsluiting van een slagader ongevaarlijk zijn.

Een aanvullende veiligheidsfactor is het feit dat de slagaders naar de hersenen wijd genoeg zijn om zelfs nog een toereikende bloedtoevoer te verzorgen als ze door aderverkalking met 75 procent vernauwd zijn. Een TIA is dus een waarschuwing dat de veiligheidsfactoren tekort gaan schieten.

Behandeling

Het doel van de behandeling van TIA’s is preventie: het verbeteren van de bloedtoevoer naar de hersenen en het vermijden van een beroerte.

Geneesmiddelen

Als u hoge bloeddruk hebt, wordt deze gewoonlijk eerst behandeld. Als u geen hoge bloeddruk hebt, kunnen geneesmiddelen worden voorgeschreven die de stollingsneiging van het bloed verminderen. Meestal wordt voor dit doel aspirine gebruikt (aspirine werkt niet alleen pijnstillend, maar heeft ook een remmende werking op de samenklontering van bloedplaatjes; als er zich ter plaatse van een vernauwing te veel bloedplaatjes bevinden, kan de bloeddoorstroming van de hersenen verder in gevaar komen). Aspirine wordt soms in eerste instantie als proefbehandeling voorgeschreven. In sommige gevallen worden antistollingsmiddelen (zoals heparine of coumarine) aanbevolen. Antistollingsmiddelen (anticoagulantia) verminderen de stollingsneiging van het bloed. Ze worden soms ’bloedverdunners’ genoemd, hoewel ze het bloed niet werkelijk verdunnen. In de geneesmiddelenindustrie worden nieuwe geneesmiddelen uitgetest die aderverkalking verminderen of verwijderen en sommige hiervan komen misschien in de jaren negentig beschikbaar.

Operatieve behandeling. In sommige gevallen, die zorgvuldig geselecteerd moeten worden, kan een operatieve ingreep waarbij de plaque verwijderd wordt, de zogenaamde endarteriëctomie van de halsslagader, herhaling van TIA’s voorkomen. De ideale kandidaat voor deze operatie heeft een TIA doorgemaakt ten gevolge van plaques in de halsslagaders, heeft verder geen verschijnselen van een beroerte en wordt geacht de operatie goed te kunnen doorstaan.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips