Hersenangiografie – arteriografie

Hersenangiografie, ook arteriografie genoemd, is een vorm van röntgenbeeldvorming die het de arts mogelijk maakt het bloed door de hersenen te zien stromen. Dit onderzoek wordt gebruikt om de specifieke plaats van een bloedvatafwijking in de hersenen of de nek te bepalen, zodat behandeling ingesteld kan worden. Hersenangiografie is ook bruikbaar voor het beoordelen van ruimte-innemende afwijkingen, zoals gezwellen, vooral als een operatie wordt overwogen. Hersenangiografie vereist opname in het ziekenhuis. Vanaf een aantal uren voor het onderzoek mag u niet meer eten. U krijgt een licht kalmeringsmiddel, maar tijdens het onderzoek bent u wakker, omdat voor de beoordeling van uw neurologische toestand uw medewerking nodig is.

Het onderzoek kan één tot drie uur duren. Als voorzorgsmaatregel wordt een naald in een ader ingebracht, waardoor, als dat tijdens het onderzoek nodig mocht zijn, direct een geneesmiddel kan worden toegediend. Vervolgens wordt, via een klein sneetje, meestal in de lies, een lange, dunne, buigzame buis (katheter) in een slagader ingebracht. Het gebied waar de buis wordt ingebracht wordt gewoonlijk plaatselijk verdoofd. De katheter wordt door de grote slagaders van de romp opgeschoven naar de hals- of wervelslagader. Als de katheter eenmaal op de goede plaats zit, wordt er een contrastvloeistof doorheen gespoten.

Door deze contrastvloeistof tekenen de slagaders, die op röntgenfoto’s niet te zien zijn, zich af, waardoor afwijkingen en afsluitingen zichtbaar worden. Hersenangiografie is een vermoeiende ingreep. Soms moet u korte tijd in een onhandige houding liggen en na het onderzoek moet u nog 24 uur in het ziekenhuis blijven. De contrastvloeistof veroorzaakt soms korte tijd een brandend gevoel in het hoofd. Hoewel hersenangiografie een prachtige uitvinding is, heeft dit onderzoek ook nadelen. De ingreep kan een beroerte veroorzaken als de katheter een bloedstolsel of aderverkalking loswoelt.

Een ander risico is de mogelijkheid van een overgevoeligheidsreactie op de contrastvloeistof. Als eerder gebleken is dat u overgevoelig bent voor contrastvloeistof, zijn speciale voorbereidingen nodig of moet van dit onderzoek worden afgezien. Het risico hangt voor een groot deel af van de opleiding en ervaring van het team dat het onderzoek uitvoert. Uit Amerikaanse statistieken is gebleken, dat het risico, als het onderzoek wordt verricht in een ziekenhuis waar minder dan honderd van deze ingrepen per jaar plaatsvinden, acht keer groter is dan in een ziekenhuis waar jaarlijks tenminste vierhonderd van deze ingrepen plaatsvinden. Zoals bij veel medische ingrepen moeten de risico’s tegen de voordelen worden afgewogen. De kans op een complicatie bij dit onderzoek is ongeveer 0,5 procent.

Met de opkomst van computertomografie (CT) en MRI, is hersenangiografie in toenemende mate een aanvullende techniek voor de beeldvorming van de hersenen geworden. Niettemin blijft dit onderzoek in sommige gevallen bruikbaar, vooral voor het vaststellen van de plaats en de aard van problemen in de bloedvaten van de hersenen. Tot deze problemen behoren aderverkalking, bloedingen, aneurysma’s en bloedvatmisvormingen. Hersenangiografie gaat vrijwel altijd vooraf aan het besluit om al dan niet een operatie aan een bloedvat uit te voeren, zoals endarteriëctomie van de halsslagader. Hersenangiografie kan ook gebruikt worden om de plaats van hersentumoren of -abcessen vast te stellen. Tot op heden is er geen techniek die de hersenangiografie kan vervangen als bij verdenking op een beroerte of TIA’s, onmiddellijke diagnose en behandeling nodig zijn om verdere en ernstiger schade te voorkomen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips