Wat te doen tegen flauwvallen?

Het plotselinge verlies van bewustzijn behoort tot de meest verontrustende medische noodgevallen. Flauwvallen is in het algemeen de minst ernstige van dit soort gebeurtenissen; sommige mensen met een goede gezondheid vallen bijvoorbeeld flauw als ze bloed zien en zijn binnen een paar minuten weer helemaal bij hun positieven. Maar alle flauwtes, toevallen en beroerten moeten als mogelijk ernstige medische spoedgevallen worden behandeld. Iemand die bewusteloos is, moet onmiddellijk passende verzorging krijgen.

Wat te doen tegen flauwvallen

De medische naam voor flauwvallen is syncope. Iemand valt flauw als de toevoer van bloed naar de hersenen voor korte tijd onvoldoende is. Omdat te weinig zuurstof het hoofd bereikt, trekt de persoon bleek weg en verliest hij tijdelijk het bewustzijn. Tijdens een syncope is het bewustzijnsverlies per definitie kort; na een minuut plat liggen is de circulatie meestal weer hersteld en is degene die flauwgevallen is zich weer bewust van de wereld om hem heen. Flauwvallen kan het gevolg van uiteenlopende oorzaken zijn. Verschillende medische aandoeningen, waaronder hartkwalen, hevige hoestbuien en problemen van de bloedsomloop kunnen tot flauwvallen leiden. Sommige mensen vallen flauw als ze heel erg moe zijn, nieuws te horen krijgen dat hen emotioneel aangrijpt of gewoon bij het zien van bloed. Het hart gaat langzamer kloppen, de bloedvaten verwijden zich en de bloeddruk daalt snel.

Flauwvallen is meestal medisch onschuldig, maar soms kan het een symptoom zijn van een ernstige kwaal. Hoe onbelangrijk de oorzaak ook is, bewustzijnsverlies moet steeds worden behandeld als medisch spoedgeval, totdat de symptomen zijn verdwenen en de oorzaak bekend is.

Spoedbehandeling

Als de persoon ligt. Als een flauwte tot gevolg heeft dat de persoon in elkaar zakt en op de vloer terecht komt, leg hem dan op zijn rug. Houd er rekening mee dat mensen die het bewustzijn verloren hebben, vaak overgeven: de luchtweg moet zorgvuldig in de gaten worden gehouden.

Controleer de levenstekenen

Ademt de getroffene wel? Houd uw oor boven zijn mond en luister naar ademgeluiden. Kunt u zijn polsslag voelen? Deze kan erg zwak en traag zijn, let dus goed op. Als de ademhaling en hartslag zijn gestopt, is het probleem ernstiger dan gewoon flauwvallen en moet met reanimatie worden begonnen. Leg de benen hoger dan het hoofd. Als de persoon ademt, leg zijn benen dan op een stoel of op een andere verhoging. In die positie zorgt de zwaartekracht ervoor dat meer bloed naar de hersenen stroomt. Maak riemen, boorden en andere strak zittende en belemmerende kledingstukken los. Maak zo mogelijk gezicht, hals en polsen nat met koud water. Degene die flauwgevallen is, moet dan weer snel bijkomen.

Als de persoon zit

Als iemand in uw gezelschap klaagt over slapte of duizeligheid terwijl hij zit, laat hem dan gaan liggen. Als daar geen ruimte voor is, moet hij blijven zitten en het hoofd tussen de knieën houden. Dit verbetert de circulatie naar de hersenen. Als iemand flauwvalt en toch is blijven zitten, leg hem dan snel op de vloer.

Doe het rustig aan

Iemand die is flauwgevallen moet nadat hij is bijgekomen, weer een gewone gelaatskleur krijgen. Vaak blijft hij zich evenwel korte tijd slap voelen. Daarom is het raadzaam om hem een paar minuten rustig te laten liggen.

Controleer of er andere verschijnselen zijn

Heeft hij pijn in de borst? Klaagt hij over hoofdpijn? Heeft hij kennelijk moeite met ademen? Klaagt hij erover dat hij zich loom of nog steeds slap voelt? Deze klachten kunnen op onderliggende medische problemen wijzen. Zorg voor medische spoedhulp.

Geef eerstehulp bij letsel

Als degene die is flauwgevallen zich verwond heeft, behandel builen, kneuzingen en snijwonden dan op passende wijze.

Vraag onmiddellijk om medische hulp indien:

– Het om iemand gaat die voor het eerst flauw valt zonder duidelijke aanleiding
– De bovengenoemde symptomen na het bijkomen blijven aanhouden.
– De getroffene zich tijdens het flauwvallen verwond heeft.

Flauwvallen kan beangstigend zijn, zowel voor uzelf als voor de omgeving. Meestal is er echter geen reden tot paniek. Flauwvallen – de medische term is syncope – is een verschijnsel, geen ziekte. Wanneer u onwel wordt of flauwvalt, betekent dat dat de hersenen onvoldoende zuurstof krijgen om te functioneren. De signalen van een dreigende flauwte zijn onder andere misselijkheid, zweten, of een ’uitdoven’ van het gezichtsvermogen. Het belangrijkste teken is echter bewustzijnsverlies.

Wat zijn de oorzaken?

Syncope is meestal het gevolg van een verstoorde functie van het hart en vatenstelsel of het zenuwstelsel. Verschillende hartafwijkingen kunnen tot flauwvallen leiden. Daartoe behoren ritmestoornissen van het hart, vooral een buitensporig snelle hartslag. In dat geval pompt het hart onvoldoende bloed naar de hersenen, met syncope als gevolg. Een vernauwing van de klep waar bloed uit het hart doorheen stroomt naar de hoofdslagader, een plotselinge verlaging van de bloeddruk en trager worden van het hart kunnen ook flauwvallen veroorzaken.

Het onwillekeurige (autonome) zenuwstelsel regelt het pompen van het hart en de bloeddruk in de vaten. Als het hart niet goed werkt of als er te weinig bloed wordt gepompt, zal het autonome zenuwstelsel niet goed meer functioneren en kan flauwvallen optreden. Meestal heeft flauwvallen geen ernstige oorzaak. Het komt vaak voor bij jonge meisjes, bijvoorbeeld als gevolg van schrik bij het zien van iets ernstigs, zoals een bloedende wond. Soms treedt flauwvallen op als iemand lang in dezelfde houding staat.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips