Beroerte

Een beroerte ontstaat door het springen van een bloedvat in de hersenen of door verstopping van een hersenslagader. Meestal treedt het op latere leeftijd op ten gevolge van arteriosclerose of een afwijking in de bloedsomloop (met name hoge bloeddruk). Bij een beroerte treedt een plotselinge bewusteloosheid (coma) op, waarop meestal een verlamming volgt van de kant van het lichaam tegenovergesteld aan de getroffen hersenhelft (hemiplegie).

Vaak is de verlamming ook maar gedeeltelijk en wordt bijvoorbeeld de helft van het gezicht, een arm of een been getroffen. Een beroerte is vaak direct dodelijk, soms pas enkele dagen of enkele weken later. Er zijn echter ook patiënten die herstellen, soms met blijvende restverschijnselen. Een mogelijke voorbode van een beroerte zijn de zogenaamde t.i.a.’s (transient ischaemic attacks). Hierbij veroorzaakt de afsluiting van een klein bloedvat in de hersenen kortdurende uitvalsverschijnselen, zoals een tijdelijke verlamming van een deel van het aangezicht of ledemaat of een tijdelijke blindheid aan één oog. Het bewustzijn blijft bij deze aandoening intact. De behandeling is in het algemeen medicamenteus.

Een beroerte ontstaat door het springen van een bloedvat in de hersenen of door verstopping van een hersenslagader. Meestal doet deze situatie zich op latere leeftijd voor als gevolg van aderverkalking of een afwijking in de bloedsomloop, zoals een hoge bloeddruk. Bij een beroerte treedt een plotselinge bewusteloosheid op, waarop meestal een verlamming van een kant van het lichaam volgt. Vreemd genoeg is dit altijd de helft tegenovergesteld aan de getroffen hersenhelft. Vaak is de verlamming slechts gedeeltelijk en wordt bijvoorbeeld de helft van het gezicht, arm of een been getroffen. Een beroerte kan in veel gevallen direct dodelijk zijn. Soms pas enkele dagen of enkele weken later. Er zijn echter ook patiënten die herstellen, soms met blijvende verlammingsverschijnselen.

Verschijnselen:

– Plotseling optredend doof gevoel, krachtsverlies of verlamming van gezicht, arm of been, meestal aan één kant van het lichaam.
– Onvermogen tot spreken of moeite met spreken of het begrijpen wat er gezegd wordt.
– Plotseling wazig, dubbel of slechter zien, of blindheid aan één oog.
Duizeligheid, evenwichts- of coördinatiestoornissen.
– Plotseling optredende, ernstige hoofdpijn zonder aanwijsbare oorzaak.
– Moeite met slikken.

Beroerte is de algemene naam voor verschillende aandoeningen die optreden binnen enkele seconden of minuten nadat de bloedtoevoer naar de hersenen verstoord is.

Een beroerte is een zeer ernstige aandoening. Raadpleeg daarom direct de huisarts als u denkt dat u of iemand in uw omgeving een beroerte heeft. Iemand die mogelijk een beroerte heeft moet meestal zo snel mogelijk in het ziekenhuis onderzocht worden. Hoe langer het duurt voordat iemand met een beroerte behandeld wordt, hoe groter de schade kan zijn. Het succes van de behandeling kan mede afhankelijk zijn van de snelheid waarmee de zorg gegeven werd.

Soms wordt een beroerte voorafgegaan door waarschuwingssignalen die enkele minuten tot 24 uur kunnen aanhouden, maar ook verschijnselen die nog korter duren kunnen een beroerte voorspellen. Neem zulke signalen dus serieus. Tot een dag of twee na het begin kunnen de verschijnselen erger worden of in ernst wisselen; men spreekt dan van een zich ontwikkelende beroerte of ’progressive stroke’ . Als er geen verdere achteruitgang meer optreedt, gaat men ervanuit dat de beroerte zich volledig ontwikkeld heeft. Men spreekt dan van voltooide beroerte (completed stroke). Het enige waarschuwingssignaal dat erop kan wijzen dat iemand kans heeft op een beroerte is een ’transient ischemic attack’, TIA.

Een beroerte wordt veroorzaakt door het onderbreken van de bloedstroom in de slagaders in het hoofd. Symptomen die wijzen op een beroerte zijn onder meer: hoofdpijn, verlamming, spraak- en gezichtsstoornissen en mogelijk bewusteloosheid. De enige behandeling die een leek kan toepassen is het controleren op ademhaling en pols. Als het slachtoffer niet ademt, pas dan mond-op-mondbeademing toe. Als er geen pols voelbaar is dient u onmiddellijk te beginnen met het geven van hartmassage. Laat iemand anders hulp halen. Blijf bij het slachtoffer tot er medische hulp arriveert.

Een beroerte is het resultaat van een geblokkeerd of gesprongen bloedvat in de hersenen, wat leidt tot onvoldoende bloedtoevoer naar het brein waardoor hersenweefselbeschadiging optreedt. De symptomen van een beroerte variëren sterk van mens tot mens en hangen af van welk deel van het brein getroffen wordt. Symptomen omvatten vaak een plotseling bewustzijnsverlies, verlamming of verzwakking van ledematen, gevoelloosheid van lichaamsdelen, abnormale spraak of gezichtsvermogen of begripsproblemen. Afhankelijk van de ernst en de plaats van de beroerte kan het verlies van capaciteiten vanwege hersenweefselbeschadiging vaak nog verbeteren door middel van fysiotherapie of het opnieuw aanleren van vaardigheden die verloren zijn gegaan. Ongeveer de helft van de mensen die een beroerte overleven zal echter blijvend afwijkingen houden.

Hoe ernstig is een beroerte?

Een beroerte is een zeer ernstige aandoening die de onmiddellijke aandacht van een arts vergt.

Bij iedere vorm van beroerte kan er een gebied van afgestorven zenuwweefsel (infarct) achterblijven, nadat de beroerte zich volledig heeft ontwikkeld. De mate van herstel is afhankelijk van het vermogen van ander zenuwweefsel om de functie van die gebieden over te nemen. Een reeks van beroerten kan aanleiding geven tot multi-infarctdementie.

Een beroerte is een acute (plotseling optredende) ziekte die meestal voortkomt uit chronische aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, aderverkalking of hartziekten. Als u aan één of meer van deze chronische aandoeningen lijdt, hebt u zorgvuldige medische begeleiding nodig.

Eerste hulp

Als u denkt dat iemand een beroerte heeft, houd hem dan goed in de gaten, terwijl u op de ambulance wacht. Als hij ophoudt met ademen zal hij gereanimeerd moeten worden. Als de betrokkene alleen wat moeite heeft met ademen, biedt het soms verlichting een kussen onder hoofd en schouders te plaatsen. Als de betrokkene gaat braken, draai dan zijn hoofd opzij om te voorkomen dat hij het braaksel inademt waardoor het in de longen terecht komt.

Laat de betrokkene niets eten en drinken. Als er verlammingen zijn, zorg dan dat de verlamde ledematen ondersteund worden.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. Kan een beroerte optreden als je slaapt? En is dit dan dodelijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips