Faalangst

Faalangst is een abnormale overdreven en aanhoudende angst om te falen. Het is een specifieke vorm van fobie (angst). Net als andere fobieën, leidt faalangst vaak tot belemmeringen in het dagelijks leven die met name van invloed zijn op de bereidheid van een persoon om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Personen die hieraan lijden beschouwen de mogelijkheid van mislukking zo intens dat ze ervoor kiezen het risico niet te nemen. Op een borrel durft men bijvoorbeeld niet met onbekenden te praten, omdat men bang is dat zij gaan stotteren, over woorden gaan struikelen of dicht zullen klappen. Per definitie is de angst van elke specifieke fobie niet gegrond en bij het slachtoffer is vaak bekend dat de angst irrationeel is, waardoor het probleem grotendeels onbewust is. Om deze reden zijn er geen eenvoudige behandelingen voor faalangst, maar zijn er verschillende opties beschikbaar.

 

Oorzaak

Er zijn ontzettend veel fobieën. Mensen kunnen bijvoorbeeld bang zijn voor spinnen, honden, viezigheid en kleine ruimtes. Men neemt in de geneeskunde aan dat fobieën ontstaan ​​uit een combinatie van erfelijkheid, genetica, chemie van de hersenen, opvoeding door de ouders en levenservaring. Traumatische gebeurtenissen of mislukkingen in het verleden kunnen hier eveneens aan bijdragen. Het ligt er ook aan hoe goed iemand met zijn verliezen, mislukkingen of trauma’s om kan gaan, het zogenoemde coping. Mensen met een goede coping gaan makkelijker met vervelende gebeurtenissen om dan mensen met een minder goede coping. Een vermindert vermogen tot coping geeft ook meer kans op het ontwikkelen van faalangst en specifieke fobieën. Degenen die met faalangst te maken krijgen, door middel van bijvoorbeeld concurrentie op werk waardoor men bang is om te mislukken, vinden dan dat het het beste is om het probleem helemaal te vermijden. Door deze hindernissen steeds te blijven vermijden, wordt het probleem in stand gehouden. Omdat de moderne samenleving zoveel nadruk legt op perfectie in elk aspect van het leven, zal een persoon met faalangst vaak pas dingen doen wanneer hij of zij deze perfect acht. Vaak is dit natuurlijk niet mogelijk, want niemand is ten slotte perfect. Hierdoor zullen zij niet het risico willen lopen om als mislukking bestempeld te worden. Ze trekken hun waarde als een persoon uit hun behaalde successen ten opzichte van de maatschappelijke normen. Als het succes uitblijft, vinden deze personen zich vaak onder doen voor de rest van de bevolking. Hierdoor kan men zich gaan isoleren van de buitenwereld, omdat men bang is te min gevonden te worden. Dit leidt eveneens tot in stand houding van de angst, want deze mensen kunnen op deze manier geen hulp krijgen.

Symptomen

Mensen die lijden aan faalangst kunnen de volgende symptomen ervaren:

De symptomen treden op als men geconfronteerd wordt met een mogelijkheid op mislukking. Bijvoorbeeld wanneer zij worden gevraagd om iets te doen waarvan zij zelf niet denken dat zij dit 100% goed kunnen uitvoeren. Als dit maar vaak genoeg optreedt en maar lang genoeg doorgaat kan dit vervelende gevolgen voor deze persoon hebben. Een daling van het zelfvertrouwen en motivatieverlies is dan te verwachten en die kunnen weer op hun beurt leiden tot een depressie.

Behandeling

Faalangst kan vaak worden behandeld met een SSRI (selectieve serotonine heropname remmer). Dit is een antidepressie medicijn dat ontworpen is om de niveaus van serotonine in de hersenen te verhogen, dit zorgt ervoor dat de angst beter beheersbaar wordt. Medicatie geven alleen is echter niet de beste behandeling van keus. De meeste artsen adviseren daarom om een combinatie van medicatie en cognitieve gedragstherapie te doen. Counseling is ook een populaire optie in het omgaan met faalangst. Een counselor kan helpen om een persoon beter met zijn of haar angst om te leren gaan door nieuwe coping-methoden aan te leren. Hierdoor leert de persoon om beter met stressvolle situaties om te gaan. Personen leren om gezonde overtuigingen te ontwikkelen met betrekking tot mislukking en om vervolgens in staat te zijn om de angst beter te beheersen. Indien nodig kan er ook nog behandeld worden door middel van hypnotherapie of psychotherapie. Uiteindelijk zullen alle personen met faalangst hun angst onder ogen moeten komen. Doordat zij hun angst geleidelijk leren accepteren en dit gaan zien als onderdeel van een leerproces, zijn zij in veel gevallen in staat om de angst voor het falen te overwinnen en weer een gezond leven te gaan leiden.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips