Hypnotherapie

Hypnotherapie is een methode waarbij men hypnose gebruikt om onderbewuste gedachten te koppelen aan bewuste om aldus een therapeutische verandering te bewerkstelligen. Hypnose wordt door medici en natuurgeneeskundigen op verschillende manieren omschreven, maar de meesten zijn het er over eens dat hypnose het creëren van een stemming is, waarbij de normale denkprocessen bewust worden onderbroken om de ervaringen van ‘ongewone aard’ te kunnen aanboren.

Tijdens een hypnotische trance wordt het bewustzijn zodanig ontspannen dat de hypnotiseur suggesties aan het onderbewustzijn kan geven, zonder dat het bewustzijn van de patiënt tegenwerkt. Naar gelang het individu en de mate waarin de hypnotiseur zijn krachten verdeelt, kan de trancetoestand van heel licht tot zeer diep variëren.

De duidelijkste omschrijving van hypnose en de praktische aanwendbaarheid ervan is afkomstig van de invloedrijke Amerikaanse psychiater drs. Milton E. Erickson (1901-1980). Zijn filosofie heeft veel invloed gehad op de moderne hypnotherapie. Hij beschrijft hypnose als een toestand waarin de patiënt een verhoogd bewustzijn ervaart door zijn aandacht alleen te concentreren op gedachten, voorstellingen en herinneringen die zich buiten het normale bewustzijn bevinden. Het waakzame bewustzijn vervaagt en het soms al lang vergeten of teruggedrongen onderbewustzijn komt boven.

Hypnotherapie

De ontwikkeling van de hypnotherapie

Het gebruik van trance-toestanden en suggestie was al eeuwen voor de christelijke jaartelling bekend in Mesopotanië, waar men zogenaamde ‘droomtempels’ voor dit doel bouwde. Later, tussen 1734 en 1815, werden de toen bekende feiten door de Oostenrijkse Anton Mesmer onderzocht. Hij ontdekte een techniek die bij zijn patiënten stuipen kon opwekken en die de controle over hun geestelijke en lichamelijke vermogens volledig deed verliezen. Zijn opvolgers hebben de praktische toepassingen uit zijn werk verder uitgewerkt en tegen het midden van de negentiende eeuw experimenteerden veel artsen met suggestieve therapieën. Zelfs Sigmund Freud gebruikte hypnose bij het ontwikkelen van zijn theorieën over het onderbewustzijn. Zijn theorie staat tegenwoordig bekend als de ‘klassieke’ hypnose.

Om een trance-toestand op de klassieke manier op te wekken maakt men wel gebruik van fel licht, een slinger of een metronoom of gewoon de stem van de hypnotiseur. De patiënt dient passief en meegaand te zijn en terwijl hij in trance is geeft de therapeut directe suggesties, bijvoorbeeld dat de klacht zal verminderen of dat de pijn weggaat, ofwel in de vorm van een opdracht (stoppen met roken).

Vanaf de tweede helft van onze eeuw is Ericksons theorie in brede kring bekend geworden, vooral in de Verenigde Staten werkt men er veel mee. In tegenstelling tot de klassieke hypnose steunt Ericksons aanpak niet op een gezaghebbende therapeut of op het gebruik van een passief object. Inplaats van een ‘directe’ suggestie maakt de therapeut gebruik van een subtiele ‘indirecte’ suggestie die hij oproept door middel van een verhaal waar een bepaalde bedoeling achter steekt. Deze indirecte benadering stelt de patiënt in staat veel vrijer te reageren waardoor zijn onderbewustzijn toegankelijker wordt. Als eenmaal zijn onderbewuste vermogen om bepaalde problemen te onderkennen is gestimuleerd, kan de patiënt door middel van zijn andere vermogens en gestuurd en geholpen door de therapeut die problemen zelf oplossen.

De aanhangers van de Erickson-therapie zijn ervan overtuigd dat de meeste lichamelijke klachten ontstaan door de manier waarop men de eisen van het dagelijks leven het hoofd biedt. Daarom proberen ze eerst een breder vlak dan alleen de klacht waarvoor de patiënt is gekomen te behandelen.

Hypnotherapie en zelfhypnose kunnen bij verschillende stoornissen goede resultaten geven, vooral in gevallen van hoge bloeddruk, astma, migraine, maagzweren of huidaandoeningen waarbij angsten, depressies of stress de oorzaken zijn. Hypnose wordt gebruikt om angsten, fobieën en medische problemen die aan stress gekoppeld zijn te bestrijden, waarbij men allereerst uitgaat van het veranderen van denkpatroon en/of leefwijze.

Het consulteren van een deskundige

Als u een therapeut raadpleegt kunt u verwachten dat hij een gesprek zal beginnen waarin geleidelijk uw problemen naar voren komen. De therapeut zal u vragen u lichamelijk geheel te ontspannen en uw aandacht op een bepaald voorwerp of onderwerp te richten. Om een hypnose te bewerkstelligen wordt u door de therapeut aan tranceverwante ervaringen herinnerd, zoals dagdromen of staren. Deze ervaringen verschillen zo van het normale waakzame bewustzijn dat ze, gestimuleerd door de therapeut, u in een andere vorm van gewaarwording doen belanden. De therapeut gebruikt vervolgens ‘indirecte’ suggesties om plezierige herinneringen bij u op te wekken die u kunnen helpen bij de oplossing van uw probleem. Deze suggesties variëren van gelukkige jeugdherinneringen, het gevoel van blakende gezondheid, een voorspoedig herstel na een operatie, kortom alles wat voor u een gelukkige situatie heeft meegebracht. Hiermee wordt bereikt dat pijn, overgevoeligheid, nare herinneringen en verkeerde ideeën uit het onderbewustzijn worden weggewist.

Uw onderbewustzijn kan erg veel doen aan het genezen van lichaam en geest, maar het zal niet altijd een directe oplossing bieden die we met ons nuchter verstand als zodanig kunnen herkennen. Iemand die met hulp van zelfhypnose naar de oorzaak van zijn darmontsteking zocht, kon op dat moment alleen maar aan een bloeiende seringenboom denken. De onderbewuste gedachte aan seringen leek in beginsel helemaal geen antwoord te bieden, maar in feite bleek dit wel het geval. Als kind had hij de gewoonte om urenlang naar de bloeiende seringen in de tuin te kijken en de heerlijke geur op te snuiven. Voor hem beeldden de seringen een periode uit zijn leven uit die rustig, gelukkig en zorgeloos was. Zijn onderbewustzijn gaf aan dat hij zijn sterke associaties diende te gebruiken om te leren zich volledig te ontspannen.

[box type=”info” width=”600″ ]Hypnobalance, praktijk voor hypnotherapie en EMDR
Staman therapie
Psychologie, opleidingen & trainingen
Antoon Rensen hypnotherapie[/box]


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips