Kanker bij kinderen

Kanker is bij kinderen een zeldzaamheid. Bovendien is de meeste vooruitgang gemaakt – en zijn de kansen op genezing het hoogst – bij die vormen van kanker die bij kinderen voorkomen. Nog maar 25 jaar geleden stierven bijna alle kinderen met kanker, meestal binnen een jaar. Moderne behandelingsmethoden maken nu een lange overleving en genezing niet alleen mogelijk, maar bij de meeste vormen van kanker bij kinderen zelfs waarschijnlijk.

Toch zijn vele vormen van kanker nog levensbedreigend, vooral wanneer zij niet op tijd worden ontdekt en op de juiste wijze worden behandeld. Kanker blijft de oorzaak van meer sterfgevallen dan enige andere ziekte bij kinderen onder en op de schoolleeftijd (alleen ongevallen eisen in deze leeftijdsgroepen meer slachtoffers).

De meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen is leukemie. Door nieuwe behandelingen zijn de vooruitzichten voor kinderen met deze ziekte de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. De andere typen van kanker die bij kinderen voorkomen zijn hersentumoren, nierkanker, botkanker, tumoren in weke delen en lymfomen.

De oorzaken van deze tumoren zijn niet bekend, maar men denkt dat sommige chemicaliën en virussen bepaalde vormen van kanker kunnen veroorzaken door het genetische materiaal van normale cellen te veranderen. Kanker is niet besmettelijk. Wij hebben allemaal oncogenen, dat zijn genen die cellen kunnen activeren om kankercellen te worden. Het is echter nog niet duidelijk wat deze genen actief of inactief maakt.

Er is een team van specialisten in diagnostiek en therapie van kanker bij kinderen nodig om de beste behandeling te geven. Deze therapie is ingewikkeld en vaak is een combinatie vereist van operatief ingrijpen, chemotherapie en bestraling. Artsen met de vereiste ervaring werken meestal samen in gespecialiseerde centra, zoals Academische Ziekenhuizen.

Uzelf en het team dat uw kind zal gaan behandelen, moeten het kind grondig voorbereiden op alle nieuwe ervaringen die hem bij deze behandeling te wachten staan. Spreek tegenover uw kind de waarheid. Geef hem alle steun. Stel uw kind gerust dat iedereen probeert hem weer beter te maken. Probeer van de artsen en verpleegkundigen gedaan te krijgen dat ze helpen alle vragen van uw kind over zijn gezondheid te beantwoorden.

Vooral wanneer het over uw kind gaat, kan de diagnose kanker gevoelens oproepen van angst en wanhoop. Door de technische vooruitgang en nieuwe geneesmiddelen zijn de vooruitzichten echter veel beter geworden. Met de stijgende overlevingspercentages is er een beter begrip ontstaan van de emotionele behoeften van kinderen die kanker hebben, en van hun gezinsleden.

De teams die kanker bij kinderen behandelen, bestaan gewoonlijk uit artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en geestelijken die getraind zijn in het omgaan met deze soort van emoties. Zij zijn in staat volledige zorg te bieden die de hele familie tot steun is in de loop van het ziekteproces, te anticiperen op aanpassingen binnen het gezin en een plan op te stellen voor de behandeling. Maatschappelijk werkers helpen het gezin op een psychisch gezonde wijze om te gaan met de diagnose kanker. Het is van vitaal belang als ouder te leren de diagnose te verwerken, want uw zieke kind kan nog jaren van kostbaar leven te goed hebben.

Even belangrijk is het in het gezin gezonde relaties in stand te houden. Dat is niet al tijd gemakkelijk vanwege de extra stress die wordt veroorzaakt door de ziekte van een kind. Zussen, broers en echtgenoten hebben allen hun behoeften, maar deze worden soms wel eens vergeten. Ouders die ook naar hun andere kinderen luisteren en hun ook de kans geven over hun gedachten, zorgen en wensen te spreken, brengen een vertrouwensvolle, open en liefderijke relatie tot stand die een leven lang zal blijven bestaan.

Een ander voor uw kind belangrijk punt is het weer naar school gaan. Het onderwijzend personeel dient te worden ingelicht over de ziekte van uw kind en de gevolgen die de ziekte zal hebben, zowel voor uw kind als voor de school. Een goede opvang en de verwachtingen voor de toekomst moeten worden besproken. Een gelegenheid om met de leerkrachten van de school te spreken geeft de nodige geruststelling.

Het is van groot belang dat het hele gezin terugkeert tot een normaal leven. Kinderen zijn zeer veerkrachtig en willen op dezelfde manier worden behandeld als voor de diagnose en een leven leiden dat niet helemaal in het teken staat van hun ziekte.

Het is verdrietig te denken aan een kind met kanker. Sommige ouders zouden wel weg willen lopen, anderen willen de waarheid niet onder ogen zien. In het algemeen zijn ouders die het verdriet aanvaarden en de werkelijkheid van de ziekte onder ogen zien, veel beter in staat toekomstige zorgen en problemen te verwerken. U wordt geconfronteerd met verbijsterende emoties: verwar ring, ontkenning, angst, boosheid, schuld gevoel, verdriet en hoop. U kunt al deze gevoelens hebben ondervonden, op verschillende tijden en in verschillende mate van intensiteit, maar de boodschap die u van het kankerteam tenslotte zult ontvangen, is dat u niet alleen staat met deze ervaring.

Maatschappelijk werkers zijn bekend met de talrijke gevolgen van kanker bij een kind. Zij beoordelen de toestand bij het begin en blijven u begeleiden door alle spanningen heen die de ziekte meebrengt om te helpen bij veranderende behoeften en om u en uw kind voortdurend psychologische en emotionele steun te geven.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips