Ziektesymptomen

ziektesymptomen of kenmerk van ziekte. Als men merkt dat het lichaam niet functioneert zoals het zou moeten, spreekt men van een subjectief symptoom; kenmerken van ziekte die zowel door de zieke als door de mensen uit zijn omgeving waargenomen kunnen worden, noemt men objectieve symptomen. Een combinatie van verschillende symptomen die bij een bepaalde ziekte voorkomen, wordt syndroom of symptomencomplex genoemd.

Veel ziektesymptomen zijn gemakkelijk vast te stellen omdat ze in een bepaald orgaan voorkomen, zoals pijn in een gewricht, pijn bij het plassen, hoesten, enzovoorts.  Als het ziektesymptomen een algemeen karakter heeft, weet men niet altijd welk orgaanstelsel door de ziekte is aangetast. Daarom behandelen we hierna enkele algemene symptomen.

• moeheid
duizeligheid
flauwvallen
• diepe bewusteloosheid, coma
• koorts
vermagering
misselijkheid
• kleur van de huid
• jeuk
• zwelling.

Moeheid

Normale moeheid, gepaard gaande met sufheid, wijst het lichaam erop dat het rust nodig heeft. Het is vooral van belang om op moeheidssignalen te letten en onmiddellijk rust te nemen als men een auto bestuurt of bij werk waar een verkeerde beweging ongelukken kan veroorzaken. Er kan zich ook moeheid als gevolg van slaapstoornissen voordoen als men zonder nadenken stimulerende middelen zoals koffie, tabak en alcohol gebruikt of uit gewoonte slaap of kalmerende middelen inneemt.

Moeheid of gebrek aan energie die niet wordt veroorzaakt door overmatige inspanning of gebrek aan slaap kan velerlei oorzaken hebben. Dit ziektesymptomen is een van de belangrijkste redenen waarom men een dokter raadpleegt. Meestal maken we onderscheid tussen lichamelijke en geestelijke moeheid.

Lichamelijke moeheid komt vaak tot uiting als een heel zwak gevoel bij krachtsinspanning. Men noemt het vaak een slechte conditie of zegt dat de energiereserves van het lichaam niet meer zo goed zijn als tevoren. Bij lichamelijke ziekten gaat moeheid vaak gepaard met andere symptomen, zoals kortademigheid en hartkloppingen.

Infectieziekten van verschillende oorsprong veroorzaken ook vaak moeheid, zelfs nadat de acutè infectie alweer over is. Bloedarmoede is ook zo’n veel voorkomende oorzaak. Ook andere gebreksziekten, zoals een tekort aan vitaminen komt nauwelijks voor in ons land en aan zouten en mineralen, kunnen moeheid veroorzaken. Lichamelijke moeheid voelt men vaak als spierzwakte in een bepaalde groep spieren, bijvoorbeeld in armen of benen. In zo’n geval gaat het misschien om een plaatselijke aandoening van het zenuwstelsel of de spieren. Een verslechterde bloedsomloop in een been bijvoorbeeld, veroorzaakt ook plaatselijke moeheid tijdens inspanning.

ziektesymptomen

Geestelijke moeheid wordt op dezelfde manier ervaren als lichamelijke moeheid en komt ook vaker voor. Neurosen die angsten en spanningen veroorzaken, leiden ook vaak tot moeheid. In deze gevallen is het meestal zo dat men zich ’s morgens al moe voelt, ook al heeft men de hele nacht geslapen. Het lijkt vaak niet leuk of zelfs onmogelijk om greep te krijgen op het leven van alledag. Moeheid kan ook een uiting zijn van verveling en ontevredenheid over de omstandigheden. In veel gevallen kan ze wijzen op het begin van een depressie. Het persoonlijkheidstype is vaak bepalend voor de manier waarop moeheid zich uit. Sommige mensen schijnen meer geestelijke energie te hebben dan anderen en hebben zelden last van moeheid. Asthenie betekent een abnormaal gebrek aan kracht. Veel mensen hebben aanleg voor een algeheel zwakke lichaamskracht. Iemand die hieraan lijdt, heeft vaak geen enkele energiereserve maar zit meestal wel vol ambitie en plichtsbesef. Als regel wordt asthenie verborgen achter bedrijvige activiteit en het komt niet zelden voor dat een asthenisch persoon hevige neurotische symptomen ontwikkelt en zijn leven meer dan anderen heel strak regelt. Omdat hij slechts een smalle marge heeft, kan geestelijke druk gemakkelijk tot prikkelbaarheid en moeheid leiden of aanleiding geven tot crisisreacties. Neem contact op met een dokter als u bij uzelf moeheid bemerkt die niet van tijdelijke aard is en waarvoor u geen verklaring kent.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips