Alcoholintoxicatie

Alcohol is een verdovend middel, een stof die het centrale zenuwstelsel kalmeert en een hele reeks effecten heeft, afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid, en van de gesteldheid en de stofwisseling van degene die alcohol heeft gedronken. Alcoholmisbruik kan leiden tot korte en langdurige ziekte, onvoorspelbaar gedrag en zelfs de dood.

Alcoholintoxicatie

Herkennen van alcoholmisbruik

De indicaties van een acute alcoholintoxicatie variëren van onduidelijk spreken, ongecoördineerde bewegingen en luidruchtig en weerspannig gedrag, tot braken, sufheid en bewusteloosheid. De persoon kan er blozend uitzien en om hem heen kan een merkbare lucht van alcohol hangen.

Herkennen van alcoholonthouding bij Alcoholintoxicatie

Wanneer een gewoontedrinker plotseling met drinken ophoudt, kunnen zich fysieke onthoudingsverschijnselen voordoen. Dit kan leiden tot delirium tremens (dronkenmanswaanzin), waarbij de persoon hallucineert, zich vreemd gedraagt, verward of rusteloos is en opmerkelijk bevende handen heeft.

Spoedbehandeling bij Alcoholintoxicatie

Bepaal of de oorzaak van de verschijnselen alcoholgebruik (of -onthouding) is: vraag de persoon naar de oorzaak van zijn toestand. Doe dat op een kalme, niet-bedreigende manier: op een vriendelijk gestelde vraag krijgt u eerder een openhartig antwoord, dan wanneer u dreigt of gebiedt.

Let op bovengenoemde symptomen, maar vraag ook of de betrokkene tijdens het drinken medicijnen heeft ingenomen. Combinaties van bepaalde medicijnen en verslavende middelen met alcohol kan dodelijk zijn. Een dergelijke wisselwerking kan de oorzaak van de symptomen zijn.

Controleer de ademhaling en andere levenstekenen. Als de persoon af en toe braakt, zorg er dan voor dat hij het braaksel niet in de longen krijgt. Laat hem voorover buigen of draai zijn hoofd naar één kant als hij ligt.

Als de persoon tijdens een val of ander ongeluk verwondingen heeft opgelopen, behandel het letsel dan zodat het bloeden stopt en immobiliseer gebroken ledematen. Vraag hem of hij verwondingen heeft die u niet kunt zien. (Bedenk dat alcohol een krachtige pijnstiller is. De drinker hoeft zich niet bewust te zijn van de ernst van een verwonding.)

In de meeste gevallen leidt een alcoholintoxicatie tot niet veel meer dan een paar uren misselijkheid en een flinke hoofdpijn de volgende dag. Maar als u één of meer van de volgende verschijnselen constateert, zorg dan voor medische hulp.

Als de persoon bezig is met ontwenning van stevig alcoholgebruik.

Als er geen aanwijzingen zijn van alcoholgebruik en het gedrag toch vreemd is.

Als de persoon het bewustzijn verliest of braaksel inhaleert.

Als er aanwijzingen zijn van gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen of drugs en alcohol.

Hoeveel voedsel er is genuttigd en hoe kort of lang geleden zijn niet de enige factoren die bepalen hoe iemand reageert op een bepaalde hoeveelheid alcohol. Lengte en hoeveelheid lichaamsvet spelen ook een belangrijke rol. Alcohol veroorzaakt in het algemeen bij een vrouw een hoger bloedalcoholgehalte dan bij een man en heeft daardoor bij een vrouw een groter effect. Dit komt doordat het lichaam van een vrouw over het algemeen kleiner is en procentueel meer vetweefsel bevat dan het lichaam van een man. Bovendien wordt alcohol bij vrouwen vaak minder efficiënt verbrand dan bij mannen.

De vergiftigende effecten van alcohol corresponderen ruwweg met de alcoholconcentratie, die op zijn beurt weer een graadmeter is voor de concentratie in de hersenen. In niet-alcoholisten is bij een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,25 promille sprake van lichte vergiftigingsverschijnselen, zoals symptomen van veranderde gemoedstoestand, verminderd denkvermogen en verminderde coördinatie. Bij een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,00 promille kan de niet-alcoholist dubbel zien, spraakmoeilijkheden en een uitgesproken gebrek aan coördinatie krijgen. Als de concentratie verder toeneemt kan verwarring overgaan in sufheid en uiteindelijk tot bewusteloosheid leiden.

In Nederland en België is iemand strafbaar als hij een motorvoertuig bestuurt terwijl hij een concentratie van meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed heeft of 2,35 ug/l alcohol in de uitgeademde lucht bij de blaastest.

Zelfs bij concentraties die veel lager liggen dan de wettelijke grenzen zullen de meeste mensen enige coördinatie verloren hebben en zal de reactietijd verlengd zijn. (Reactietijd is de snelheid waarmee u op een bepaalde situatie reageert, bijvoorbeeld hoe snel uw remreflex is wanneer u rijdt en er iets onverwachts gebeurt.)


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips