Dyspnoe

In het algemeen worden de luchtwegen in twee groepen verdeeld. De ‘bovenste’ luchtwegen worden gevormd door de neus, de mond en de keelholte. De ‘onderste’ luchtwegen bestaan uit de luchtpijp en de beide longkwabben.

Bij het inademen bereikt de lucht via de bovenste luchtwegen de longen, waar de lucht aan de longblaasjes af gegeven wordt. In de longblaasjes voltrekt zich de zogenaamde gasuitwisseling.

De zuurstof van de ingeademde lucht bereikt het bloed via de dunne wanden van de longblaasjes. Omgekeerd treedt het kooldioxyde (koolzuur) uit het ‘verbruikte’ bloed weer in de long en wordt uitgeademd.

Benauwdheid leidt tot onrust
Bij iedere normale ademtocht wordt bij volwassenen circa een halve liter lucht in en uitgeademd. Dyspnoe gaan gepaard met een sterk gevoel van onbehagen. In ernstige gevallen ontstaat uit dit onbehagen angst; de patiënt raakt in paniek.

De onrust die men bij benauwdheid voelt, is precies het tegenovergestelde van het ontspannen gevoel dat ontstaat wanneer men opgelucht diep inademt.

Afhankelijk van de ziekte die eraan ten grondslag ligt, hebben sommige mensen het al benauwd bij een minimale inspanning. Een andere belangrijke factor is, of de benauwdheid acuut of sluipend is begonnen.

dyspnoe

Verschillende oorzaken van dyspnoe

Lichamelijke inspanning is slechts een mogelijke oorzaak waardoor iemand ‘buiten adem’ raakt. Er bestaan veel oorzaken voor dyspnoe.

Griep, neusverkoudheid
Al bij een gewone verkoudheid met een verstopte neus kunnen ernstige dyspnoe optreden.

Allergieën
Als de keel door een allergische reactie opzwelt en hierdoor acute ademnood ontstaat, moet men direct een arts waarschuwen.

Astma
Ademnood is het voornaamste symptoom van astma. Astma aanvallen treden nogal eens ’s nachts op. Deze worden door allergieën, zware lichamelijke inspanning, koude of psychische factoren uitgelokt.

Bloedarmoede
In geval van bloedarmoede wordt het lichaam onvoldoende van de nodige zuurstof voorzien. Benauwdheid en moeheid kunnen hiervan het gevolg zijn.

Pseudokroep
Hier wordt de ademhaling belemmerd doordat het slijmvlies van het strottenhoofd of de luchtwegen ontstoken en dus gezwollen is. Dit ziektebeeld komt meestal bij zuigelingen en peuters voor. In de meeste gevallen is een virusinfectie van de luchtwegen de oorzaak. Meestal verdwijnt de ademnood spontaan na een of enkele uren.

Hartzwakte
In geval van hartzwakte kan niet voldoende bloed naar de bloedvaten gepompt worden. Dit kan een bloedstuwing in de longen tot gevolg hebben, wat met ademnood gepaard gaat.

Pneumothorax
Als gevolg van een verwonding of weefselzwakte van de long kan lucht in de ruimte tussen borstvlies en longvlies komen. Hierdoor verdwijnt de normaal aanwezige onderdruk en er ontstaat een klaplong. De ademnood gaat gepaard met een stekende pijn op de borst.

Longemfyseem en stoflong
Kortademigheid is een van de belangrijkste symptomen van longemfyseem en stoflong. Deze ziektebeelden ontwikkelen zich meestal in de loop van vele jaren.

Longontsteking en borstvliesontsteking
Deze twee ontstekingen veroorzaken bij inademing pijn en steken in de zij. Hierdoor neigt de patiënt tot een snelle, vlakke ademhaling. Koorts is een bijkomend symptoom.

Obstructie van de luchtpijp
Als bij iemand een voedsel deeltje in het ‘verkeerde keelgat’ schiet, kan een toestand van acute ademnood ontstaan. Als de ademweg niet onmiddellijk vrij gemaakt wordt, bestaat levensgevaar. Direct een arts waarschuwen!


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips