Koolzuur

De koolydraten nemen bij onze voeding de belangrijkste plaats in. Ontbreken zij in de voeding geheel, dan ontstaat een acidose met uitscheiding van aceton en aanverwante verbindingen met de urine. De koolhydraten hebben hun naam daaraan te danken, dat de eenvoudige suikers als hydraten van koolstof opgevat kunnen worden. De koolhydraten zijn de leveranciers van de energie van het lichaam.

Om hun functies bij de energiehuishouding volledig te kunnen vervullen moeten zij eerst in een eenheidsuitgave, nl. het glycogeen omgezet worden. Het glycogeen wordt in de lever en de spieren opgeslagen. De met de voeding toegevoerde koolhydraten worden door de diastatische fermenten in de kleinste suiker-bouwstenen, de monosacchariden gesplitst en deze worden door de darmwand, met de hulp van phosphorzuren, opgenomen.

Het hosphoryleringsproces wordt door de hormonen van de bijnierschors geregeld. De monosacchariden geraken in de lever en worden daar met behulp van insuline in glycogeen omgezet. Wordt door het organisme suiker verlangt, dan wordt het glycogeen weer afgebroken tot glucose, dat dan voor de verbranding gebruikt wordt. Indien de depóts voor de glycogeen in het organisme gevuld zijn, wordt verder opgenomen koolhydraat omgezet in vet. De suiker in het bloed bestaat grotendeels uit glucose. De nier vertoont voor de glucose een drempel die slechts onder ziekelijke omstandigheden overschreden kan worden.

Koolzuur is een eindproduct van de totale stofwisseling in het organisme. Het wordt door de longen bij de uitademing afgegeven. De uitgeademde lucht bevat ongeveer 4-5 % koolzuur. Het koolzuur vervult bij de ademhaling nog een belangrijke functie, omdat het ademhalingscentrum hiermede geprikkeld wordt. Wordt het gehalte aan koolzuur in het bloed of de longen te groot, dan worden direct door prikkeling van het ademhalingscentrum in het verlengde merg de ademhalingsspieren tot uitademing geprikkeld en met een nieuwe inademing weer zuurstof toegevoegd.

Ieder narcoseapparaat heeft behalve een zuurstofreservoir ook een koolzuurfles. Men heeft het koolzuur wegens zijn grote betekenis voor de ademhaling ook het ademhalingshormoon genoemd.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips