Caries

Cariës zijn waarschijnlijk wel de meest verbreide ziekte, van ogenschijnlijk onschadelijke aard, waaraan de geciviliseerde mens lijdt. Ongeveer 95 tot 98% van alle inwoners van geciviliseerde landen hebben in verschillende graden caries. Onder cariës van de tanden verstaat men het proces dat gepaard gaat met vernietiging van de harde weefsels van de tanden en kiezen, met medewerking van bacteriën en zure gistings-producten. Cariës leidt betrekkelijk snel tot ontsteking en vernietiging van de pulpa van de tand of kies en kan tenslotte infecties van de beenderen in de omgeving van de tand en zelfs uitbreiding van een infectie door het gehele organisme veroorzaken.

De cariës begint gewoonlijk op die plekken van de tand of kies waar zich betrekkelijk ongestoord een aanslag kan vormen. Zulke plaatsen zijn: groefjes, vouwen, vooral in de kauwvlakken van de kiezen, de aanrakingsvlakken tussen de tanden en de zone waar het email en het tandvlees samenkomen. De vaak onzichtbare aanslag bestaat uit slijm, voedselbestanddelen en de bacteriën die op deze voedingsbodem leven. Zulk een aanslag wordt bijzonder gevaarlijk wanneer gemakkelijk gistend materiaal (koolhydraten, zoals zetmeel en suiker) en zuurvormende bacteriën er deel van uitmaken.

Naar moderne opvattingen is het vooral het zich vormende melkzuur dat de eerste bres in het toch zeer harde email slaat. In het ontkalkte email kunnen nu bacteriën binnendringen, die het vernietigingswerk in de diepte voortzetten. Bij deze verschijnselen spelen ingewikkelde fermenteringsprocessen een rol. Naar de mening van sommige onderzoekers is vooral of bijna uitsluitend een bepaalde bacterie beslissend voor het ontstaan van een carieus proces, nl. lactobacillus acidophilus. Volgens andere opvattingen komt aan mogelijke’ fermenteringsfactoren een beslissende betekenis toe.

Alle tot nu toe definieerbare oorzaken beschouwend kan men met vrij veel zekerheid aannemen dat de beslissende factor bij het begin van cariës, behalve door bacteriën, wordt gevormd door de samenstelling van de aanslag, dus door de samenstelling van de voedingsbodem van de bacteriën, en de zich afspelende gistingsprocessen, die op hun beurt afhangen van het gehele mond-milieu.

Cariës

Hoezeer men ook op deze bijzondere factoren moet letten, een overzicht toont aan, dat ook algemene invloeden van grote betekenis zijn. De hoeveelheid en de samenstelling van het speeksel hebben zeker een zeer grote invloed op de aard van de aanslag. Ook de toestand van het tandvlees en het mondslijmvlies bepalen de activiteit van de bacteriën en de mogelijkheden van aanslagvorming. In het algemeen kan gezegd worden dat behalve plaatselijke omstandigheden ook, en soms voornamelijk, de invloed van het gehele organisme in aanmerking moet worden genomen.

Vergelijkende onderzoekingen bij ongeciviliseerde volkeren (bijv. Eskimo’s van oostelijk Groenland) toonden aan dat bij een primitieve wijze van voeding tandcariës zeer zeldzaam is. De primitieve, natuurlijke soorten van voedsel zijn bijna of geheel vrij van gedenatureerde koolhydraten (bloem, suiker, enz.) zodat de vorming van een aanslag en dus van een voedingsbodem voor bacteriën die cariës bevorderen, nauwelijks mogelijk is. Niettegenstaande intensief onderzoekingswerk is het wezen van de Cariës. nog steeds niet geheel opgehelderd. Toch weten wij wel zoveel dat een effectieve profylaxe reeds mogelijk is.

Een belangrijke factor voor een grote weerstand tegen C. is de volkomen mineralisatie (verkalking) van het email, waar de Cariës altijd begint. De ontwikkeling en verkalking van de harde substanties van de tanden hangen af van voedingsfactoren (minerale zouten, vitaminen), hormonale invloeden en voldoende activiteit van de kaken waar de tanden en kiezen in zitten, om een goede bloedcirculatie aldaar te verzekeren. De aanstaande moeder kan niet volstaan met het innemen van kalk-preparaten.

Veel belangrijker is dat de gehele levenswijze van de aanstaande moeder en later die van het kind, gezond is (dieet met veel vitaminen en minerale zouten). Speciale stoornissen moeten al naar hun aard worden behandeld. Bij infectieziekten van kinderen, zoals mazelen, roodvonk, enz. heeft het zin met calcium, fosfor en vitaminen-bevat-tende preparaten (vitaminen C en D) de ontwikkeling van de tanden en kiezen te ondersteunen. Van groot belang is vooral een zorgvuldige rachitis-profylaxe, daar bij rachitis de tandvorming altijd wordt gestoord.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips