Achterblijven in gewicht bij baby`s

Verreweg de meeste baby’s groeien normaal, al zijn er natuurlijk wel verschillen tussen het ene kind en het andere wat betreft de lengtegroei en gewichtstoename – bij de geboorte zijn sommige baby’s immers 1 kilo lichter of zwaarder dan het gemiddelde geboortegewicht.

Maar het kan voorkomen dat een baby niet meer groeit of ongewoon langzaam groeit. Het duidelijkste teken dat een kind niet goed gedijt, is als hij niet aankomt of zelfs afvalt in gewicht. Een niet goed groeiende baby heeft bovendien vaak verschijnselen van een vertraagde ontwikkeling en van een lichamelijke en geestelijke achterstand. Hij maakt dan geen goed oogcontact, is apathisch en in zichzelf gekeerd. Enkelen hebben daarbij een maagdarm stoornis met overgeven, diarree en voedsel teruggeven.

Hoewel het niet goed groeien bij kinderen van alle leeftijden kan voorkomen, komt het toch het meeste voor in de zuigelingenperiode en speciaal bij baby’s die in een inrichting verblijven. De kans is groot dat baby’s die geestelijk gestoord of autistisch zijn of spastische verlamming hebben, een slechte ontwikkeling vertonen.

De voornaamste oorzaak van niet goed groeien is onder te verdelen in twee categorieën: een organische oorzaak, dat wil zeggen dat een lichamelijk probleem verantwoordelijk is voor het slechte groeien van de baby; en een niet-organische oorzaak, waarbij het probleem gelegen is in de psychosociale of omgevingssfeer, zoals verkeerde voeding, geen goede verzorging of het ontbreken van een emotioneel verzorgende omgeving.

Van alle kinderen die niet goed groeien en zich niet goed ontwikkelen is er bij ongeveer 70 procent een niet-organische oorzaak, bij de overige 30 procent bestaat er een lichamelijk probleem als oorzaak.

Deze lichamelijke problemen kunnen velerlei zijn. Een spijsverteringsstoornis van de dunne darm, een leverziekte, een gestoorde nierfunctie, een chronisch hartlijden, kwaadaardige aandoeningen, afwijkingen van het centraal zenuwstelsel, een gespleten gehemelte en een hormonale stoornis zijn nog maar een paar mogelijke oorzaken van slecht groeien. Als een bepaalde lichamelijke oorzaak wordt opgespoord, is behandeling van deze afwijking in het algemeen voldoende om ook het goede groeien weer op gang te laten komen.

Het behandelen van een niet-organische oorzaak van slecht groeien is vaak veel ingewikkelder.

Ongeveer de helft van het aantal gevallen van een niet-organische oorzaak van slecht groeien is te wijten aan een geestelijke of lichamelijke verwaarlozing van het kind. Heel vaak krijgt het kind gewoon niet genoeg te eten. De ouder – meestal de moeder – is niet bestand tegen de verantwoordelijkheid, te veel bezig met andere problemen of is depressief. Vaak was de zwangerschap al niet gepland. De moeder wilde niet zwanger worden en nu wil ze de baby niet. Ze geeft daarom niet alleen onvoldoende voeding, maar ook onvoldoende liefde en geborgenheid aan het kind. Het kan voorkomen dat deze baby’s nooit gekust of geknuffeld worden en er nooit mee gespeeld wordt. Als ze worden opgepakt, gebeurt dat op een ruwe manier.

Baby’s die niet goed groeien als gevolg van verwaarlozing tonen ook de verschijnselen van verwaarlozing. Ze hebben vaak ernstig luiereczeem, ongeknipte vingernagels, onbehandelde huiduitslag en vuile kleren.

Niet alle baby’s die een niet-organische oorzaak hebben voor het slechte groeien worden verwaarloosd of mishandeld. Soms maken ouders fouten met de voeding, zodat het kind te weinig calorieën naar binnen krijgt. Een onervaren ouder kan bijvoorbeeld de flesvoeding te veel verdunnen. Of het kind krijgt niet vaak genoeg een voeding, of de hoeveelheid voeding is te gering.

Wat moet u doen als uw kind niet voldoende groeit? Overleg het goed met uw wijkverpleegkundige en arts van het consultatiebureau. In het eerste levensjaar gaat u met uw baby om de maand of om de twee maanden naar het consultatiebureau. Iedere keer wordt hij dan gemeten en gewogen en wordt zijn hoofdomtrek bepaald en worden deze metingen uitgezet in de groeicurve. Als de baby niet voldoende aankomt of zelfs afvalt zullen de wijkverpleegkundige en de arts u vragen naar de voedingen en zijn eetlust en of hij last heeft gehad van overgeven en diarree.

Soms kan het nodig zijn een baby in het ziekenhuis op te nemen. Uw baby krijgt daar dan zoveel te eten als hij maar wil om te zien hoe het met groeien gaat. Als de oorzaak gelegen is in verwaarlozing of foutieve voeding kan de uitgehongerde baby wel 500 gram in een week groeien.

Als er gedacht wordt aan een organische oorzaak wordt er verder onderzoek gedaan om de diagnose te bevestigen.

De vooruitzichten voor een baby met een niet-organische oorzaak van het slechte groeien wisselen. Ongeveer 75 procent van de verwaarloosde kinderen gaat na de ziekenhuisopname terug naar de ouders. Zo’n gezin moet natuurlijk wel geholpen worden, met goede voedingsadviezen en huisbezoeken door de wijkverpleegkundige en een maatschappelijk werker.

Voor een klein aantal kinderen komt de behandeling te laat. Hoewel een achterstand in gewicht en groei ten gevolge van ondervoeding weer in te halen is, is er een grote kans dat een kind dat langer dan zes maanden ondervoed is, een blijvende onderontwikkeling van de hersenen heeft. Later hebben deze kinderen dan problemen met lezen en taalgebruik en kunnen ze een asociaal gedrag vertonen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips