Depressies bij ouderen

Klachten en verschijnselen bij Depressies bij ouderen:
– Verlies van belangstelling of plezier in de gewone bezigheden.
– Zich treurig voelen.
– Gebrek aan eetlust en vermagering.
Slaapstoornissen.
– Verlies van energie, vermoeidheid.
– Gebrek aan concentratievermogen, ge heugenverlies.

Bij oudere mensen kan een depressie moeilijk te herkennen zijn. Vaak vertoont een oudere met een depressie niet het typische beeld van een depressie. Men veronderstelt dan dat de oudere triest en huilerig is. Depressies bij ouderen uiten zich soms in de vorm van verschillende klachten, zoals vermoeidheid, zwakte, slapeloosheid, gebrek aan eetlust, rusteloosheid, angst, gebrek aan concentratievermogen of gebrek aan belangstelling voor seks. In zeldzame gevallen kan een depressieve oudere zich zo in zichzelf terugtrekken dat het lijkt alsof hij moeite heeft met het begrijpen van de eenvoudigste vragen. Een bekend beeld is een oudere met een lichte tot matige vorm van dementie (zoals de ziekte van Alzheimer) en daarbij een ernstige depressie. Soms is het voor artsen moeilijk een depressie vast te stellen bij oude mensen. Veel van de kenmerkende symptomen zijn ook verschijnselen van het ouder worden.

Er zijn verschillende oorzaken van depressies bij ouderen, waaronder eenzaamheid (vooral na het verlies van de partner), chronische ziekte en pijn, moeilijkheden met het bewegen en zelfs met het verrichten van eenvoudige bezigheden, frustratie over geheugenverlies en een gevoel van nutteloosheid, omdat er geen baan of familie meer is om zich zorgen over te maken. Soms kan een depressie in werkelijkheid een teken zijn van een lichamelijke ziekte (zoals hypothyroïdie). De arts zal lichamelijke ziekten met symptomen die lijken op die van een depressie moeten uitsluiten. Vaak wordt geen oorzaak voor de depressie gevonden, Misschien bestaat er een biochemische verklaring voor het vaak voorkomen van depressies bij ouderen, maar deze is nog niet gevonden.

Behandeling bij Depressies bij ouderen.

Wanneer een geneesmiddel een depressie veroorzaakt of daartoe bijdraagt, kan het gebruik meestal geleidelijk en onder zorgvuldige controle worden gestaakt. Depressies bij ouderen kunnen vaak worden verlicht met andere middelen dan geneesmiddelen, zoals deelnemen aan groepsactiviteiten die zorgen voor gezelschap en regelmatige uitjes, regelmatig bezoek van jongere mensen en in het geval van betrekkelijk gezonde ouderen, door het verrichten van vrijwilligerswerk.

Voor ernstiger vormen van depressie kan verder psychiatrisch onderzoek en behandeling nodig zijn, waarbij gebruik kan worden gemaakt van antidepressiva.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips