Frustratie

Mensen doen snel uitspraken als: ‘Wat gebeurt me nu’, ‘Dat irriteert me’ of ‘Dat frustreert me’. Er zijn talloze aanleidingen mogelijk om geïrriteerd te raken maar in het algemeen geldt dat een situatie anders uitpakt dan men zelf wil, dat men in een conflict op verliezen staat of dat men zich door een ander onheus bejegend of benadeeld voelt. Andere voorbeelden van frustrerende situaties zijn een afgewezen verzoek, de trein die net voor de neus wegrijdt of de onverwachts hoge garagerekening. Dergelijke situaties noemt men vaak ‘frustrerend’. Psychologen verstaan onder frustratie iets anders dan deze relatief kleine irritaties die men meestal snel weer vergeet.

Kenmerken voor echte frustratie zijn:

* Men bevindt zich in een onoplosbare situatie.
* Het is onmogelijk om op dit moment uit de situatie te komen.
* Men heeft de sterke wens de situatie te ontvluchten, maar men weet niet hoe men dat moet doen.

Kortom, men is de vrijheid kwijt actief handelend een situatie naar zijn hand te zetten. De beslissing over de afloop moet men aan anderen overlaten. Dit veroorzaakt een gevoel van spanning, agressie of woede.

Kan men frustratie meten?

Frustratie heeft ook lichamelijke gevolgen: de elektrische huidweerstand en de polsslag veranderen aanmerkelijk ten opzichte van de normale situatie. Voor de waarden van de elektrische huidweerstand en polsslag zijn geen normaal waarden te geven, omdat deze verschillen van mens tot mens. Net zoals de reactie op frustraties per persoon varieert.

Psychische gevolgen

De psychische gevolgen van frustratie zijn veel belangrijker en ernstiger dan de lichamelijke gevolgen. Maar ook op dit gebied reageren mensen sterk individueel.

Agressie

Mensen reageren vaak agressief op frustrerende gebeurtenissen. Onderzoek wijst uit, dat vooral mannen zo reageren. De gefrustreerde minnaar raakt blijkbaar een deel van zijn frustratie kwijt, als hij zijn geliefde met bedreigingen en scheldpartijen overdondert. Of jongeren uit probleembuurten uit een zwak sociaal milieu vernielen en verstoren alles wat in hun nabijheid komt en molesteren willekeurige voorbijgangers. Mannen die op hun werk onder grote druk staan en niet zo succesvol zijn als ze zouden willen, hebben de neiging vaker hun vrouw of kinderen te slaan, dan niet-gefrustreerde mannen.

Frustratie

Depressie

Vrouwen kunnen natuurlijk ook agressief worden ten gevolge van frustraties. Vaker echter keert hun woede zich tegen henzelf en worden ze depressief. Ze zijn lusteloos, verdrietig, onverschillig, terneergeslagen en hebben geen plezier of energie. Eetverslaving kan een ander gevolg van frustratie bij vrouwen zijn.

Koopverslaving

Koopverslaving is een zelfde soort reactie als de eetverslaving, die ook voornamelijk vrouwen treft. Psychologen spreken wel van frustratie-aankopen. Men koopt als troost cosmetica of kleding hoewel men deze spullen eigenlijk helemaal niet nodig heeft.

Regressie

Een andere manier om op frustratie te reageren, is de zogenoemde regressie, die we met name bij kinderen zien. Als een beloning uitblijft waar ze op rekenen of als er iets verandert aan de levensomstandigheden, raken ze gefrustreerd en veranderen hun gedrag. Deskundigen noemen dit regressie. Hiermee bedoelen ze dat de ontwikkeling niet vooruit gaat, maar achteruit. Een typerend voorbeeld van regressie is een vijfjarige die opeens weer in bed plast, wanneer hij er een zusje bij krijgt. Het kind is gefrustreerd, omdat hij zijn ouders opeens moet delen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips