Gedraaide zaadbal

Een torsio testis, ofwel letterlijk gedraaide zaadbal, is een aandoening die bij mannen kan optreden. Bij deze aandoening draait de zaadbal om zijn eigen as waarbij de zaadstreng (waar de zaadbal aan is opgehangen) bekneld raakt. Deze beknelling sluit de bloedtoevoer naar de zaadbal af en dit kan lijden tot het afsterven van de zaadbal. Het belangrijkste symptoom is het spontaan ontstaan van pijn aan de zaadbal. Deze pijn is in veruit de meeste gevallen in één van beide zaadballen. De meest voorkomende oorzaak is een aangeboren misvorming waarbij de zaadballen onvoldoende gehecht zijn aan het scrotum (balzak). Hierdoor kan de zaadbal om zijn eigen as draaien en daarbij de bloedvaten en zaadstrengen beknellen. Het is een aandoening die met name jonge mannen treft. Voor het 25ste levensjaar komt de aandoening jaarlijks bij ongeveer 1 op de 4000 mannen voor. Binnen 6 uur na het ontstaan van de draaiing treedt er onherstelbare schade op. Het is dus noodzakelijk dat er bij verdenking op een torsio testis snel gehandeld wordt door de arts.

Symptomen

Zoals hierboven beschreven is, treedt er een plotselinge hevige pijn op. Deze pijn kan in de zaadbal zijn, maar kan ook in de onderbuik of in het lieskanaal zijn. De aangedane zaadbal kan hoger liggen dan in de normale positie. Bovenop de ernstige pijn die patiënten ervaren, zijn misselijkheid en braken ook symptomen die vaak optreden. Milde koorts, zwelling en roodheid van het aangedane gebied worden ook vaak gevonden.

Risicofactoren

  • Een van nature grotere zaadbal verhoogd de kans;
  • Een zaadbaltumor verhoogd de kans;
  • Een aangeboren afwijking van de zaadbal, hetzij misvorming, hetzij een probleem met de aanhechting van zaadbal in het scrotum, verhoogd de kans.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld op basis van het verhaal van de patiënt en de bevindingen tijdens het lichamelijk onderzoek. In sommige gevallen wordt er ook nog een echo gemaakt van de zaadballen om te zien of de bloeddoorstroming nog voldoende is. Dit echo-onderzoek is in 90% van de gevallen betrouwbaar. Als de verdenking op een torsio testis zeer hoog is, wordt de patiënt in de meeste gevallen direct geopereerd.

Behandeling

Met een snelle diagnose en behandeling kan de zaadbal vaak gered worden. Typisch beeld is als het oppervlak van de zaadbal gedraaid is naar de middenlijn van het lichaam. Niet-chirurgische correctie kan soms worden bereikt door de zaadbal handmatig te draaien in de tegengestelde richting, dus naar buiten draaien in de richting van het dijbeen. Als dit aanvankelijk niet succesvol is, kan handmatige draaiing in de andere richting het probleem soms verhelpen. Handmatige draaiing van de zaadbal verhelpt helaas niet altijd het probleem en daarom is draaiing op de operatiekamer vaak noodzakelijk. Als er binnen 6 uur behandeld wordt, is er een grote kans, ongeveer 90%, dat de zaadbal gespaard blijft en zonder blijvende schade geneest. Na 12 uur daalt deze kans op succes naar 50%; na 24 uur naar 10% en na 24 uur is er helaas geen kans meer op genezing van de zaadbal en deze zal dan afsterven. In ongeveer 40% van de gevallen treedt er verlies van de zaadbal op. De operatie bestaat uit het terugdraaien van de zaadbal (detorderen) en de zaadbal te fixeren aan het scrotum (orchidopexie). Op deze manier probeert men te voorkomen dat de zaadbal nogmaals kan draaien.

Complicaties

Complicaties die kunnen optreden als gevolg van een torsio testis:

Prognose

Het succes van de behandeling wordt beïnvloed door de snelheid van de presentatie van de patiënt op de spoedeisende hulp en door het handelen van de artsen. De diagnose is vaak moeilijk te stellen bij jonge kinderen en daarom heeft deze groep meer kans op verlies van de zaadbal. Jonge kinderen kunnen vaak moeilijk hun klachten aangeven en daardoor minder goed communiceren met de hulpverleners. Hierdoor gaat er vaak kostbare tijd verloren en zijn de uitkomsten voor jongere kinderen vaak slechter. Verder is het vastzetten van de zaadbal in het scrotum (orchidopexie) geen garantie dat er nooit meer een torsio testis op zal treden, maar wordt de kans op herhaling wel aanzienlijk verlaagd dan wanneer men geen orchidopexie zou uitvoeren. Een ander gevolg zou verminderde of abnormale aanmaak van sperma zijn. Deze complicatie wordt niet vaak genoemd, maar in de medische literatuur wordt er wel beweerd dat dit soms gezien wordt. Deze complicatie wordt overigens alleen bij kinderen gezien. Bij volwassenen zou een torsio testis geen effect op de sperma productie moeten hebben. Samenvattend zijn de uitkomsten na een torsio testis goed, mits het probleem snel erkend wordt en er snel door de hulpverleners ingegrepen wordt.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. bedankt voor deze informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips