Orthodontische en operatieve behandeling

Slechts weinig mensen hebben een perfecte beet en parelwitte, symmetrische tanden. Bij sommigen staan de tanden niet netjes op een rij, misschien daar waar onder- en bovengebit op elkaar aangrijpen bij het bijten, of, in sommige gevallen, vooraan waar het het meest zichtbaar is. Een geringe vorm van minder fraaie plaatsing hoeft niet te worden behandeld. Er zijn echter heel wat kinderen en volwassenen die wel behandeld moeten worden. Het begrip orthodontie is over het algemeen wel bekend. Dit is de tak van de tandheelkunde die zich bezighoudt met het corrigeren van slecht geplaatste en slecht op elkaar passende tanden.

In het algemeen houden orthodontisten zich bezig met het maken van een gelijkmatige beet, waarbij de tanden netjes op een rij en evenwichtig in de kaak en in het gezicht verdeeld staan. Hiervoor zijn gewoonlijk hulpmiddelen in de vorm van verschillende soorten beugels nodig, om de tanden geleidelijk naar de juiste plaats te duwen.

Het vaststellen van het probleem

Bij de ideale beet vallen de tanden van de bovenkaak enigszins over die van de onderkaak. De punten van de kiezen vallen in de groeven van de kies er tegenover. In de ideale kaak is plaats voor alle elementen. Ze verdringen elkaar niet, maar staan ook niet te ruim, gedraaid of gekanteld.

Als tanden niet goed op elkaar passen, kan dat kauwproblemen veroorzaken en daardoor eet- en spijsverteringsproblemen. Ook ontstaat gemakkelijker tandbederf. De afwijkende krachten op de slecht passende elementen kunnen bijdragen tot het ontstaan van parodontose.

Als een schots en scheef gebit of sterk naar voren wijzende tanden uiterlijk zichtbaar zijn, kan dit emotionele stoornissen veroorzaken. Soms is een kaakchirurgische behandeling nodig om ernstige problemen te behandelen, vooral indien zowel de gebitsdelen als de kaken niet op elkaar zijn aangepast.

De tandarts zal de ontwikkeling van het blijvend gebit bij een kind nauwlettend volgen en, als er problemen dreigen, aanraden een orthodontist te raadplegen. Meestal worden die problemen duidelijk als het wisselen begint, vaak al op zesjarige leeftijd. Soms is al eerder een behandeling nodig.

De orthodontist zal de mond van het kind grondig onderzoeken. Er zullen röntgenfoto’s worden gemaakt. Soms zijn die nodig om de plaats van al of niet doorgebroken elementen vast te stellen.

Speciale röntgenfoto’s van het hoofd kunnen helpen om de grootte, de plaats en de verhoudingen van de elementen en kaken vast te stellen.

Als de onderkaak veel kleiner is dan de bovenkaak en de boventanden ver voor de ondertanden uitsteken, wordt dit een overbeet genoemd. Als de onderkaak groter is dan de bovenkaak en de boventanden achter de ondertanden bijten, heet dit een omgekeerde overbeet. Als er grote verschillen bestaan tussen de onder- en bovenkaak kan een operatieve behandeling noodzakelijk zijn. De meeste afwijkingen kunnen echter worden behandeld met diverse soorten beugels. Zo kunnen ook gedraaide, overlappende en te ruim geplaatste tanden gecorrigeerd worden.

Tegenwoordig ondergaan steeds meer volwassenen een orthodontische behandeling van afwijkingen die niet werden behandeld toen ze jong waren. Hoewel bij volwassenen de behandeling vaak langer duurt omdat de tanden zich langzamer laten verplaatsen, zijn de resultaten gewoonlijk goed. Bij volwassenen worden meer operatieve behandelingen gedaan dan bij kinderen.

Een ander onderzoek dat nog gedaan kan worden is het maken van afdrukken van het onder- en bovengebit, waarvan dan weer modellen van gips worden gemaakt. De tandarts zal u vragen op dun wasachtig materiaal te bijten om een afdruk te maken die kan worden gebruikt om de gipsmodellen in de juiste positie te brengen zodat de feitelijke beet nauwkeurig wordt nagebootst. Ook kunnen er nog foto’s van de tanden en het gezicht en andere opmetingen en opnamen worden gemaakt.

Veranderingen aanbrengen

Als er te weinig ruimte is voor de tanden, kan er ruimte worden gemaakt door het trekken van blijvende kiezen, meestal de voorste. De resterende elementen worden dan door een beugel in lijn gebracht. Een vaste beugel is gewoonlijk van metaal en werkt met een ringvormig bandje dat om een blijvende kies wordt gelegd, of een metalen houdertje, een bracket, dat op het buitenvlak van de tanden en kiezen wordt bevestigd. Doorschijnende of keramische brackets in de kleur van de tand of brackets aan de binnenkant van de tanden, worden de laatste tijd ook wel toegepast.

Een veer, een draad, of iets anders dat kracht uitoefent, drukt tegen de tand, die dan geleidelijk opschuift naar zijn nieuwe plaats. De kaak beantwoordt de druk met het oplossen van bot aan de voorkant van de bewegende tand en het maken van nieuw bot aan de achterkant. Soms moet spanning worden verkregen van de tegenoverliggende kaak, gewoonlijk gebeurt dit met elastiekjes die aan twee tegenover elkaar liggende elementen worden vastgemaakt.

Soms is een extra steunpunt buiten de mond nodig. In een dergelijk geval wordt een buitenbeugel gebruikt, die met een band in de nek of op het hoofd steunt en verbonden is met de beugel in de mond. Een buitenbeugel wordt vaak alleen ’s nachts of gedurende een bepaalde periode van de dag gedragen.

Vooral voor een kind dat nog in de groei is, kan een buitenbeugel de beste oplossing zijn. Deze beugels zijn soms ontworpen om één bepaalde tand of groep van tanden, te verplaatsen.

De gemiddelde duur van een behandeling met beugels kan variëren van zes maanden tot twee jaar. De correctie komt in die tijd tot stand, maar de behandeling is daarmee nog niet afgelopen. Het gebit moet dan nog maanden, jaren en soms zelfs voor altijd gestabiliseerd worden om de verplaatste elementen op hun plaats te houden.

Om dit te bereiken worden diverse hulpmiddelen toegepast waarvan de meeste op een beugel lijken. Dit kunnen zijn: rubberachtige mondstukken die ’s nachts worden gedragen en waarin overdag een paar uur moet worden gebeten, losse kunststof gehemelteplaten met draad of veer aan de buitenzijde, uitneembare doorzichtige kunststoffen beugels die de zijkant en het beetvlak van de tanden volledig bedekken of een stugge draad die gewoonlijk wordt gevormd naar de binnenzijde van de voortanden en hieraan wordt vastgemaakt.

Mondhygiëne

Tijdens de hele orthodontische behandeling dient u speciale zorg te besteden aan de gebitsreiniging. Voedselresten en plaque hopen zich op rond orthodontische apparatuur. Als u deze neerslagen niet verwijdert, treedt demineralisatie op, hetgeen blijvende witte vlekken (littekens) achter kan laten op de tanden. Poets met fluoridetandpasta en spoel met een fluoridehoudende mondspoeling op voorschrift van de orthodontist of tandarts. Hoewel flossen niet gemakkelijk is, is het wel aan te bevelen.

Operatieve correctie

In ernstige gevallen, als de gebruikelijke orthodontische behandeling geen uitkomst kan bieden, kan uw tandarts een operatieve behandeling aanbevelen. Dit komt vaker voor bij volwassenen dan bij kinderen.

Een vooruitstekende onder- of bovenkaak kan worden gecorrigeerd door een botstuk weg te nemen en de resterende stukken op passende wijze aan elkaar te zetten. Omgekeerd kunnen te korte kaken worden verlengd en de hoogte van het onderste deel van het gezicht kan worden verkort of vergroot om een beter esthetisch en functioneel resultaat te krijgen. Door een operatie kan een verkeerde beet worden gecorrigeerd als dat met een orthodontische behandeling alleen soms niet helemaal mogelijk is. Verder kan een operatie de totale duur van de orthodontische behandeling verkorten.

Voor corrigerende chirurgie is enkele dagen ziekenhuisopname noodzakelijk. De ingreep vindt gewoonlijk plaats onder algemene anesthesie en het herstel verloopt gewoonlijk snel. In het begin van het genezingsproces worden de kaken vaak voor enkele dagen tot weken met draadjes aan elkaar vastgezet.

Gedurende de genezing moeten kauwen en andere activiteiten van de kaak in zekere mate beperkt worden.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips