Keelkanker

Keelkanker is een kwaadaardig gezwel in de wand van de keelholte. In het spraakgebruik wordt onder keelkanker meestal een kwaadaardig gezwel van het strottenhoofd verstaan. Zoals bij alle gezwellen staat daarbij de werkingsstoornis van het orgaan (heesheid) op de voorgrond.

Kanker van het strottenhoofd (keelkanker, carcinoma laryngitis) is zeer gevreesd. Vanuit de patiënt gevoelsmatig geredeneerd is die vrees gegrond, omdat keelkanker vaak het wegnemen van het strottenhoofd betekent. Medisch gezien is de vrees in zekere zin ten onrechte omdat keelkanker, mits tijdig ontdekt, zeer goed te genezen is door bestraling.

keelkanker

De eigenlijke keelkanker, dus in de keelholte, gaat ook meestal uit van het slijmvlies van het strottenhoofd en slechts een enkele maal van het slijmvlies van de keelholte zelf. De aandoening komt bij mannen veel vaker voor dan bij vrouwen. Op basis van statistische gegevens wordt aangenomen dat dit verschil in sterke mate verband houdt met het feit dat mannen meer roken dan vrouwen. De eerste klacht is gewoonlijk heesheid. Het is daarom van groot belang dat bij heesheid die langer dan zes weken aanhoudt een uitgebreid onderzoek naar de toestand van de keelholte en het strottenhoofd wordt ingesteld. Gewoonlijk zit het gezwel als het ware opgesloten in de kraakbenige strottenhoofddoos. Deze plaats is bijzonder gunstig voor de bestraling met röntgenstralen. Deze heeft ten doel de groei van het beginnende gezwel te remmen.

Heeft het gezwel zich echter reeds zover ontwikkeld dat het omliggende weefsel is vernietigd (het kenmerk van een kwaadaardig gezwel) dan kan alleen nog een operatie redding brengen. Deze moet geschieden voordat het gezwel zich gaat uitzaaien over het gehele lichaam. De mededeling dat het strottenhoofd moet worden weggenomen komt voor de patiënt in het algemeen als een grote schok. Hij moet echter bedenken dat hij slechts de keus heeft tussen verlies van het strottenhoofd en verlies van het leven, en dat iedere dag talmen zijn kansen slechter maakt. Het spreekt vanzelf dat een zo ingrijpende operatie als het wegnemen van het strottenhoofd de patiënt noodzaakt zich aan een gewijzigd leven aan te passen.

Na de verwijdering van het gezwel en het strottenhoofd wordt het boveneind van de luchtpijp in de halshuid gehecht. De patiënt zal dus in plaats van door de neus in het vervolg door een opening in de hals ademen. De inademingslucht wordt daardoor niet meer, zoals vroeger, voorverwarmd, gereinigd en bevochtigd. Er moeten dan ook speciale maatregelen worden getroffen om tegen te gaan dat de patiënt stofdeeltjes e.d. inademt (gebruik van luchtfilters). Door een speciale training is het zelfs mogelijk weer te leren spreken.

Symptomen:

• Heesheid of stemveranderingen die langer dan een week duren of zich herhalen.
• Verschijnselen van kanker elders in de keel; slikklachten en pijn; gezwel in de hals.
• In latere stadia: pijn, hoesten, moeite met ademen.
• Ongewenst gewichtsverlies.

Oorzaken

• Net als andere kankers van het mondkeelgebied en de luchtwegen is het risico ervan voor mensen die roken hoger.
• Ook overmatig alcoholgebruik wordt in verband gebracht met keelkanker. De combinatie roken en drinken verhoogt het risico in belangrijke mate.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips