Paratyfus

Paratyfus is een besmettelijke aandoening van het maag-darmkanaal, te onderscheiden in paratyfus A, een door een bacil verwekte, op een licht verlopende tyfus gelijkende aandoening die onder slechte hygiënische omstandigheden door besmet voedsel of water wordt overgebracht en paratyfus B, een verzamelnaam voor een aantal maag-darmontstekingen die worden verwekt door onder normale omstandigheden onschadelijke, in de mens levende (commensaal) micro-organismen. Als slechts over paratyfus, zonder een aanduiding A of B, wordt gesproken heeft men in de regel het eerstgenoemde ziektebeeld op het oog. De bacteriën van de besmettelijke vorm behoren tot de Salmonellae, waarvan meer dan iooo verschillende stammen bekend zijn. In plaats van over paratyfus spreekt men thans ook wel van salmonellose, een aandoening veroorzaakt door Salmonellen.

Van 8 tot 48 uur na de besmetting doen de eerste verschijnselen misselijkheid, braken, koliekachtige (stekende) buikpijn, koorts en diarree zich voor. Meestal treedt na twee tot vijf dagen spontaan herstel op, soms blijft gedurende veertien dagen een geringe temperatuurverhoging bestaan, gepaard gaande met diarree.

Hoewel de mens de infectie kan overbrengen, zijn dieren (varkens, runderen, pluimvee, muizen en ratten) de belangrijkste bron. Salmonellose is dan ook te beschouwen als een ziekte afkomstig van een dier (zoönose). De besmetting van de veestapel wordt veelal onderhouden door besmet voedermeel. Overbrenging van dier naar mens geschiedt echter altijd indirect via besmet vlees of andere dierlijke voedingsmiddelen o.a. vis.

Sommige mensen die hersteld zijn van paratyfus kunnen de bacteriën nog steeds in hun galblaas hebben en zo de ziekte jarenlang via de ontlasting verspreiden. Deze zogenaamde bacildragers komen echter niet veel voor. Is de ziekte eenmaal uitgebannen, dan is de ex-patiënt levenslang immuun geworden voor de bacterie.

Het is altijd van belang om uw huisarts te raadplegen voordat u zelf bij apotheek of drogist medicijnen gaat kopen. Uw huisarts kan u precies vertellen welk medicijn u in welke hoeveelheid moet gebruiken en kan u waarschuwen voor bijwerkingen en contra-indicaties (omstandigheden bijvoorbeeld waarin het ene medicijn niet samengaat met het andere).


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips