Logopedie

Kinderen of volwassenen met spraakstoornissen worden door een spraak therapeut (logopedist) behandeld. De paramedische opleiding tot logopedist duurt driejaar. Ook leraren die lesgeven op een speciale school voor kinderen met spraakstoornissen hebben een opleiding in de logopedie.

De logopedische therapie behandelt spraakstoornissen zoals stotteren en lispelen en problemen die met het taalbegrip samenhangen, zoals moeilijkheden bij het opbouwen en vormen van logische zinnen.

Wie komen in aanmerking voor een behandeling?

Vooral kinderen die in de ontwikkeling van hun spraak achterlopen, komen bij de logopedist in behandeling. Verschillende stoornissen kunnen hiertoe aanleiding geven, zoals stotteren, hakkelen, lispelen, brabbelen of het onvermogen om woorden tot logische zinnen te rangschikken.

Vaak worden de spraak problemen door ontwikkelingsstoornissen veroorzaakt. Maar er kunnen ook
lichamelijke afwijkingen aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld een gespleten verhemelte, een hazelip, een abnormale stand van de tanden of een afwijking van het spraakcentrum in de hersenen.

Als volwassenen voor behandeling van spraakstoornissen naar een logopedist gaan, komt dat meestal omdat ze een ongeluk hebben gehad of aan een ernstige ziekte lijden. Bijvoorbeeld kankerpatiënten bij wie het strottenhoofd is verwijderd of mensen met spier , zenuw , of hersenbeschadigingen als gevolg van een ongeval of ziekte, zoals multiple sclerose, een beroerte of een hersentumor. Voor iedere stoornis op het gebied van spraak en taalbegrip zijn specifieke behandelingen ontwikkeld.

logopedie

Behandeling van kinderen

Kinderen worden meestal spelenderwijs van hun problemen afgeholpen. Ze leren bijvoorbeeld door het uitblazen van kaarsen of wegblazen van watjes, hoe ze hun lippen in de juiste stand moeten brengen om bepaalde klanken te vormen, en hoe ze hun adem op de juiste manier kunnen gebruiken. Ze mogen naar hartelust hun tong naar de therapeut of naar hun eigen spiegelbeeld uitsteken, om te leren hoe ze hun tong precies moeten bewegen.

Door goed naar de therapeut te kijken en hem zorgvuldig en geduldig na te doen, leren de kinderen de klanken die ze nog niet kenden of konden uitspreken, te beheersen.

Wanneer het spraakbegrip niet goed ontwikkeld is, krijgt het kind de kans om spelenderwijs met poppen of door het bekijken van plaatjes te leren, hoe het hele woorden moet uitspreken en zinnen moet formuleren. Meestal lukt het de kinderen al vrij snel om echte verhaaltjes te vertellen.

Behandeling van volwassenen

Volwassenen die hun spraakvermogen geheel of gedeeltelijk hebben verloren, moeten dat weer terug zien te krijgen. Dat klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Door een beroerte kunnen de spieren die het spreken mogelijk maken, gedeeltelijk verlamd raken. Soms is tevens het spraakcentrum in de hersenen aangetast. Naast bepaalde lichamelijke oefeningen kan in zo’n geval alleen een langdurige training met een therapeut helpen.

Zonder strottenhoofd

Een kankerpatiënt bij wie het strottenhoofd (larynx) operatief verwijderd is, moet het spreken ook weer helemaal opnieuw leren. De stem wordt bij gezonde mensen door het strottenhoofd gevormd. Als het orgaan ontbreekt, moet de patiënt de zogenaamde slokdarm spraak leren. Bij deze manier van spreken worden de geluiden en woorden in de slokdarm (oesofagus) gevormd. De patiënten leren te spreken door nauwkeurig en gecontroleerd op te rispen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips