Hartscans

Er zijn twee belangrijke onderszoeksmethoden voor het in beeld brengen van het hart, die gebruikmaken van radioactieve stoffen: perfusiescintigrafie (afbeeldingen van de doorbloeding van de hartspier) en radionucliden-angiografie (afbeeldingen van de bewegingen van de hartspier). Deze onderzoeksmethoden geven elk verschillende informatie over uw hart en maken gebruik van verschillende radioactieve stoffen.

Bij beide onderzoeken wordt de plaats of de beweging van de radioactieve stof in het hart opgespoord door een speciale gammacamera die meerdere opnamen maakt. De afbeelding van een abnormaal hart kan zeer verschillen van die van een normaal hart, hetgeen bijdraagt tot het beoordelen van de hartfunctie en tot het vaststellen van de oorzaak van hartproblemen.

Perfusiescintigrafie. Door middel van perfusiescintigrafie kunnen gebieden van beschadigd hartspierweefsel (hartinfarct) of gebieden van de hartspier die niet voldoende bloed krijgen (ischaemie of zuurstoftekort), waardoor de pompfunctie van het hart achteruit kan gaan of waardoor een hartinfarct (meestal hartaanval genoemd) kan ontstaan, zichtbaar gemaakt worden. Thallium of andere, nieuwere, radioactieve stoffen, zoals technetium-MIBI, worden in de hartspier opgenomen, nadat ze voorafgaand aan de beeldvorming via een ader in de arm zijn ingespoten. Het onderzoek wordt meestal zowel in rust als tijdens inspanning uitgevoerd. Het inspanningsonderzoek (waarbij de doorbloeding van het hart toeneemt) wordt ofwel tijdens lichaamsbeweging, ofwel met gebruikmaking van kortwerkende geneesmiddelen (farmacologische stress) uitgevoerd. Bij de farmacologische stressstudie wordt het geneesmiddel via een ader in de arm ingespoten. Welk van beide methoden wordt toegepast hangt af van uw vermogen om u in te spannen op een loopband of van welk van beide testen geschikter wordt geacht om uw specifieke probleem te beoordelen. Elk van deze onderzoeken kan een andere voorbereiding vergen, dus bespreek met uw arts of u mag eten, of u cafeïne mag gebruiken en of u voorafgaand aan het onderzoek moet stoppen met het innemen van geneesmiddelen.

Tijdens het onderzoek zijn er ECG-elektrodes op uw borst geplaatst. Terwijl u zich inspant op een loopband of een geneesmiddel ingespoten krijgt, worden een ECG en bloeddrukmetingen verricht. Vlak voor het eind van de lichaamsbeweging of het eind van de geneesmiddeltoediening wordt de radioactieve stof die zich in uw hartspier ophoopt via een ader in uw arm ingespoten. Een speciale gammacamera maakt meerdere opnamen van uw hart terwijl u op een tafel ligt. De opnamen in rust worden ofwel voor ofwel na de inspanning gemaakt als vergelijkingsmateriaal. Het duurt ongeveer 45 minuten tot 1 uur om een volledige serie opnamen te maken. Het onderzoek wordt tijdens een ziekenhuisopname of poliklinisch verricht.

Na het onderzoek zijn geen speciale maatregelen nodig. Radio-isotopen angiografie. Deze methode kan onthullen hoe effectief het hart werkt en kan worden toegepast in rust of bij inspanning, of onder beide omstandigheden. Er wordt een chemische stof (tin pyrofosfaat) ingespoten. Ongeveer een half uur later wordt een kleine hoeveelheid bloed afgenomen in een buisje dat een radio-isotoop (technetium-99m) bevat. Bloed en radio-isotoop worden gemengd en blijven tien minuten bij elkaar. Gedurende deze tijd nemen de rode bloedcellen de radio-isotopen op. Dan worden deze gemerkte cellen weer ingespoten in de bloedstroom.

De arts kan u vragen alle geneesmiddelen voor het hart een dag of twee voor het onderzoek te staken, maar doe dat niet tenzij het uitdrukkelijk wordt verzocht. Gebruik geen zware maaltijd binnen drie uur voor het onderzoek. Het scanningsdeel zelf duurt één tot twee uur en wordt poliklinisch uitgevoerd of in het ziekenhuis. Gedurende het scannen wordt het elektrocardiogram opgenomen door draden die vastzitten op de borst. Een speciale (gamma)camera wordt in verschillende standen boven het hart geplaatst, waardoor de beelden van het hart worden gevormd die tot stand komen door de gammastralen die door de gemerkte bloedcellen worden afgegeven. Deze beelden kunnen worden vervaardigd terwijl u rust en terwijl u zich inspant op een fiets, hetzij zittend hetzij liggend.

Veranderingen in de radioactiviteit binnen het hart tijdens inspanning, laten zien hoe goed het hart samentrekt. De bevindingen bij dit onderzoek, dat ook een elektrocardiogram omvat, kunnen nuttige informatie leveren over de algehele gezondheid van het hart. Als het onderzoek eenmaal achter de rug is, zijn bijzondere zorg of voorzorgsmaatregelen niet nodig.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips