Dood

Nog kortgeleden golden ademstilstand, starre pupillen en stilstand van de bloedsomloop als voor de praktijk belangrijke en betrouwbare doodstekenen. De moderne reanimatiemethoden hebben deze situatie echter gewijzigd.

De klinische dood is nooit een duidelijk in de tijd bepaalde zaak geweest, maar altijd een proces van het afnemen van levensverschijnselen met enkele voor de praktijk belangrijke aanknopingspunten; als zodanig golden vroeger stilstand van ademhaling en bloedsomloop als criteria.
In verband met de toegenomen mogelijkheden van reanimatie is het nieuwe criterium de hersendood. Deze wordt gedefinieerd als een onherstelbaar tenietgaan van de functie van de gehele hersenen (sommige medici beschouwen de afzonderlijke dood van de hersenschors (cortex) als klinische dood).
Van groot belang is de vraag naar het tijdstip van de hersendood met betrekking tot orgaantransplantaties; want hoe eerder een orgaan in het lichaam van de ontvanger kan worden overgeplant hoe beter, maar anderzijds moet bij de donor met zekerheid de hersendood zijn ingetreden.

Dit kan het geval zijn terwijl hij kunstmatig beademd wordt en het hart nog klopt. Hieruit volgt dat na vaststelling van de hersendood de kunstmatige ademhaling stopgezet kan worden, ook als het hart nog klopt. Verschillende verenigingen van artsen hebben richtlijnen gepubliceerd die op essentiële punten overeenkomen: hersendood is bewezen wanneer de volgende tekenen zich gecombineerd en gedurende een lange tijd voordoen: diepe bewusteloosheid, stilstand van de eigen ademhaling, starheid van beide pupillen en een iso-elektrische nullijn in het elektroëncefalogram (EEG).
Dit laatste geeft slechts uitsluitsel over het uitvallen van de functie van de hersenschors; vaak wordt daarom meer betekenis toegekend aan het extra criterium van een herhaalde angiografie (röntgenonderzoek van de bloedvaten) van de carotis (grote halsslagader) als bewijs voor het ontbreken van bloedtoevoer naar de hersenen.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips