Hersendood

Hersendood is een toestand waarbij de hersenen onherstelbaar beschadigd zijn. Meestal ontstaat hersendood door zuurstofgebrek nadat vitale functies, zoals de hartslag en de ademhaling, enige tijd zijn uitgevallen. Juridisch wordt deze toestand gelijkgesteld met de dood van de betreffende persoon. Bij hersendood heeft reanimatie geen zin.

Zelfs wanneer men er in zou slagen om bloedsomloop en ademhaling weer in werking te stellen, hetgeen vlak na de hersendood soms nog mogelijk is, dan zou men toch moeten constateren dat de betreffende patiënt als persoon is overleden. De hersenbeschadiging is dermate ernstig dat alleen de meest primitieve hersenfuncties nog maar werkzaam zijn. Alles wat een mens tot mens maakt, is verdwenen. Denken, praten, zien en horen zijn door het afsterven van de hersencellen onherstelbaar verloren gegaan.

Wat is de oorzaak van hersendood?

Naast zuurstofgebrek kunnen ook vergiftigingen, infectieziekten en zware verwondingen hersendood tot gevolg hebben. De hersenen zijn uiterst kwetsbaar. Een slechts enkele seconden durend zuurstofgebrek kan al tot bewusteloosheid leiden. Een zuurstofgebrek van gemiddeld drie minuten veroorzaakt een onherstelbare beschadiging van de hersencellen en daarmee tevens de hersendood.

De kritieke tijd is echter ook afhankelijk van de leeftijd van de patiënt en van de omgevingstemperatuur. Op jonge leeftijd en bij lage temperaturen wordt de kritieke periode waarin de hersenen zonder zuurstof kunnen, langer. Uit Noorwegen is een geval bekend van een kleine jongen die bij het schaatsen door het ijs zakte en pas na 40 minuten werd gevonden. Deze jongen werd weer helemaal gezond.

hersendood

Hoe stelt men hersendood vast?

Hersendood kan pas na uiterst zorgvuldig onderzoek worden vastgesteld. Het oordeel mag in geen geval worden overgelaten aan leken die op de plaats van een ongeval aanwezig zijn. Belangrijke onderzoeken voor de vaststelling van hersendood zijn het elektro encefalogram (EEG) en een onderzoek van de hersenvaten met contrastmiddel. Op het EEG worden de kleine elektrische stromen in de hersenen geregistreerd.

Bij hersendood is op het EEG geen elektrische activiteit meer te zien (rechte lijnen). Bij contrastmiddelonderzoek van de hersenarteriën zal op de röntgenopname geen vaatvulling te zien zijn, omdat de hersenvaten geen bloed meer vervoeren.

Wat kan men er zelf aan doen?

In dit verband kan er niet genoeg de nadruk op worden gelegd hoe belangrijk het is dat zo veel mogelijk mensen die deelnemen aan het verkeer, weten hoe gereanimeerd moet worden. Als men bedenkt hoe kort de tijd is die de hersenen zonder zuurstof kunnen, dan zal duidelijk zijn hoe belangrijk de minuten zijn voordat de ambulance arriveert.

Wat doet een arts bij hersendood?

Wanneer er zonder enige twijfel sprake is van hersendood, dan heeft het geen zin nog langer te reanimeren. Het probleem is dat op de plaats van een ongeval noch een elektro-encefalogram noch een contrastmiddelonderzoek gedaan kan worden. Deze apparatuur is alleen in ziekenhuizen aanwezig.

Bij twijfel gaat men er altijd vanuit dat er nog kans op overleven is, en moet er alles aan gedaan worden om de patiënt te reanimeren.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips