De zorg voor een ziek kind

Hoewel de verschijnselen van ziekte bij kinderen zeer verontrustend kunnen zijn, hoge koorts bijvoorbeeld, herstellen ze meestal gemakkelijker en sneller dan volwassenen. Zieke kinderen hebben echter veel meer geruststelling en aandacht nodig dan zieke volwassenen zodat de verzorging van een ziek kind weliswaar korter duurt, maar ook veeleisender is.

Toediening van geneesmiddelen

Veel kinderen verzetten zich tegen het innemen van geneesmiddelen. Probeer deze dus zo nonchalant mogelijk toe te dienen. Bezorgdheid van uw kant of de angst voor verzet kan juist verzet in de hand werken.

Het is over het algemeen beter het geneesmiddel niet met voedsel of dranken te vermengen. Als uw kind niet alles opeet of drinkt, weet u niet hoeveel van het geneesmiddel het binnen heeft gekregen.

Beloof uw kind geen lekkers als hij het geneesmiddel inneemt en zeg zeker niet dat het geneesmiddel snoep is. Kinderen moeten leren dat geneesmiddelen geen snoepgoed zijn en dat zij ze alleen onder toezicht van een volwassene mogen innemen.

Het is belangrijk geneesmiddelen precies volgens voorschrift toe te dienen, in de juiste dosering en met de juiste tussenpozen. Geef ze met gelijke tussenpozen verdeeld over de dag. Stop niet meteen met de toediening van het geneesmiddel als uw kind beter begint te worden, tenzij de dokter u gezegd heeft dat u dat moet doen. Geef geen restjes van oude recepten.

Koorts

Het plotseling optreden van koorts wijst meestal op een infectieziekte. Virusinfecties, keelontsteking en oorontsteking zijn de meest voorkomende oorzaken van koorts bij kinderen. Ook ernstiger ziekten kunnen koorts veroorzaken, maar die komen gelukkig niet veel voor.

Men spreekt van koorts bij een temperatuur boven de 38Þ C, rectaal gemeten. Het enige verschil tussen thermometers zit hem in de punt; gebruik altijd een thermometer met een ronde punt om de rectale temperatuur te meten.

Hoewel kinderen koorts meestal goed verdragen, veroorzaken hoge temperaturen vaak veel ongerustheid bij de ouders. Een veel voorkomende angst is dat er een soort kritische grens is waarboven stuipen of hersenbeschadiging kunnen optreden. Dit is niet het geval. Het optreden van koortsstuipen heeft meer te maken met hoe snel de temperatuur stijgt dan met een of andere kritische grens. Kinderen houden op de lange termijn maar zelden kwalijke gevolgen over van koortsstuipen en hoge koorts op zichzelf veroorzaakt geen hersenbeschadiging. Minder dan 5 procent van alle kinderen is vatbaar voor koortsstuipen.

Raadpleeg de dokter als de koorts gepaard gaat met opvallende lusteloosheid of prikkelbaarheid, hevige hoofdpijn, aanhoudend braken of aanhoudende maagpijn. Waarschuw de dokter ook bij hoge koorts die niet reageert op paracetamol.

Laat u meer leiden door hoe uw kind zich gedraagt dan door een bepaalde temperatuur. Bij hoge koorts is het niet altijd nodig alarm te slaan, terwijl de afwezigheid van koorts niet altijd hoeft te betekenen dat een ziek kind geen dokter nodig heeft.

Als uw kind koorts heeft kunnen de volgende adviezen van nut zijn:

Zorg dat uw kind de warmte kwijt kan raken.
Pak uw kind niet te dik in.
Geef het ruim te drinken.
Geef paracetamolzetpillen in de aanbevolen dosering. Acetylsalicylzuur voor kinderen, de zogenaamde kinderaspirientjes, zijn niet meer op de markt vanwege de kans op het syndroom van Reye.
Wat kunt u uw kind te eten geven

Volg de adviezen van de dokter op. Deze zullen variëren afhankelijk van de verschijnselen. Als er sprake is van koorts, diarree en braken, moet u uw kind voldoende te drinken geven. Geef desnoods frisdrank als dat de enige manier is om uw kind aan het drinken te krijgen. Beperk het eten bij braken en diarree in overeenstemming met de adviezen van de dokter. Als de dokter geen speciaal dieet adviseert, kunt u uw kind misschien tot eten aansporen door de normale regels wat te versoepelen.

Opstaan

Als uw kind zich er goed genoeg voor voelt, laat het dan opstaan. De dokter zal maar zelden anders adviseren. Tijdens de herstelperiode zal uw kind een gedeelte van de tijd op zijn en weer naar bed gaan als het moe is. Kinderen kunnen vaak beter “naar hun lichaam luisteren” dan volwassenen.

Als het herstel langer duurt

Als het herstel van een ziekte of verwonding langer duurt, moet u uw kind proberen bezig te houden (met speelgoed, voorlezen of geschikte televisieprogramma’s). Dit kan heel wat moeite kosten.

Als uw kind geen besmettelijke ziekte heeft en zich alweer wat beter voelt, kunt u af en toe een paar vriendjes uitnodigen om een poosje met hem te spelen. Moedig uw kind aan zoveel mogelijk deel te nemen aan de dagelijkse bezigheden binnen het gezin.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips