Lusteloosheid

Een reeks van levensverrichtingen, zoals eten en drinken, functioneren min of meer vanzelf. Zodra men honger of dorst voelt, probeert men te eten of te drinken.

Ook de andere levensfuncties, zoals bijvoorbeeld denken, voelen, werken, uitrusten en praten, worden door bepaalde behoeften uitgelokt die men bewust of onbewust waarneemt. Deze behoeften functioneren deels als automatische reflexen, deels zijn ze aangeleerd. Deze wens de behoeften te bevredigen noemt men drift.

Verschillende lichamelijke en geestelijke stoornissen kunnen de drift beïnvloeden zodat deze nog maar in mindere mate werkzaam is of zelfs volledig ontbreekt. Men spreekt dan van lusteloosheid. In ernstige gevallen wordt lusteloosheid als geestelijke stoornis gezien die behandeld moet worden.

Wat zijn de oorzaken van lusteloosheid?

Een hele reeks van ziekten en stoornissen van het algemeen welbevinden kan tot driftzwakte of lusteloosheid leiden. Voorbeelden hiervan zijn een lage bloeddruk, een zwakke bloedsomloop of een deficiëntieziekte, zoals een te lage bloedsuikerspiegel.

Vooral patiënten die van een ernstige ziekte aan het herstellen zijn, lijden vaak
aan lusteloosheid. Daarbij mengen zich organische en geestelijke factoren. Lichamelijke zwakte gaat dan gepaard met neerslachtigheid, gevoelens van berusting of depressie.

lusteloosheid

Depressie
In de omgangstaal wordt het begrip ‘depressie’ vaak gebruikt om aan te duiden dat iemand niet helemaal lekker is. In deze gevallen is de lusteloosheid meestal tijdelijk en kan deze door deelname, aanmoediging of zichtbare vooruitgang in de genezing overwonnen worden.

Artsen spreken pas van depressie, wanneer iemand uit eigen kracht niet meer uit deze toestand kan komen en misschien zelfs over zelfmoord nadenkt. Dan is lusteloosheid deel van het ziektebeeld. In dat geval is beslist een diepgaande therapie nodig. Er zijn ook gevallen waarbij aangeboren of door ziekte of ongeval verworven hersenbeschadigingen de lusteloosheid veroorzaken.

Hoe wordt lusteloosheid behandeld?

Als de lusteloosheid op een depressie of gelijksoortige geestelijke stoornissen berust, zijn psychotherapeutische behandelingsmethoden aangewezen. In sommige gevallen kunnen antidepressiva en kalmerende middelen de genezing ondersteunen. Bijna altijd is ten minste een duidelijke verbetering mogelijk.

Als aan de lusteloosheid bijvoorbeeld een licht verminderde bloedsomloop ten grondslag ligt, kan het voldoende zijn af en toe een klein glaasje jenever te drinken. Bij ernstigere organische stoornissen moet de onderliggende aandoening behandeld worden.

Vaak is het echter voldoende als artsen, maar vooral ook familie en vrienden, proberen de patiënt door aandacht en troost aan te moedigen zijn leven weer in eigen handen te nemen.

Wanneer moet men de huisarts raadplegen?

Het hangt altijd helemaal van het individuele geval af, of de lusteloosheid al dan niet behandeld moet worden. Vaak is het alleen een slecht humeur of een tijdelijke ziekte die tot lusteloosheid leidt.

Maar als deze toestand weken aanhoudt, zal men de huisarts moeten raadplegen. Het kan namelijk zijn dat een ernstige geestelijke of organische aandoening de lusteloosheid veroorzaakt.

Wat doet de dokter?

De dokter zal eerst het hart, de bloedsomloop en de andere levensfuncties onderzoeken om mogelijke organische ziekten na te gaan.

Als deze oorzaken uitgesloten kunnen worden, zullen er gesprekken, psychologische tests en eventueel een hersenstroommeting (EEG) volgen. Hiermee probeert men uit te vinden of een depressie, een andere geestelijke stoornis of een geestesziekte deze lusteloosheid veroorzaakt. De behandeling zal op basis van deze onderzoekingen afgestemd worden.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. ik ben zeer bekend met lusteloosheid, het is in eerste instantie altijd een aanwijzing dat er iets mis is met lichaam en of geest dus zo snel mogelijk eeeen oplossing vinden,medicijnen helpen niet wel buitenlucht en goede zinvolle gesprekken en liefde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips