Hoornvliestransplantatie

De vooruitgang in de chirurgische technieken biedt nu oplossingen bij ernstige beschadigingen van het hoornvlies (cornea) of littekenvorming. Als het gezichtsvermogen door littekenvorming of troebeling van het hoornvlies vrijwel geheel is beperkt, kan een hoornvliestransplantatie uitkomst bieden. Een hoornvliestransplantatie is echter nooit mogelijk als uw oog ontstoken is.

Hoornvliestransplantatie Voorbereiding

Een normaal doorschijnend hoornvlies komt meestal beschikbaar binnen enkele uren na de dood van iemand die kenbaar heeft gemaakt donor te willen zijn. Om zeker te zijn dat het weefsel van de ontvanger overeenstemt met het te transplanteren hoornvliesweefsel wordt eerst een weefseltypering gedaan.

Afstotingsreacties vormen een veel kleiner probleem bij hoornvliestransplantaties dan bij transplantaties van andere organen als de nieren, omdat zich in het hoornvlies weinig bloedvaatjes bevinden. Als zich echter in de eerste weken na de transplantatie toch verschijnselen voordoen die wijzen op een afstotingsreactie kunnen oogdruppels met corticosteroïden het probleem meestal onder controle krijgen.

Hoornvliestransplantatie

Hoornvliestransplantatie Operatie

Het donorhoornvlies kan, indien noodzakelijk, gedurende enige dagen in een speciale vloeistof met voedingsstoffen bewaard worden. Bij de operatie wordt het centrale gedeelte van het beschadigde hoornvlies met een speciaal instrument uitgesneden. Uit het donorhoornvlies wordt een even groot transplantaat gemaakt dat met zeer fijne hechtingen vastgemaakt wordt in de opening van het hoornvlies van de ontvanger.

Uw oogarts zal u uitvoerige instructies geven op welke wijze u uw oog na de operatie moet verzorgen. Bij de regelmatige controles zal hij nagaan of er aanwijzingen ontstaan voor een afstotingsreactie.

Alarmerende verschijnselen

Als u bij uzelf één of meer van de volgende verschijnselen of klachten opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts:

– Toegenomen afscheiding in of roodheid van uw oog.
– Oogpijn (jeuk is normaal).
– Een verslechtering of duidelijke verandering van uw gezichtsvermogen.
– Lichtflitsen, een grijze schaduw over hetgeen u ziet of verschillende nieuwe zwevende deeltjes.

De rol van Eurotransplant en bio implant bij hoornvliestransplantatie.

Jaarlijks worden honderden hoornvliezen getransplanteerd. In vrijwel al deze gevallen zijn hier de Stichting Eurotransplant en haar zusterorganisaties in België en Nederland bij betrokken. Eurotransplant is gevestigd in Leiden en werkt zonder winstoogmerk. De stichtingen hebben de bevordering van transplantaties als hun voornaamste doelstelling.

Ze werken internationaal binnen een netwerk met verschillende Europese landen. Vanuit Leiden worden zowel de beschikbaarheid als de vraag naar hoornvliezen op Europees niveau gecoördineerd.

Het ziekteverleden van de donor wordt grondig onderzocht, waarna het hoornvlies wordt gekeurd.

Donorhoornvliezen kunnen enkele weken in een speciale vloeistof bij de hoornvliesbank worden bewaard.

Vanwege de hoge kwaliteitseisen die aan hoornvliezen moeten worden gesteld moet helaas de helft worden afgekeurd voor transplantatie.

De toewijzing van de hoornvliezen geschiedt voor het grootste deel van de patiënten op volgorde van de wachtlijst. Andere aspecten die meespelen bij de toewijzing hebben te maken met bijzondere weefselkenmerken, de zogenaamde HLA-antigenen. Deze kenmerken zijn alle opgeslagen in het geheugen van de centrale computer van Eurotransplant/BIS.

Het tekort aan donorhoornvliezen en de verschillen tussen de kenmerken zijn de oorzaak van het feit dat sommige patiënten vaak meer dan een jaar op transplantatie moeten wachten.

Naast de werkzaamheden op het gebied van transplantatie houden deze organisaties zich ook bezig met voorlichting en onderzoek.

De voorlichting richt zich zowel op het publiek als ook op de artsen en verpleegkundigen om de eventuele terughoudendheid om op te treden als donor weg te nemen.

Het wetenschappelijk onderzoek heeft tot doel de transplantatieresultaten te verbeteren.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips