Grote hersenen

De grote hersenen bedekken de tussenhersenen als een soort muts. Ze bestaan uit twee helften (hemisferen), die door een diepe spleet (fissura longitudinalis cerebralis) gedeeld worden. Door een dikke zenuwstreng, (corpus callosum) de zogenaamde balk, zijn ze met elkaar verbonden.

Het oppervlak van de beide hemisferen bestaat, net als dat van de kleine hersenen(cerebellum), uit groeven (sulci) en windingen (gyri), die ervoor dienen om het oppervlak te vergroten en die zich in primaire, secundaire en tertiaire groeven laten verdelen. Terwijl de primaire groeven bij alle hersenen gelijk gevormd zijn, en de secundaire groeven slechts in beperkte mate verschillen, zijn de tertiaire groeven in alle hersenen verschillend. Zij geven de respectieve hersenen individualiteit en zijn onverwisselbaar.

Grote hersenen

Grote hersenen

Wat betreft de uiterlijke vorm (morfologisch) kunnen we in alle hersenen, zij het dat ze verschillend uitgewerkt zijn, in elke hemisfeer vijf hoofdgebieden aangeven.
· voorhoofdskwab (lobus frontalis)
· wandbeenkwab (lobus parietalis)
· slaapbeenkwab (lobus temporalis)
· achterhoofdskwab (lobus occipitalis)
· eilandje (lobus insularis)

Deze aanduiding is belangrijk voor de lokalisering van de velden van de grote hersenschors (cortex cerebralis), die onze persoonlijkheid uitmaken. De schorsvelden zijn allemaal voor een bepaalde functie verantwoordelijk. De achterhoofdskwab bijvoorbeeld is de zetel van het zien (gezichtscentrum), de slaapbeenkwabben beheren het hoorcentrum en in de wandbeenkwabben liggen centra voor zintuigwaarneming en sensibiliteit. De voorhoofdskwab bevat de centra voor de motoriek en iets, dat ons van alle andere levende wezens onderscheidt en onze persoonlijkheidsstructuur bepaalt: bewustzijn, creativiteit, verantwoordelijkheidsgevoel en geweten liggen in dit nog onvolledig onderzochte gebied. Zij vormen “het ik” en onze voorstelling van “de anderen”. Grote hersenschors (cortex cerebralis)

Met de grote hersenschors wordt de grijze substantie aan het oppervlak van de grote hersenen (cerebrum) aangeduid. Verder is er ook nog een grijze substantie die diep in het merg van de grote hersenen is gelegen, de zogenaamde basale gangliën. Deze aanduiding is wat vaag. Menigeen doelt met dit begrip slechts op het “gestreepte lichaam” (corpus striatum) van de grote hersenen, anderen bedoelen ook het “amandellichaam” (corpus amygdaloideum), dat deel uitmaakt van de reukhersenen, evenals

De grote hersenschors is bij de mens ongeveer1,5 – 4 mm. dik. Het totaaloppervlak ervan bedraagt ca. 0,2 m2 en bevat ca.10 miljard neuronen.


Relevante artikelen
1 reacties
  1. Ik ben erg benieuwd naar de functies dus als jullie dat zouden willen verwerken zou dat fijn zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips