Creativiteit

Creativiteit veronderstelt een flexibele houding die de mens in staat stelt om van oude manieren van denken los te komen, gewoontes te veranderen of ook om de dingen van alledag in een nieuw licht te kunnen zien. In het algemeen zijn een grote portie zelfvertrouwen en fantasie nodig om de eigen ideeën ook dan te verwezenlijken wanneer ze buiten de norm vallen en op weerstand stuiten. Onder creativiteit wordt het vermogen verstaan om iets nieuws, origineels, iets wat er niet eerder is geweest, te scheppen. Het kan daarbij om iets materieels of iets geestelijks gaan.

Wie is in staat tot creativiteit?

Iedereen heeft creatieve vermogens. Het is dan ook zeker niet waar dat alleen ‘beroepsmensen’, bijvoorbeeld schilders of musici, mensen die van hun creativiteit leven, creatief zijn. In bijna alle beroepen en in ontelbare alledaagse situaties moet men voortdurend zijn creativiteit bewijzen. Het heeft immers te maken met flexibiliteit en fantasie. Creativiteit heeft niet alleen betrekking op het werk van kunstenaars, maar houdt het vermogen in een oplossing voor een bepaald probleem te vinden. Creativiteit is deels aangeboren, en voor de rest berust het op inspanning en ervaring. Het is belangrijk zijn talenten voortdurend te blijven gebruiken.

Hoe ontstaat creativiteit?

Creatief denken is denken met vallen en opstaan. Het is tegelijkertijd gebaseerd op traditioneel logisch denken en op vrij, ongeordend en beeldend denken. Door de wetenschap wordt verondersteld dat er bij creatieve prestaties meerdere denkprocessen tegelijkertijd plaatsvinden. De betreffende persoon is zich daarvan echter niet bewust, omdat de hersenen er, om het zo maar uit te drukken, een hoofdlijn uithalen en alleen deze lijn tot het bewustzijn doordringt.

Creativiteit

Hoe kan creativiteit verhoogd worden?

Vaak weet men niet eens welke talenten men heeft. Daarom is het raadzaam deze te leren ontdekken door ze uit te proberen, bijvoorbeeld in een hobby of in cursussen van een vormingscentrum of een volksuniversiteit. Daarbij komt men er meestal snel achter welke richting het meest geschikt is en de meeste voldoening geeft.

Vrije academies en vergelijkbare instellingen zijn aan te bevelen, omdat ze een breed cursusaanbod hebben die niet te veel tijd en geld kosten. Men kan natuurlijk ook boeken lenen of kopen die mensen op weg helpen met een bepaalde hobby zoals pottenbakken, schilderen, tekenen, fotograferen, muziek maken, koken, handwerken of ook het leren van een vreemde taal. In toenemende mate worden er door reisorganisaties ook zogenaamde creatieve vakanties aangeboden. Naast de reis en het logies wordt de deelnemer dan in de gelegenheid gesteld een bepaalde cursus te volgen. Het voordeel van dit soort vakanties is, dat men ook buiten de cursus energie in zijn hobby kan steken.

Is creativiteit belangrijk?

In onze hoogtechnologische en zeer geregelde maatschappij wordt het steeds moeilijker om de eigen ideeën uit te leven en in praktijk te brengen. Aan de andere kant wordt dit steeds belangrijker omdat de concurrentieslag tussen personen en tussen ondernemingen zich met name op het gebied van innoverend vermogen afspeelt.

Routine – de vijand van creativiteit
Wanneer men niet gestimuleerd wordt, verkommeren de creatieve vermogens en talenten. Dat leidt tot geestelijke leegte. Een dergelijke toestand komt van tijd tot tijd aan de oppervlakte. Het uit zich meestal in ontevredenheid, onverschilligheid, lichamelijke en geestelijke spanning of zelfs in het gevoel genoeg te hebben van het leven. Creativiteit is de uitdrukking van het bijzondere en unieke dat in ieder mens aanwezig is. Door op een creatieve manier in het leven te staan, kan men niet alleen zichzelf en anderen een plezier doen, maar voelt men zich ook veel beter. Men kan zijn persoonlijkheid en gevoelens tot uitdrukking brengen en bemerkt het evenwicht tussen lichaam, geest en ziel.


Relevante artikelen

Nog geen reacties geplaatst, wees de eerste.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

MEDISCH VOORBEHOUD

De informatie op Menselijk Lichaam is géén medisch advies. Neem bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op met een arts, specialist of apotheker.

Meer informatie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Met het laatste nieuws en gezonde tips